Zoznam zverejných dokumentov
ID Skontrolované Schválené Názov dokumentu Typ dokumentu Subjekt Partner Checksum Akcia
1 Nie Neupresnené ZML 95/2018 Zmluva o šírení reklamy Zmluva Kalná - Obec J & T BANKA, a.s. Stiahnuť
2 Nie Neupresnené ZML 94/2018 Zmluva o poskytovaní služieb Zmluva Kalná - Obec Marek Koška Stiahnuť
3 Nie Neupresnené ZML 93/2018 Zmluva o umeleckom výkone Zmluva Kalná - Obec Laci Nagy Stiahnuť
4 Nie Neupresnené ZML 92/2018 Hromadná licenčná zmluva Zmluva Kalná - Obec SOZA Stiahnuť
5 Nie Neupresnené ZML 91/2018 Dohoda o prenájme sály Zmluva Kalná - Obec Miesto v dome Stiahnuť
6 Nie Neupresnené ZML 90/2018 Hromadná licenčná zmluva Zmluva Kalná - Obec SOZA Stiahnuť
7 Nie Neupresnené ZML 89/2018 Zmluva o umeleckom výkone Zmluva Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
8 Nie Neupresnené ZML 88/2018 Zmluva o umeleckom výkone Zmluva Kalná - Obec AC/DC Stiahnuť
9 Nie Neupresnené ZML 87/2018 Dodatok č. 4 k poistnej zmluve Zmluva Kalná - Obec Generali Poisťovňa, a.s. Stiahnuť
10 Nie Neupresnené ZML 86/2018 Zmluva o umeleckom výkone Zmluva Kalná - Obec RebelSky Stiahnuť
11 Nie Neupresnené OBJ 7/2018 (31. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
12 Nie Neupresnené OBJ 7/2018 (30. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
13 Nie Neupresnené OBJ 7/2018 (29. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
14 Nie Neupresnené OBJ 7/2018 (28. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
15 Nie Neupresnené FA 8/2018 (33. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
16 Nie Neupresnené FA 8/2018 (32. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
17 Nie Neupresnené FA 8/2018 (31. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
18 Nie Neupresnené FA 7/2018 (31. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
19 Nie Neupresnené FA 7/2018 (30. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
20 Nie Neupresnené FA 7/2018 (29. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
21 Nie Neupresnené FA 7/2018 (28. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
22 Nie Neupresnené ZML 85/2018 Zmluva o dodaní tovaru Zmluva Kalná - Obec Ing. Andrea Pálinkášová Stiahnuť
23 Nie Neupresnené ZML 84/2018 Cestovné poistenie na dobu neurčitú Zmluva Kalná - Obec Generali Poisťovňa, a.s. Stiahnuť
24 Nie Neupresnené ZML 83/2018 Kúpna zmluva Zmluva Kalná - Obec ZSE ENERGIA, a.s. Stiahnuť
25 Nie Neupresnené ZML 82/2018 Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu v cestovnom informátore Zmluva Kalná - Obec JOMA TRAVEL, s.r.o. Stiahnuť
26 Nie Neupresnené ZML 81/2018 Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete Zmluva Kalná - Obec SPP - distribúcia, a.s. Stiahnuť
27 Nie Neupresnené ZML 80/2018 Hromadná licenčná zmluva Zmluva Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
28 Nie Neupresnené ZML 79/2018 Dohoda o prenájme sály Zmluva Kalná - Obec Marek Zachar Stiahnuť
29 Nie Neupresnené ZML 78/2018 Zmluva o dodaní a poskytovaní služieb Zmluva Kalná - Obec DATAROOM s.r.o. Stiahnuť
30 Nie Neupresnené ZML 77/2018 Poistná zmluva Zmluva Kalná - Obec UNIQA Stiahnuť
31 Nie Neupresnené ZML 76/2018 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu Zmluva Kalná - Obec Nitriansky samosprávny kraj Stiahnuť
32 Nie Neupresnené ZML 75/2018 Zmluva o spolupráci Zmluva Kalná - Obec Slovenská sporiteľňa, a.s. Stiahnuť
33 Nie Neupresnené ZML 74/2018 Zmluva o finančnej výpomoci Zmluva Kalná - Obec Martin Kalman Stiahnuť
34 Nie Neupresnené ZML 6/218/CPK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 35/2018 Zmluva Kalná - CPK Nitriansky samosprávny kraj Stiahnuť
35 Nie Neupresnené ZML 73/2018 Rámcová dohoda Zmluva Kalná - Obec HYDROMELIORÁCIE, a.s. Stiahnuť
36 Nie Neupresnené OBJ 7/2018 (27. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
37 Nie Neupresnené OBJ 6/2018 (26. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
38 Nie Neupresnené OBJ 6/2018 (25. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
39 Nie Neupresnené OBJ 6/2018 (24. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
40 Nie Neupresnené OBJ 6/2018 (23. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
41 Nie Neupresnené OBJ 5/2018 (22. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
42 Nie Neupresnené OBJ 5/2018 (21. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
43 Nie Neupresnené FA 7/2018 (27. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
44 Nie Neupresnené FA 6/2018 (26. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
45 Nie Neupresnené FA 6/2018 (25. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
46 Nie Neupresnené FA 6/2018 (24. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
47 Nie Neupresnené FA 6/2018 (23. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
48 Nie Neupresnené FA 6/2018 (22. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
49 Nie Neupresnené FA 5/2018 (22. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
50 Nie Neupresnené ZML 5/2018/CPK Zmluva o poskytnutí dotácie Zmluva Kalná - CPK Nitriansky samosprávny kraj Stiahnuť
51 Nie Neupresnené ZML 72/2018 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Zmluva Kalná - Obec O2 Slovakia,s.r.o. Stiahnuť
52 Nie Neupresnené ZML 71/2018 Dohoda o mimosúdnom vyrovnaní Zmluva Kalná - Obec ViOn, a.s. Stiahnuť
53 Nie Neupresnené ZML 69/2018 Dodatok č. 3 k poistnej zmluve Zmluva Kalná - Obec Generali Poisťovňa, a.s. Stiahnuť
54 Nie Neupresnené ZML 70/2018 Zmluva o dielo Zmluva Kalná - Obec Centire s.r.o. Stiahnuť
55 Nie Neupresnené ZML 68/2018 Dohoda o prenájme sály Zmluva Kalná - Obec Miesto v dome Stiahnuť
56 Nie Neupresnené ZML 67/2018 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry Zmluva Kalná - Obec Nitriansky samosprávny kraj Stiahnuť
57 Nie Neupresnené ZML 66/2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Zmluva Kalná - Obec Vodácky klub HRON Stiahnuť
58 Nie Neupresnené ZML 65/2018 Rámcová poistná zmluva Zmluva Kalná - Obec Generali Poisťovňa, a.s. Stiahnuť
59 Nie Neupresnené ZML 64/2018 Hromadná licenčná zmluva Zmluva Kalná - Obec SOZA Stiahnuť
60 Nie Neupresnené ZML 63/2018 Zmluva o dodaní a poskytovaní služieb Zmluva Kalná - Obec DATAROOM s.r.o. Stiahnuť
61 Nie Neupresnené ZML 62/2018 Zmluva o nájme hnuteľnej veci Zmluva Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
62 Nie Neupresnené ZML 61/2018 Dohoda o prenájme sály Zmluva Kalná - Obec Jarmila Jaseneková Stiahnuť
63 Nie Neupresnené OBJ 5/2018 (20. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
64 Nie Neupresnené OBJ 5/2018 (19. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
65 Nie Neupresnené OBJ 5/2018 (18.týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
66 Nie Neupresnené OBJ 4/2018 (18. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
67 Nie Neupresnené OBJ 4/2018 (17. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
68 Nie Neupresnené OBJ 4/2018 (16. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
69 Nie Neupresnené OBJ 4/2018 (15. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
70 Nie Neupresnené FA 5/2018 (21. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
71 Nie Neupresnené FA 5/2018 (20. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
72 Nie Neupresnené FA 5/2018 (19. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
73 Nie Neupresnené FA 5/2018 (18. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
74 Nie Neupresnené FA 4 2018 (18. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
75 Nie Neupresnené FA 4/2018 (17. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
76 Nie Neupresnené FA 4 2018 (16. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
77 Nie Neupresnené ZML 60/2018 Zmluva o spolupráci Zmluva Kalná - Obec Štefánia Sluková Stiahnuť
78 Nie Neupresnené ZML 59/2018 Nájomná zmluva Zmluva Kalná - Obec Stredná odborná škola Kalná nad Hronom Stiahnuť
79 Nie Neupresnené ZML 58/2018 Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce Zmluva Kalná - Obec Rybársky spolok Kalná nad Hronom Stiahnuť
80 Nie Neupresnené ZML 57/2018 Dohoda o prenájme sály Zmluva Kalná - Obec Petra Tóthová Stiahnuť
81 Nie Neupresnené ZML 56/2018 Hromadná licenčná zmluva Zmluva Kalná - Obec SOZA Stiahnuť
82 Nie Neupresnené ZML 54/2018 Zmluva o dodaní tovaru Zmluva Kalná - Obec Ing. Pálinkášová Stiahnuť
83 Nie Neupresnené ZML 53/2018 Zmluva o nájme garáže č. 18 Zmluva Kalná - Obec Mária Lukáčová Stiahnuť
84 Nie Neupresnené ZML 52/2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostr. DPO Zmluva Kalná - Obec Dobrovoľná požiarna ochrana Levice Stiahnuť
85 Nie Neupresnené ZML 51/2018 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Zmluva Kalná - Obec Generali Poisťovňa, a.s. Stiahnuť
86 Nie Neupresnené ZML 50/2018 Zmluva o dielo Zmluva Kalná - Obec ZELENÁ ZÁHRADA s.r.o. Stiahnuť
87 Nie Neupresnené ZML 49/2018 Dohoda o ukončení zmluvy o nájme garáže Zmluva Kalná - Obec AEGIS MED, s.r.o. Stiahnuť
88 Nie Neupresnené ZML 48/2018 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí fin. dotácie Zmluva Kalná - Obec DHZ Kalná nad Hronom Stiahnuť
89 Nie Neupresnené ZML 47/2018 Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov Zmluva Kalná - Obec UNIGASTRO, s.r.o. Stiahnuť
90 Nie Neupresnené ZML 46 2018 Dohoda o splácaní dlhu Zmluva Kalná - Obec Slavka Sádovská Stiahnuť
91 Nie Neupresnené ZML 45/2018 Dohoda o prenájme sály Zmluva Kalná - Obec Kamila Dráfiová Stiahnuť
92 Nie Neupresnené ZML 44/2018 Dohoda o prenájme sály Zmluva Kalná - Obec Miesto v dome Stiahnuť
93 Nie Neupresnené ZML 4/2018/CPK Zmluva o spolup pri ochrane osobných údajov Zmluva Kalná - CPK IReSoft, s. r. o. Stiahnuť
94 Nie Neupresnené OBJ 4 2018 (14. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
95 Nie Neupresnené OBJ 3 2018 (13. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
96 Nie Neupresnené OBJ 3/2018 (12. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
97 Nie Neupresnené OBJ 3/2018 (11. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
98 Nie Neupresnené OBJ 3/2018 (10. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
99 Nie Neupresnené OBJ 3/2018 (9. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
100 Nie Neupresnené OBJ 2/2018 (9. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
101 Nie Neupresnené OBJ 2/2018 (8. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
102 Nie Neupresnené FA 4/2018 (15. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
103 Nie Neupresnené FA 4/2018 (14. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
104 Nie Neupresnené FA 3/2018 (13. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
105 Nie Neupresnené FA 3/2018 (12. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
106 Nie Neupresnené FA 3/2018 (11. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
107 Nie Neupresnené FA 3/2018 (10. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
108 Nie Neupresnené FA 3/2018 (9. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
109 Nie Neupresnené FA 2/2018 (9. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
110 Nie Neupresnené FA 2/2018 (8. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
111 Nie Neupresnené ZML 3/2018/CPK Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Zmluva Kalná - CPK Ing. Zuzana Kováčová, audítor Stiahnuť
112 Nie Neupresnené ZML 43/2018 Zmluva o poskytovaní služieb Zmluva Kalná - Obec KOMENSKY, s.r.o. Stiahnuť
113 Nie Neupresnené ZML 42/2018 Zmluva o bežnom účte Zmluva Kalná - Obec ČSOB, a.s. Stiahnuť
114 Nie Neupresnené ZML 41/2018 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní vôd verejnou kanalizáciou Zmluva Kalná - Obec ZSVS, a.s. Levice Stiahnuť
115 Nie Neupresnené ZML 40/2018 Zmluva o dielo Zmluva Kalná - Obec Ing. Peter Ágh Stiahnuť
116 Nie Neupresnené ZML 39/2018 Zmluva o verejnej produkcii Zmluva Kalná - Obec Ing. Pavel Peschl Stiahnuť
117 Nie Neupresnené ZML 38/2018 Zmluva o verejnej produkcii Zmluva Kalná - Obec Igor Fekete Stiahnuť
118 Nie Neupresnené ZML 37/2018 Zmluva o verejnej produkcii Zmluva Kalná - Obec Róbert Mrva Stiahnuť
119 Nie Neupresnené FA 2/2018/CPK Faktúra Client Service Faktúra Kalná - CPK Client Service, s.r.o. Stiahnuť
120 Nie Neupresnené ZML 2/2018/CPK Dohoda o vykonávaní absolventskej praxe Zmluva Kalná - CPK ÚPSVR Levice Stiahnuť
121 Nie Neupresnené FA 1/2018/CPK Faktúra MAGNUM Co., s.r.o. Faktúra Kalná - CPK MAGNUM Co., s.r.o. Stiahnuť
122 Nie Neupresnené ZML 1/2018/CPK Zmluva o platení časti úhrady Zmluva Kalná - CPK Združenie Prameň nádeje, ZSS Samaritán Stiahnuť
123 Nie Neupresnené OBJ 1/2017/CPK Objednávka nového vozidla Objednávka Kalná - CPK MAGNUM Co., s.r.o. Stiahnuť
124 Nie Neupresnené ZML 7/2017/CPK Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 28.01.2016 Zmluva Kalná - CPK Obec Veľký Ďúr Stiahnuť
125 Nie Neupresnené ZML 6/2017/CPK Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 01.02.2016 Zmluva Kalná - CPK Obec Nový Tekov Stiahnuť
126 Nie Neupresnené ZML 36/2018 Kúpna zmluva Zmluva Kalná - Obec Veronika Takáčová Stiahnuť
127 Nie Neupresnené ZML 35/2018 Zmluva o dielo Zmluva Kalná - Obec ZELENÁ ZÁHRADA s.r.o. Stiahnuť
128 Nie Neupresnené ZML 34/2018 Zmluva o dielo Zmluva Kalná - Obec Alfa 04 a.s. Stiahnuť
129 Nie Neupresnené ZML 33/2018 Dodatok č. 1 k poistnej zmluve Zmluva Kalná - Obec Generali Poisťovňa, a.s. Stiahnuť
130 Nie Neupresnené ZML 32/2018 Zmluva o dodaní tovaru Zmluva Kalná - Obec Ing. Pálinkášová Stiahnuť
131 Nie Neupresnené ZML 31/2018 Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu Zmluva Kalná - Obec SPP, a.s. Stiahnuť
132 Nie Neupresnené ZML 30/2018 Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu Zmluva Kalná - Obec SPP, a.s. Stiahnuť
133 Nie Neupresnené ZML 29/2018 Zmluva o výpožičke Zmluva Kalná - Obec Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Stiahnuť
134 Nie Neupresnené ZML 28/2018 Kúpna zmluva Zmluva Kalná - Obec Tomáš Reitman Stiahnuť
135 Nie Neupresnené ZML 27/2018 Kúpna zmluva Zmluva Kalná - Obec Slavka Sádovská Stiahnuť
136 Nie Neupresnené ZML 26/2018 Zmluva o poskytovaní služieb Zmluva Kalná - Obec RV ACQUISITION s.r.o. Stiahnuť
137 Nie Neupresnené ZML 25/2018 Zmluva o poskytovaní služieb Zmluva Kalná - Obec RV ACQUISITION s.r.o. Stiahnuť
138 Nie Neupresnené ZML 24/2018 Zmluva o poskytovaní služieb Zmluva Kalná - Obec RV ACQUISITION s.r.o. Stiahnuť
139 Nie Neupresnené ZML 23/2018 Zmluva o poskytovaní služieb Zmluva Kalná - Obec RV ACQUISITION s.r.o. Stiahnuť
140 Nie Neupresnené ZML 22/2018 Zmluva o poskytovaní služieb Zmluva Kalná - Obec RV ACQUISITION s.r.o. Stiahnuť
141 Nie Neupresnené ZML 21/2018 Zmluva o poskytovaní služieb Zmluva Kalná - Obec RV ACQUISITION s.r.o. Stiahnuť
142 Nie Neupresnené ZML 20/2018 Zmluva o poskytovaní služieb Zmluva Kalná - Obec RV ACQUISITION s.r.o. Stiahnuť
143 Nie Neupresnené ZML 19/2018 Nájomná zmluva Zmluva Kalná - Obec Waste Transport, a.s. Stiahnuť
144 Nie Neupresnené ZML 18/2018 Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci Zmluva Kalná - Obec euroAWK, s.r.o. Stiahnuť
145 Nie Neupresnené OBJ 2/2018 (7. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
146 Nie Neupresnené OBJ 2/2018 (6. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
147 Nie Neupresnené OBJ 2/2018 (5. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
148 Nie Neupresnené OBJ 1/2018 (5. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
149 Nie Neupresnené OBJ 1/2018 (4. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
150 Nie Neupresnené OBJ 1/2018 (3. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
151 Nie Neupresnené OBJ 1/2018 (2. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
152 Nie Neupresnené OBJ 1/2018 (1. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
153 Nie Neupresnené FA 2/2018 (7. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
154 Nie Neupresnené FA 2/2018 (6. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
155 Nie Neupresnené FA 2/2018 (5. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
156 Nie Neupresnené FA 1/2018 (5. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
157 Nie Neupresnené FA 1/2018 (4. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
158 Nie Neupresnené FA 1/2018 (3. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
159 Nie Neupresnené FA 1/2018 (2. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
160 Nie Neupresnené FA 1/2018 (1. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
161 Nie Neupresnené FA 12/2017 (52. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
162 Nie Neupresnené ZML 130/2017 Zmluva na dodanie tovaru Zmluva Kalná - Obec ZNAČKY, s.r.o. Stiahnuť
163 Nie Neupresnené ZML 17/2018 Zmluva o dielo Zmluva Kalná - Obec ENGO, s.r.o. Stiahnuť
164 Nie Neupresnené ZML 16/2018 Servisná zmluva Zmluva Kalná - Obec Agroservis - Západ, s.r.o. Stiahnuť
165 Nie Neupresnené ZML 15/2018 Hromadná licenčná zmluva Zmluva Kalná - Obec SOZA Stiahnuť
166 Nie Neupresnené ZML 14/2018 Zmluva o poskytovaní služieb Zmluva Kalná - Obec Daniel Svorda Stiahnuť
167 Nie Neupresnené ZML 13/2018 Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce Zmluva Kalná - Obec DHZ Kalná nad Hronom Stiahnuť
168 Nie Neupresnené ZML 12/2018 Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce Zmluva Kalná - Obec Združenie bývalých občanov Mochoviec Stiahnuť
169 Nie Neupresnené ZML 10/2018 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Zmluva Kalná - Obec O2 Slovakia,s.r.o. Stiahnuť
170 Nie Neupresnené ZML 9/2018 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Zmluva Kalná - Obec O2 Slovakia,s.r.o. Stiahnuť
171 Nie Neupresnené ZML 8/2018 Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce Zmluva Kalná - Obec OZ MAGIC TEAM Stiahnuť
172 Nie Neupresnené ZML 7/2018 Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce Zmluva Kalná - Obec Špeciálna kynologická záchranná služba Slovakia Stiahnuť
173 Nie Neupresnené ZML 6/2018 Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce Zmluva Kalná - Obec OZ MAGIC TEAM Stiahnuť
174 Nie Neupresnené ZML 5/2018 Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce Zmluva Kalná - Obec Palas Volejbalový klub Levice Stiahnuť
175 Nie Neupresnené ZML 4/2018 Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce Zmluva Kalná - Obec OZ Život na vlnách Stiahnuť
176 Nie Neupresnené ZML 3/2018 Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce Zmluva Kalná - Obec KFC Kalná nad Hronom Stiahnuť
177 Nie Neupresnené ZML 2/2018 Poistná zmluva Zmluva Kalná - Obec Generali Poisťovňa, a.s. Stiahnuť
178 Nie Neupresnené ZML 1/2018 Zmluva o poskytovaní služieb Zmluva Kalná - Obec Daniel Svorda Stiahnuť
179 Nie Neupresnené OBJ 12/2017 (51. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
180 Nie Neupresnené OBJ 12/2017 (50. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
181 Nie Neupresnené OBJ 12/2017 (49. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
182 Nie Neupresnené OBJ 12/2017 (48. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
183 Nie Neupresnené OBJ 11/2017 (48. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
184 Nie Neupresnené OBJ 11/2017 (47. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
185 Nie Neupresnené OBJ 11/2017 (46. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
186 Nie Neupresnené OBJ 11/2017 (45. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
187 Nie Neupresnené OBJ 11/2017 (44. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
188 Nie Neupresnené FA 12/2017 (51. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
189 Nie Neupresnené FA 12/2017 (50. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
190 Nie Neupresnené FA 12/2017 (49. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
191 Nie Neupresnené FA 12/2017 (48. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
192 Nie Neupresnené FA 11/2017 (48. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
193 Nie Neupresnené FA 11/2017 (47. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
194 Nie Neupresnené ZML 129/2017 Dodatok k nájomnej zmluve Zmluva Kalná - Obec XEROX LIMITED Stiahnuť
195 Nie Neupresnené ZML 128/2017 Nájomná zmluva Zmluva Kalná - Obec XEROX LIMITED Stiahnuť
196 Nie Neupresnené ZML 127/2017 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Zmluva Kalná - Obec Slovak Telekom, a.s. Stiahnuť
197 Nie Neupresnené ZML 126/2017 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Zmluva Kalná - Obec Slovak Telekom, a.s. Stiahnuť
198 Nie Neupresnené ZML 125/2017 Zmluva o dodaní tovaru Zmluva Kalná - Obec Ing. Andrea Pálinkášová Stiahnuť
199 Nie Neupresnené ZML 124 2017 Zmluva o hudobnej produkcii Zmluva Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
200 Nie Neupresnené ZML 123/2017 Dohoda o prenájme sály Zmluva Kalná - Obec Miesto v dome Stiahnuť
201 Nie Neupresnené ZML 122/2017 Dohoda o prenájme sály Zmluva Kalná - Obec František Lackó Stiahnuť
202 Nie Neupresnené ZML 5/2017/CPK Zmluva o zabezpečení benefitných poukážok DOXX Zmluva Kalná - CPK DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stiahnuť
203 Nie Neupresnené OBJ 11/2017 (44. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
204 Nie Neupresnené OBJ 10/2017 (44. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
205 Nie Neupresnené OBJ 10/2017 (43. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
206 Nie Neupresnené OBJ 10/2017 (42. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
207 Nie Neupresnené OBJ 10/2017 (41. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
208 Nie Neupresnené OBJ 10/2017 (40. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
209 Nie Neupresnené FA 11/2017 (46. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
210 Nie Neupresnené FA 11/2017 (45. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
211 Nie Neupresnené FA 11/2017 (44. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
212 Nie Neupresnené FA 10/2017 (44. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
213 Nie Neupresnené FA 10/2017 (43. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
214 Nie Neupresnené FA 10/2017 (42. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
215 Nie Neupresnené FA 10/2017 (41. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
216 Nie Neupresnené ZML 120/2017 Dohoda o výpožičke výstavného nábytku Zmluva Kalná - Obec Tekovské múzeum v Leviciach Stiahnuť
217 Nie Neupresnené ZML 119/2017 Zmluva o dodaní tovaru Zmluva Kalná - Obec Ing. Andrea Pálinkášová Stiahnuť
218 Nie Neupresnené ZML 118/2017 Zmluva o nájme garáže Zmluva Kalná - Obec Martin Andráš Stiahnuť
219 Nie Neupresnené ZML 117/2017 Poistná zmluva Zmluva Kalná - Obec Kooperativa poisťovňa, a.s. Stiahnuť
220 Nie Neupresnené ZML 116/2017 Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce Zmluva Kalná - Obec Služby Kalná,s.r.o. Stiahnuť
221 Nie Neupresnené ZML 115/2017 Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce Zmluva Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
222 Nie Neupresnené ZML 114/2017 Rámcová zmluva o poskytovaní služieb pre PO Zmluva Kalná - Obec J & T BANKA, a.s. Stiahnuť
223 Nie Neupresnené ZML 113/2017 Poistná zmluva Zmluva Kalná - Obec Union poistovna, a.s. Stiahnuť
224 Nie Neupresnené ZML 112/2017 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo na vypracov. dokumentácie pre ÚR Lávka pre peších Zmluva Kalná - Obec Alfa 04 a.s. Stiahnuť
225 Nie Neupresnené ZML 111/2017 Zmluva na dodanie tovaru Zmluva Kalná - Obec FEREX, s.r.o. Stiahnuť
226 Nie Neupresnené ZML 110/2017 Zmluva o poskytovaní služby SBS v obci Zmluva Kalná - Obec HOLLMEX, s.r.o. Stiahnuť
227 Nie Neupresnené ZML 109/2017 Dohoda o ukončení zmluvy o nájme garáže č. 13 Zmluva Kalná - Obec Július Zachar Stiahnuť
228 Nie Neupresnené ZML 108/2017 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo Zmluva Kalná - Obec Ján Chudý Stiahnuť
229 Nie Neupresnené ZML 93/2017 Kúpna zmluva Zmluva Kalná - Obec Anton Jakubík Ateliér Fontána Stiahnuť
230 Nie Neupresnené OBJ 9/2017 (39. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
231 Nie Neupresnené OBJ 9/2017 (38. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
232 Nie Neupresnené OBJ 9/2017 (37. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
233 Nie Neupresnené OBJ 9/2017 (36. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
234 Nie Neupresnené FA 10/2017 (40. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
235 Nie Neupresnené FA 9/2017 (39. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
236 Nie Neupresnené FA 9/2017 (38. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
237 Nie Neupresnené FA 9/2017 (37. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
238 Nie Neupresnené FA 9/2017 (36. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
239 Nie Neupresnené ZML 106/2017 Dohoda o prenájme sály Zmluva Kalná - Obec Ľudová Strana Naše Slovensko Stiahnuť
240 Nie Neupresnené ZML 105/2017 Zmluva o výkone správy bytového domu Zmluva Kalná - Obec OSBD Levice Stiahnuť
241 Nie Neupresnené ZML 104/2017 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve Zmluva Kalná - Obec Ondrej Szilvás Stiahnuť
242 Nie Neupresnené ZML 103/2017 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Zmluva Kalná - Obec Slovak Telekom, a.s. Stiahnuť
243 Nie Neupresnené ZML 102/2017 Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach Zmluva Kalná - Obec COOP JEDNOTA LEVICE, s.d. Stiahnuť
244 Nie Neupresnené ZML 101/2017 Zmluva o odbere prebytoč. konečného produktu Zmluva Kalná - Obec JRK WASTE MANAGEMENT s.r.o. Stiahnuť
245 Nie Neupresnené ZML 100/2017 Kúpna zmluva na dodanie el. kompostéra Zmluva Kalná - Obec JRK WASTE MANAGEMENT s.r.o. Stiahnuť
246 Nie Neupresnené ZML 99/2017 Nájomná zmluva Zmluva Kalná - Obec Služby Kalná,s.r.o. Stiahnuť
247 Nie Neupresnené ZML 98/2017 Zmluva o poskytnutí fin. dot. z rozpočtu obce Zmluva Kalná - Obec Vodácky klub HRON Stiahnuť
248 Nie Neupresnené ZML 97/2017 Dodatok č. k zmluve o dielo Zmluva Kalná - Obec Kamenárstvo Flanker, s.r.o. Stiahnuť
249 Nie Neupresnené ZML 96/2017 Kúpna zmluva Zmluva Kalná - Obec Mária Patassyová Stiahnuť
250 Nie Neupresnené ZML 95/2017 Kúpna zmluva Zmluva Kalná - Obec Mário Kovács Stiahnuť
251 Nie Neupresnené ZML 94/2017 Dohoda o prenájme sály Zmluva Kalná - Obec Aneta Takáčová Stiahnuť
252 Nie Neupresnené ZML 92/2017 Zmluva o uverejnení inzercie Zmluva Kalná - Obec MEDIATEL spol. s r.o. Stiahnuť
253 Nie Neupresnené ZML 91/2017 Dohoda o prenájme sály Zmluva Kalná - Obec Miesto v dome Stiahnuť
254 Nie Neupresnené ZML 90/2017 Dohoda o prenájme sály Zmluva Kalná - Obec Miriama Králová Stiahnuť
255 Nie Neupresnené ZML 89/2017 Hromadná licenčná zmluva Zmluva Kalná - Obec SOZA Stiahnuť
256 Nie Neupresnené FA 1/2017/CPK Faktúra Kalná - CPK tn TEL, s.r.o. Stiahnuť
257 Nie Neupresnené ZML 88/2017 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve Zmluva Kalná - Obec Služby Kalná,s.r.o. Stiahnuť
258 Nie Neupresnené ZML 87/2017 Zmluva o uverejnení rekl. inzerátu v Cestovnom informátore Zmluva Kalná - Obec JOMA TRAVEL, s.r.o. Stiahnuť
259 Nie Neupresnené ZML 86/2017 Dohoda o prenájme sály Zmluva Kalná - Obec Miriama Králová Stiahnuť
260 Nie Neupresnené ZML 85/2017 Dohoda o prenájme sály Zmluva Kalná - Obec Peter Tatarkovič Stiahnuť
261 Nie Neupresnené ZML 84/2017 Zmluva o dielo Zmluva Kalná - Obec Kamenárstvo Flanker, s.r.o. Stiahnuť
262 Nie Neupresnené ZML 83/2017 Dohoda o prenájme sály Zmluva Kalná - Obec Jozefína Petrášová Stiahnuť
263 Nie Neupresnené ZML 82/2017 Dohoda o splácaní dlhu Zmluva Kalná - Obec Irena Rafaelová Stiahnuť
264 Nie Neupresnené FA 8/2017 (35. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
265 Nie Neupresnené FA 8/2017 (34. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
266 Nie Neupresnené FA 8/2017 (33. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
267 Nie Neupresnené FA 8/2017 (32. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
268 Nie Neupresnené FA 8/2017 (31. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
269 Nie Neupresnené FA 7/2017 (30. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
270 Nie Neupresnené FA 7/2017 (31. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
271 Nie Neupresnené FA 7/2017 (30. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
272 Nie Neupresnené OBJ 8/2017 (35. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
273 Nie Neupresnené OBJ 8/2017 (34. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
274 Nie Neupresnené OBJ 8/2017 (33. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
275 Nie Neupresnené OBJ 8/2017 (32. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
276 Nie Neupresnené OBJ 8/2017 (31. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
277 Nie Neupresnené OBJ 7/2017 (30. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
278 Nie Neupresnené OBJ 7/2017 (29. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
279 Nie Neupresnené OBJ 7/2017 (28. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
280 Nie Neupresnené Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Zmluva Kalná - Obec HEDERA - KALNÁ s.r.o. Stiahnuť
281 Nie Neupresnené ZML 80/2017 Hromadná licenčná zmluva Zmluva Kalná - Obec SOZA Stiahnuť
282 Nie Neupresnené ZML 79/2017 Zmluva o nájme garáže č. 18 Zmluva Kalná - Obec AEGIS MED, s.r.o. Stiahnuť
283 Nie Neupresnené ZML 78/2017 Zmluva o dielo Zmluva Kalná - Obec Geodetická kancelária URBAN-LAUKO, spol. s r.o. Stiahnuť
284 Nie Neupresnené ZML 77/2017 Zmluva o prevode vlastníctva Zmluva Kalná - Obec Slovenský pozemkový fond Stiahnuť
285 Nie Neupresnené ZML 76/2017 Dohoda o ukončení zmluvy o nájme garáže Zmluva Kalná - Obec Patrik Mihálka Stiahnuť
286 Nie Neupresnené ZML 75/2017 Zmluva o dielo Zmluva Kalná - Obec Ján Chudý Stiahnuť
287 Nie Neupresnené ZML 74/2017 Dohoda o splácaní dlhu Zmluva Kalná - Obec Tibor Žigmond Stiahnuť
288 Nie Neupresnené ZML 73/2017 Zmluva na dodanie tovaru Zmluva Kalná - Obec KULLA SK, s.r.o. Stiahnuť
289 Nie Neupresnené ZML 72/2017 Kúpna zmluva Zmluva Kalná - Obec ZSE ENERGIA, a.s. Stiahnuť
290 Nie Neupresnené OBJ 7/2017 (27. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
291 Nie Neupresnené OBJ 6/2017 (26. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
292 Nie Neupresnené OBJ 6/2017 (25. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
293 Nie Neupresnené OBJ 6/2017 (24. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
294 Nie Neupresnené OBJ 6/2017 (23. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
295 Nie Neupresnené OBJ 6/2017 (22. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
296 Nie Neupresnené OBJ 5/2017 (22. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
297 Nie Neupresnené FA 7/2017 (29. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
298 Nie Neupresnené FA 7/2017 (28. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
299 Nie Neupresnené FA 7/2017 (27. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
300 Nie Neupresnené FA 6/2017 (26. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
301 Nie Neupresnené FA 6/2017 (25. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
302 Nie Neupresnené FA 6/2017 (24. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
303 Nie Neupresnené FA 6/2017 (23. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
304 Nie Neupresnené FA 6/2017 (22. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
305 Nie Neupresnené FA 5/2017 (22. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
306 Nie Neupresnené ZML 71/2017 Zmluva o dielo Zmluva Kalná - Obec Jozef Rapavý Stiahnuť
307 Nie Neupresnené ZML 70/2017 Dodatok k zmluve o dodávke elektriny, zabezpečení distr. elektriny a prevzatí zodpov. za odchýlku Zmluva Kalná - Obec ZSE ENERGIA, a.s. Stiahnuť
308 Nie Neupresnené ZML 69/2017 Dohoda o prenájme sály Zmluva Kalná - Obec Robert Varga Stiahnuť
309 Nie Neupresnené ZML 68/2017 Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov Zmluva Kalná - Obec Donau farm Kalná, s.r.o. Stiahnuť
310 Nie Neupresnené ZML 67/2017 Dohoda o prenájme sály Zmluva Kalná - Obec Zdenka Očovská Stiahnuť
311 Nie Neupresnené ZML 66/2017 Zmluva o nájme garáže č. 23 Zmluva Kalná - Obec Viera Sajková Stiahnuť
312 Nie Neupresnené ZML 65/2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Zmluva Kalná - Obec PROTUR s.r.o. Stiahnuť
313 Nie Neupresnené ZML 64/2017 Hromadná licenčná zmluva Zmluva Kalná - Obec SOZA Stiahnuť
314 Nie Neupresnené ZML 4/2017/CPK Zmluva o poskytnutí a využití finančného príspevku Zmluva Kalná - CPK SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien Stiahnuť
315 Nie Neupresnené ZML 63/2017 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu Zmluva Kalná - Obec Nitriansky samosprávny kraj Stiahnuť
316 Nie Neupresnené ZML 62/2017 Zmluva o poskytnutí fin. prostr. zo ŠR Zmluva Kalná - Obec Ministerstvo vnútra SR Stiahnuť
317 Nie Neupresnené ZML 61/2017 Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce Zmluva Kalná - Obec Tekovské múzeum v Leviciach Stiahnuť
318 Nie Neupresnené ZML 60/2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke Zmluva Kalná - Obec Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku Stiahnuť
319 Nie Neupresnené ZML 59/2017 Dohoda o prenájme sály Zmluva Kalná - Obec Miesto v dome Stiahnuť
320 Nie Neupresnené ZML 58/2017 Dohoda o prenájme sály Zmluva Kalná - Obec Robert Varga Stiahnuť
321 Nie Neupresnené ZML 57/2017 Zmluva o dodaní tovaru Zmluva Kalná - Obec Ing. Andrea Pálinkášová Stiahnuť
322 Nie Neupresnené ZML 56/2017 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve Zmluva Kalná - Obec Robert Varga, Alexander Varga Stiahnuť
323 Nie Neupresnené OBJ 5/2017 (21. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
324 Nie Neupresnené OBJ 5/2017 (20. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
325 Nie Neupresnené OBJ 5/2017 (19. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
326 Nie Neupresnené OBJ 5/2017 (18. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
327 Nie Neupresnené FA 5/2017 (21. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
328 Nie Neupresnené FA 5/2017 (20. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
329 Nie Neupresnené ZML 55/2017 Zmluva o spolupráci Zmluva Kalná - Obec Štefánia Sluková Stiahnuť
330 Nie Neupresnené ZML 54/2017 Hromadná licenčná zmluva Zmluva Kalná - Obec SOZA Stiahnuť
331 Nie Neupresnené ZML 53/2017 Zmluva o výpožičke Zmluva Kalná - Obec Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Stiahnuť
332 Nie Neupresnené ZML 52/2017 Dohoda o prenájme sály Zmluva Kalná - Obec Súkromná hudobná akadémia, n.o. Stiahnuť
333 Nie Neupresnené ZML 51/2017 Zmluva o poskytovaní služieb a licenčná zmluva Zmluva Kalná - Obec Remek, s.r.o. Stiahnuť
334 Nie Neupresnené ZML 50/2017 Hromadná licenčná zmluva Zmluva Kalná - Obec SOZA Stiahnuť
335 Nie Neupresnené ZML 49/2017 o poskytnutí finančnej dotácie Zmluva Kalná - Obec Vodácky klub Stiahnuť
336 Nie Neupresnené ZML 48/2017 Kúpna zmluva Zmluva Kalná - Obec Pavel Bátovský, Alena Bátovská Stiahnuť
337 Nie Neupresnené FA 5/2017 (19. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
338 Nie Neupresnené FA 5/2017 (18. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
339 Nie Neupresnené FA 4/2017 (17. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
340 Nie Neupresnené FA 4/2017 (16. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
341 Nie Neupresnené FA 4/2017 (15. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
342 Nie Neupresnené OBJ 4/2017 (17. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
343 Nie Neupresnené OBJ 4/2017 (16. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
344 Nie Neupresnené OBJ 4/2017 (15. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
345 Nie Neupresnené ZML 47/2017 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hnuteľnej veci Zmluva Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
346 Nie Neupresnené ZML 46/2017 Zmluva o dielo Zmluva Kalná - Obec EKOSERVIS SLOVENSKO, a.s. Stiahnuť
347 Nie Neupresnené ZML 45/2017 Dohoda o prenájme sály Zmluva Kalná - Obec Zuzana Drappanová Stiahnuť
348 Nie Neupresnené ZML 44/2017 Kúpna zmluva Zmluva Kalná - Obec M. Nemčeková, I. Nemčeková, J. Ivanová Stiahnuť
349 Nie Neupresnené ZML 3/2017/CPK Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb Zmluva Kalná - CPK Obec Nový Tekov Stiahnuť
350 Nie Neupresnené ZML 43/2017 Kúpna zmluva Zmluva Kalná - Obec Takáč Miloš Stiahnuť
351 Nie Neupresnené ZML 42/2017 Dohoda o prenájme Kultúrno-spoločenskej sály Zmluva Kalná - Obec Miesto v dome Stiahnuť
352 Nie Neupresnené ZML 41/2017 Zml. o pripojení OEZ do distribučnej sústavy Zmluva Kalná - Obec Západoslovenská distribučná, a.s. Stiahnuť
353 Nie Neupresnené ZML 40/2017 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve Zmluva Kalná - Obec Bellušová, Havaj, Kuzma, Garajová, Novoszád, Mészáros, Mihálová, Kováčová Stiahnuť
354 Nie Neupresnené ZML 39/2017 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve Zmluva Kalná - Obec Bellušová Jana Stiahnuť
355 Nie Neupresnené ZML 128/2016 Kúpna zmluva Zmluva Kalná - Obec J. Bellušová, M. Havaj, P. Kuzma, K. Garajová, B. Novoszád, K. Mészáros, H. Mihálová, M. Kováčová Stiahnuť
356 Nie Neupresnené ZML 125/2016 Kúpna zmluva Zmluva Kalná - Obec E. Turayová, T. Ciglan, H. Szuhajová Stiahnuť
357 Nie Neupresnené ZML 123/2016 Kúpna zmluva Zmluva Kalná - Obec Kováčová Magdaléna Stiahnuť
358 Nie Neupresnené ZML 90/2016 Kúpna zmluva o prevode vlastníctva bytu Zmluva Kalná - Obec Štefan Alkus Stiahnuť
359 Nie Neupresnené ZML 38/2017 Zmluva o hudobnej produkcii Zmluva Kalná - Obec Iveta Nagyová Stiahnuť
360 Nie Neupresnené ZML 37/2017 Dohoda o ukonč. platnosti zmluvy o dielo Zmluva Kalná - Obec FK Real, s.r.o. Stiahnuť
361 Nie Neupresnené OBJ 4/2017 (14. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
362 Nie Neupresnené OBJ 3/2017 (13. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
363 Nie Neupresnené OBJ 3/2017 (12. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
364 Nie Neupresnené OBJ 3/2017 (11. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
365 Nie Neupresnené OBJ 3/2017 (10. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
366 Nie Neupresnené OBJ 3/2017 (9. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
367 Nie Neupresnené OBJ 2/2017 (9. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
368 Nie Neupresnené FA 4/2017 (14. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
369 Nie Neupresnené FA 3/2017 (13. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
370 Nie Neupresnené FA 3/2017 (12. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
371 Nie Neupresnené FA 3/2017 (11. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
372 Nie Neupresnené FA 3/2017 (10. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
373 Nie Neupresnené FA 3/2017 (9. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
374 Nie Neupresnené ZML 36/2017 Rámcová dohoda Zmluva Kalná - Obec HYDROMELIORÁCIE, a.s. Stiahnuť
375 Nie Neupresnené ZML 35/2017 Zml. o poskyt. fin. dotácie z rozpočtu obce Zmluva Kalná - Obec Špeciálna kynologická záchranná služba Slovakia Stiahnuť
376 Nie Neupresnené ZML 34/2017 Kúpna zmluva Zmluva Kalná - Obec Ján Gálfy Stiahnuť
377 Nie Neupresnené ZML 2/2017/CPK Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Zmluva Kalná - CPK Ing. Zuzana Kováčová, audítor Stiahnuť
378 Nie Neupresnené ZML 32/2017 Zmluva o dielo Zmluva Kalná - Obec Alfa 04 a.s. Stiahnuť
379 Nie Neupresnené ZML 33/2017 Kúpna zmluva Zmluva Kalná - Obec Robert Varga Stiahnuť
380 Nie Neupresnené ZML 31/2017 Nájomná zmluva Zmluva Kalná - Obec Mária Mozdíková FOZAL Stiahnuť
381 Nie Neupresnené ZML 30/2017 Zmluva o nájme garáže č. 13 Zmluva Kalná - Obec Július Zachar Stiahnuť
382 Nie Neupresnené ZML 29/2017 Zmluva o vysporiad. práv výkonných umelcov... Zmluva Kalná - Obec SLOVGRAM Stiahnuť
383 Nie Neupresnené ZML 127/2016 Kúpna zmluva Zmluva Kalná - Obec Sádovský, Ťažká, Juhászová, Németh, Stiahnuť
384 Nie Neupresnené ZML 126/2016 Kúpna zmluva Zmluva Kalná - Obec Kúcs, Lajtošová, Priebera, Kováč, Hallo, Hama Stiahnuť
385 Nie Neupresnené FA 2/2017 (9. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
386 Nie Neupresnené FA 2/2017 (8. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
387 Nie Neupresnené FA 2/2017 (7. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
388 Nie Neupresnené FA 2/2017 (6. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
389 Nie Neupresnené FA 2/2017 (5. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
390 Nie Neupresnené FA 1/2017 (5. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
391 Nie Neupresnené OBJ 2/2017 (8. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
392 Nie Neupresnené OBJ 2/2017 (7. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
393 Nie Neupresnené OBJ 2/2017 (6. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
394 Nie Neupresnené OBJ 1/2017 (5. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
395 Nie Neupresnené OBJ 1/2017 (4. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
396 Nie Neupresnené OBJ 1/2017 (3. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
397 Nie Neupresnené OBJ 1/2017 (2. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
398 Nie Neupresnené OBJ 1/2017 (1. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
399 Nie Neupresnené ZML 28/2017 Zml. o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce Zmluva Kalná - Obec KFC Kalná nad Hronom Stiahnuť
400 Nie Neupresnené ZML 27/2017 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve Zmluva Kalná - Obec SOŠ Kalná nad Hronom Stiahnuť
401 Nie Neupresnené ZML 26/2017 Nájomná zmluva Zmluva Kalná - Obec SOŠ Kalná nad Hronom Stiahnuť
402 Nie Neupresnené ZML 25/2017 Zmluva o dodaní tovaru Zmluva Kalná - Obec Ing. Andrea Pálinkášová Stiahnuť
403 Nie Neupresnené ZML 24/2017 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Zmluva Kalná - Obec ZVS, a.s. Stiahnuť
404 Nie Neupresnené ZML 23/2017 Dodatok č. k mandátnej zmluve Zmluva Kalná - Obec Tibor Hornyák Stiahnuť
405 Nie Neupresnené ZML 124/2016 Kúpna zmluva Zmluva Kalná - Obec Kosiczký, Venécziová, Sádovská, Meszároš Stiahnuť
406 Nie Neupresnené ZML 22/2017 Zmluva o poskytovaní služieb Zmluva Kalná - Obec MAPA Slovakia Digital, s.r.o. Stiahnuť
407 Nie Neupresnené ZML 190/2016 Dohoda o ukončení Zmluvy o poskyt. služ. č. 189/2013 Zmluva Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
408 Nie Neupresnené ZML 189/2016 Dohoda o ukončení Zmluvy o poskyt. sl. č. 153/2012 Zmluva Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
409 Nie Neupresnené ZML 21/2017 Hromadná licenčná zmluva Zmluva Kalná - Obec SOZA Stiahnuť
410 Nie Neupresnené ZML 20/2017 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb Zmluva Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
411 Nie Neupresnené ZML 19/2017 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb Zmluva Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
412 Nie Neupresnené ZML 18/2017 Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme plynovej kotolne Zmluva Kalná - Obec KOTOLŇA JUH s.r.o. Stiahnuť
413 Nie Neupresnené FA 1/2017 (4. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
414 Nie Neupresnené FA 1/2017 (3. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
415 Nie Neupresnené FA 1/2017 (2. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
416 Nie Neupresnené FA 1/2017 (1. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
417 Nie Neupresnené OBJ 12/2016 (51. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
418 Nie Neupresnené ZML 17/2017 Výpoveď zmluvy o poskytovaní verej. služieb Zmluva Kalná - Obec Slovak Telekom, a.s. Stiahnuť
419 Nie Neupresnené ZML 16/2017 Zmluva o pripojení OEZ do distr. sústavy Zmluva Kalná - Obec Západoslovenská distribučná, a.s. Stiahnuť
420 Nie Neupresnené ZML 15/2017 Kúpna zmluva Zmluva Kalná - Obec Ondrej Szilvás Stiahnuť
421 Nie Neupresnené ZML 14/2017 Dodatok č. 1 k zml. o poskyt. fin. dotácie z rozpočtu obce Zmluva Kalná - Obec OZ MAGIC TEAM Stiahnuť
422 Nie Neupresnené ZML 13/2017 Zml. o poskytnutí fin. dot. z rozpočtu obce Zmluva Kalná - Obec OZ MAGIC TEAM Stiahnuť
423 Nie Neupresnené ZML 12/2017 Kúpna zmluva Zmluva Kalná - Obec Mgr. Hajtó, Bc. Hajtóová Stiahnuť
424 Nie Neupresnené ZML 11/2017 Kúpna zmluva Zmluva Kalná - Obec O2 Slovakia,s.r.o. Stiahnuť
425 Nie Neupresnené ZML 10/2017 Kúpna zmluva Zmluva Kalná - Obec O2 Slovakia,s.r.o. Stiahnuť
426 Nie Neupresnené ZML 9/2017 Kúpna zmluva Zmluva Kalná - Obec O2 Slovakia,s.r.o. Stiahnuť
427 Nie Neupresnené ZML 8/2017 Kúpna zmluva Zmluva Kalná - Obec O2 Slovakia,s.r.o. Stiahnuť
428 Nie Neupresnené ZML 7/2017 Zmluva o pripojení do distr. siete Zmluva Kalná - Obec SPP - distribúcia, a.s. Stiahnuť
429 Nie Neupresnené ZML 1/2017/CPK Zmluva o poskytovaní dátových služieb Zmluva Kalná - CPK Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
430 Nie Neupresnené FA 12/2016 (52. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
431 Nie Neupresnené ZML 15/2016/CPK Licenčná zmluva IS Cygnus Zmluva Kalná - CPK IReSoft, s. r. o. Stiahnuť
432 Nie Neupresnené ZML 6/2017 Dohoda o prenájme sály Zmluva Kalná - Obec MUDr. Katarína Tóthová Stiahnuť
433 Nie Neupresnené ZML 188/2016 Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce v roku 2016 Zmluva Kalná - Obec Špeciálna kynologická záchranná služba Slovakia Stiahnuť
434 Nie Neupresnené ZML 5/2017 Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce v r. 2017 Zmluva Kalná - Obec Život na vlnách Stiahnuť
435 Nie Neupresnené ZML 4/2017 Zml. o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce v r. 2017 Zmluva Kalná - Obec Palas Volejbalový klub Levice Stiahnuť
436 Nie Neupresnené ZML 3/2017 Zmluva o poskytovaní služieb Zmluva Kalná - Obec adsupra s.r.o. Stiahnuť
437 Nie Neupresnené ZML 2/2017 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb Zmluva Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
438 Nie Neupresnené ZML 1/2017 Dodatok č. 1 k zmluve o používaní dátového spoja Zmluva Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
439 Nie Neupresnené OBJ 12/2016 (50. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
440 Nie Neupresnené OBJ 12/2016 (49. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
441 Nie Neupresnené OBJ 12/2016 (48. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
442 Nie Neupresnené OBJ 11/2016 (48. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
443 Nie Neupresnené OBJ 11/2016 (47. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
444 Nie Neupresnené OBJ 11/2016 (46. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
445 Nie Neupresnené FA 11/2016 (48. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
446 Nie Neupresnené FA 12/2016 (51. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
447 Nie Neupresnené FA 12/2016 (50. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
448 Nie Neupresnené FA 12/2016 (49. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
449 Nie Neupresnené FA 12/2016 (48. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
450 Nie Neupresnené ZML 187/2016 Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce Zmluva Kalná - Obec OZ MAGIC TEAM Stiahnuť
451 Nie Neupresnené ZML 186/2016 Zmluva o dielo Zmluva Kalná - Obec Ing. Rastislav Ildža Stiahnuť
452 Nie Neupresnené ZML 185/2016 Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce Zmluva Kalná - Obec Združenie bývalých občanov Mochoviec Stiahnuť
453 Nie Neupresnené ZML 184/2016 Dohoda o prenájme sály Zmluva Kalná - Obec Miesto v dome Stiahnuť
454 Nie Neupresnené ZML 183/2016 Dohoda o ukončení zml. o poskytovaní služieb z 31.12.2012 Zmluva Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
455 Nie Neupresnené ZML 182/2016 Dohoda o ukončení zmluvy 146/2013 Zmluva Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
456 Nie Neupresnené ZML 181/2016 Dohoda o ukončení zmluvy 2/2014 Zmluva Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
457 Nie Neupresnené ZML 180/2016 Dohoda o ukončení zmluvy 12/2013 Zmluva Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
458 Nie Neupresnené ZML 179/2016 Dodatok č. 1 k ZML o dodávke el., zabezp. distribúcie el. a prevzatí za odchýlku Zmluva Kalná - Obec ZSE ENERGIA, a.s. Stiahnuť
459 Nie Neupresnené ZML 178/2016 Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce Zmluva Kalná - Obec Športový oddiel naturál. kulturistiky PROFI ACADEMY Stiahnuť
460 Nie Neupresnené ZML 177/2016 Dohoda o ukončení zmluvy o dielo Zmluva Kalná - Obec Františka Strákošová - S-TEAM Stiahnuť
461 Nie Neupresnené ZML 176/2016 Kúpna zmluva Zmluva Kalná - Obec Ondrej Bogár Stiahnuť
462 Nie Neupresnené ZML 175/2016 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo Zmluva Kalná - Obec HYDROMELIORÁCIE, a.s. Stiahnuť
463 Nie Neupresnené ZML 174/2016 Zmluva o spolufinancovaní nákladov mimoškolskej záujmovej činnosti detí Zmluva Kalná - Obec CVČ sv. Vincenta de Paul Levice Stiahnuť
464 Nie Neupresnené ZML 173/2016 Dodatok č. 1 k zmluve o pripojení k IS DCOM Zmluva Kalná - Obec DEUS Stiahnuť
465 Nie Neupresnené ZML 172/2016 Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce Zmluva Kalná - Obec DHZ Kalná nad Hronom Stiahnuť
466 Nie Neupresnené ZML 171/2016 Cenové dojednania a podm. poskytovania služby zvoz nebez. odpadu Zmluva Kalná - Obec Waste Transport, a.s. Stiahnuť
467 Nie Neupresnené FA 11/2016 (47. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
468 Nie Neupresnené FA 11/2016 (46. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
469 Nie Neupresnené FA 11/2016 (45. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
470 Nie Neupresnené FA 11/2016 (44. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
471 Nie Neupresnené OBJ 11/2016 (45. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
472 Nie Neupresnené OBJ 11/2016 (44. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
473 Nie Neupresnené OBJ 10/2016 (44. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
474 Nie Neupresnené OBJ 10/2016 (43. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
475 Nie Neupresnené OBJ 10/2016 (42. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
476 Nie Neupresnené ZML 170/2016 Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce v r. 2017 Zmluva Kalná - Obec Stredná odborná škola Kalná nad Hronom Stiahnuť
477 Nie Neupresnené ZML 169/2016 Zmluva o pripojení odber. el. zariadenia žiadateľa do distr. sústavy Zmluva Kalná - Obec Západoslovenská distribučná, a.s. Stiahnuť
478 Nie Neupresnené ZML 168/2016 Zmluva o pripojení do distribučnej siete Zmluva Kalná - Obec SPP - distribúcia, a.s. Stiahnuť
479 Nie Neupresnené ZML 167/2016 Servisná zmluva Zmluva Kalná - Obec Agroservis - Západ, s.r.o. Stiahnuť
480 Nie Neupresnené ZML 166/2016 Zmluva o dielo Zmluva Kalná - Obec METAL SERVIS RECYCLING s.r.o. Stiahnuť
481 Nie Neupresnené ZML 165/2016 Zmluva o dodaní tovaru Zmluva Kalná - Obec Ing. Andrea Pálinkášová Stiahnuť
482 Nie Neupresnené ZML 164/2016 Zmluva o poskytnutí služby prevádzkovania vyhradeného technického zariadenia Zmluva Kalná - Obec ZSE ENERGIA, a.s. Stiahnuť
483 Nie Neupresnené ZML 163/2016 Zmluva o poskytnutí služby prevádzkovania vyhradeného technického zariadenia Zmluva Kalná - Obec ZSE ENERGIA, a.s. Stiahnuť
484 Nie Neupresnené ZML 162/2016 Dohoda o ukončení zmluvy Zmluva Kalná - Obec ZSE Energy Solutions, s.r.o. Stiahnuť
485 Nie Neupresnené ZML 161/2016 Zmluva o výpožičke Zmluva Kalná - Obec Vojenský historický ústav Bratislava Stiahnuť
486 Nie Neupresnené ZML 160/2016 Dodatok k nájomnej zmluve, Budúca kúpna zmluva Zmluva Kalná - Obec XEROX LIMITED Stiahnuť
487 Nie Neupresnené ZML 159/2016 Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov Zmluva Kalná - Obec AK JUDr. Ildikó Osvaldová Stiahnuť
488 Nie Neupresnené ZML 158/2016 Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní právnych služieb Zmluva Kalná - Obec AK JUDr. Ildikó Osvaldová Stiahnuť
489 Nie Neupresnené ZML 13/2016/CPK Dohoda o vykon. absolventskej praxe Zmluva Kalná - CPK ÚPSVR Levice Stiahnuť
490 Nie Neupresnené ZML 12/2016/CPK Dohoda o vykon. odbornej praxe Zmluva Kalná - CPK BM WORK AGENCY, s.r.o. Stiahnuť
491 Nie Neupresnené ZML 157/2016 Zmluva o dielo Zmluva Kalná - Obec HYDROMELIORÁCIE, a.s. Stiahnuť
492 Nie Neupresnené ZML 156/2016 Nájomná zmluva Zmluva Kalná - Obec XEROX LIMITED Stiahnuť
493 Nie Neupresnené ZML 155/2016 Dodatok č. 1 ku komisionárskej zmluve Zmluva Kalná - Obec LE CHEQUE DEJEUNER Stiahnuť
494 Nie Neupresnené ZML 120/2016 Kúpna zmluva Zmluva Kalná - Obec Mihálová Helena Stiahnuť
495 Nie Neupresnené ZML 117/2016 Kúpna zmluva Zmluva Kalná - Obec Bellušová Jana Stiahnuť
496 Nie Neupresnené ZML 132/2016 Kúpna zmluva Zmluva Kalná - Obec Németh Ľudovít a Magdaléna Némethová Stiahnuť
497 Nie Neupresnené ZML 130/2016 Kúpna zmluva Zmluva Kalná - Obec Ťažká Anna Stiahnuť
498 Nie Neupresnené FA 10/2016 (43. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
499 Nie Neupresnené FA 10/2016 (42. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
500 Nie Neupresnené FA 10/2016 (41. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
501 Nie Neupresnené OBJ 10/2016 (41. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
502 Nie Neupresnené OBJ 10/2016 (40. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
503 Nie Neupresnené OBJ 9/2016 (39. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
504 Nie Neupresnené ZML 129/2016 Kúpna zmluva Zmluva Kalná - Obec Sádovský Roland a manž. Mária Stiahnuť
505 Nie Neupresnené ZML 122/2016 Kúpna zmluva Zmluva Kalná - Obec Garajová Katarína Stiahnuť
506 Nie Neupresnené ZML 121/2016 Kúpna zmluva Zmluva Kalná - Obec Kuzma Pavel a manž. Alžbeta Stiahnuť
507 Nie Neupresnené ZML 118/2016 Kúpna zmluva Zmluva Kalná - Obec Havaj Michal a manž. Alena Stiahnuť
508 Nie Neupresnené ZML 111/2016 Kúpna zmluva Zmluva Kalná - Obec Kúcs Zsolt Stiahnuť
509 Nie Neupresnené ZML 110/2016 Kúpna zmluva Zmluva Kalná - Obec Kováč Pavel a manž. Magdaléna Stiahnuť
510 Nie Neupresnené ZML 114/2016 Kúpna zmluva Zmluva Kalná - Obec Hallo Július a Alena Stiahnuť
511 Nie Neupresnené ZML 148/2016 Kúpna zmluva Zmluva Kalná - Obec Zemánek Michal a Zemánková Mária Stiahnuť
512 Nie Neupresnené FA 10/2016 (40. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
513 Nie Neupresnené FA 9/2016 (39. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
514 Nie Neupresnené ZML 154/2016 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo Zmluva Kalná - Obec LK real Building, s.r.o. Stiahnuť
515 Nie Neupresnené ZML 153/2016 Zmluva o nájme garáže č. 14 Zmluva Kalná - Obec Pavel Žindely Stiahnuť
516 Nie Neupresnené ZML 152/2016 Dohoda o prenájme sály Zmluva Kalná - Obec Michal Ivanický Stiahnuť
517 Nie Neupresnené ZML 151/2016 Kúpna zmluva Zmluva Kalná - Obec ELKOPLAST Slovakia, s.r.o. Stiahnuť
518 Nie Neupresnené ZML 150/2016 Zmluva o obch. a dod. podmienkach Zmluva Kalná - Obec COOP JEDNOTA LEVICE, s.d. Stiahnuť
519 Nie Neupresnené ZML 149/2016 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve Zmluva Kalná - Obec NSK v zastúp. SOŠ Stiahnuť
520 Nie Neupresnené ZML 147/2016 O poskytovaní služby bezp. ochr. objektu.. Zmluva Kalná - Obec HOLLMEX, s.r.o. Stiahnuť
521 Nie Neupresnené ZML 137/2016 Zmluva o dielo Zmluva Kalná - Obec HYDROMELIORÁCIE, a.s. Stiahnuť
522 Nie Neupresnené ZML 133/2016 Kúpna zmluva Zmluva Kalná - Obec Slavka Sádovská Stiahnuť
523 Nie Neupresnené ZML 115/2016 Kúpna zmluva Zmluva Kalná - Obec Milan Hama Stiahnuť
524 Nie Neupresnené ZML 112/2016 Kúpna zmluva Zmluva Kalná - Obec Ing. Erika Lajtošová Stiahnuť
525 Nie Neupresnené ZML 84/2016 Kúpna zmluva byt č. 5 Zmluva Kalná - Obec Wurczerová Diana Stiahnuť
526 Nie Neupresnené Fa 9/2016 (38. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
527 Nie Neupresnené Fa 9/2016 (37. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
528 Nie Neupresnené Fa 9/2016 (36. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
529 Nie Neupresnené Obj 9/2016 (38. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
530 Nie Neupresnené Obj 9/2016 (37. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
531 Nie Neupresnené Obj 9/2016 (36. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
532 Nie Neupresnené ZML 146/2016 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Zmluva Kalná - Obec Poľovnícke združenie Pohronie Stiahnuť
533 Nie Neupresnené ZML 81/2016 Kúpna zmluva byt č.2 Zmluva Kalná - Obec Rákosníková Alena Stiahnuť
534 Nie Neupresnené ZML 11/2016/CPK Zmluva o poskyt. audítorských služieb Zmluva Kalná - CPK Ing. Zuzana Kováčová, audítor Stiahnuť
535 Nie Neupresnené ZML 10/2016/CPK Zmluva o výkone činnosti Zmluva Kalná - CPK Július Lalák Stiahnuť
536 Nie Neupresnené ZML 134/2016 Kúpna zmluva Zmluva Kalná - Obec Mészáros Karol Stiahnuť
537 Nie Neupresnené ZML 119/2016 Kúpna zmluva Zmluva Kalná - Obec Mészáros Zoltán Stiahnuť
538 Nie Neupresnené ZML 145/2016 o vstavbe obytného podkrovia bytu Zmluva Kalná - Obec Kysela Ľ. a Špeková L. Stiahnuť
539 Nie Neupresnené ZML 144/2016 o dielo Zmluva Kalná - Obec INSET, s.r.o. Stiahnuť
540 Nie Neupresnené ZML 143/2016 o uverejnení reklamného inzerátu Zmluva Kalná - Obec JOMA TRAVEL, s.r.o. Stiahnuť
541 Nie Neupresnené ZML 142/2016 Dohoda o prenájme spoločenskej sály Zmluva Kalná - Obec Miesto v dome Stiahnuť
542 Nie Neupresnené ZML 141/2016 Dohoda o užívaní poľnohospodárksych pozemkov Zmluva Kalná - Obec Donau farm Kalná, s.r.o. Stiahnuť
543 Nie Neupresnené ZML 140/2016 o uverejnení inzercie Zmluva Kalná - Obec MEDIATEL spol. s r.o. Stiahnuť
544 Nie Neupresnené ZML 139/2016 Dohoda o prenájme spoločenskej sály Zmluva Kalná - Obec Vígh Alexander Stiahnuť
545 Nie Neupresnené ZML 138/2016 Výpožičná zmluva Zmluva Kalná - Obec Tekovské múzeum v Leviciach Stiahnuť
546 Nie Neupresnené ZML 136/2016 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Zmluva Kalná - Obec Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku Stiahnuť
547 Nie Neupresnené ZML 86/2016 Kúpna zmluva byt č. 10 Zmluva Kalná - Obec Duba Attila a Tímea Stiahnuť
548 Nie Neupresnené ZML 82/2016 Kúpna zmluva byt č. 3 Zmluva Kalná - Obec Kuklová Lujza Stiahnuť
549 Nie Neupresnené Kúpna zmluva byt č. 3 Zmluva Kalná - Obec Kuklová Lujza Stiahnuť
550 Nie Neupresnené ZML 109/2016 Zmluva Kalná - Obec ZVS, a.s. Stiahnuť
551 Nie Neupresnené ZML 108/2016 Zmluva Kalná - Obec ZVS, a.s. Stiahnuť
552 Nie Neupresnené ZML 107/2016 Zmluva Kalná - Obec GWR, s.r.o. Stiahnuť
553 Nie Neupresnené ZML 106/2016 Zmluva Kalná - Obec HYDROMELIORÁCIE, a.s. Stiahnuť
554 Nie Neupresnené ZML 105/2016 O poskyt. dotácie z rozpočtu obce Zmluva Kalná - Obec Vodácky klub HRON Stiahnuť
555 Nie Neupresnené ZML 104/2016 Kúpna zmluva Zmluva Kalná - Obec JAMP, s.r.o. Stiahnuť
556 Nie Neupresnené ZML 103/2016 Servisná a materiálová zmluva Zmluva Kalná - Obec Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Stiahnuť
557 Nie Neupresnené Obj 8/2016 (35. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
558 Nie Neupresnené Obj 8/2016 (34. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
559 Nie Neupresnené Obj 8/2016 (33. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
560 Nie Neupresnené Fa 8/2016 (35. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
561 Nie Neupresnené Fa 8/2016 (34. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
562 Nie Neupresnené Fa 8/2016 (33. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
563 Nie Neupresnené Fa 7/2016 (30. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
564 Nie Neupresnené ZML 85/2016 Kúpna zmluva byt č. 7 Zmluva Kalná - Obec Kováč Ladislav a Kováčová Judita, Ing. Stiahnuť
565 Nie Neupresnené ZML 102/2016 Hromadná licenčná zmluva Zmluva Kalná - Obec SOZA Stiahnuť
566 Nie Neupresnené ZML 88/2016 Kúpna zmluva byt č. 12 Zmluva Kalná - Obec Mihálka Štefan Stiahnuť
567 Nie Neupresnené ZML 87/2016 Kúpna zmluva byt č. 11 Zmluva Kalná - Obec Gočevová Michaela Stiahnuť
568 Nie Neupresnené ZML 9/2016/CPK Zmluva o zabezp. poskyt. stravovania Zmluva Kalná - CPK DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stiahnuť
569 Nie Neupresnené ZML 101/2016 Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke Zmluva Kalná - Obec Ministerstvo vnútra SR Stiahnuť
570 Nie Neupresnené ZML 100/2016 Dodatok č. 1 k zmluve č. 30/2016 Zmluva Kalná - Obec Špeková Lýdia Stiahnuť
571 Nie Neupresnené ZML 99/2016 Zmluva o dodaní tovaru Zmluva Kalná - Obec Ing. Pálinkášová Stiahnuť
572 Nie Neupresnené ZML 98/2016 Dohoda o prenájme spoločenskej sály Zmluva Kalná - Obec Juraj Fule Stiahnuť
573 Nie Neupresnené ZML 97/2016 Hromadná licenčná zmluva Zmluva Kalná - Obec SOZA Stiahnuť
574 Nie Neupresnené ZML 89/2016 Kúpna zmluva - byt č. 13 Zmluva Kalná - Obec Bogárová Katarína Stiahnuť
575 Nie Neupresnené Obj 8/2016 (32.týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
576 Nie Neupresnené Obj 8/2016 (31.týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
577 Nie Neupresnené Obj 7/2016 (30.týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
578 Nie Neupresnené Obj 7/2016 (29.týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
579 Nie Neupresnené Fa 8/2016 (32.týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
580 Nie Neupresnené Fa 8/2016 (31.týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
581 Nie Neupresnené Fa 7/2016 (29.týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
582 Nie Neupresnené ZML 96/2016 Zmluva o bezúčelovej pôžičke Zmluva Kalná - Obec Home Credit Slovakia, a.s. Stiahnuť
583 Nie Neupresnené ZML 95/2016 Zmluva o bezúčelovej pôžičke Zmluva Kalná - Obec Home Credit Slovakia, a.s. Stiahnuť
584 Nie Neupresnené ZML 94/2016 Zmluva o dielo Zmluva Kalná - Obec EKOSERVIS SLOVENSKO, a.s. Stiahnuť
585 Nie Neupresnené ZML 93/2016 Mandátna zmluva Zmluva Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
586 Nie Neupresnené ZML 92/2016 Mandátna zmluva Zmluva Kalná - Obec FK Real, s.r.o. Stiahnuť
587 Nie Neupresnené ZML 91/2016 Zmluva o dielo Zmluva Kalná - Obec Hydrocoop spol. s r.o. Stiahnuť
588 Nie Neupresnené ZML 83/2016 Kúpna zmluva byt č. 4 Zmluva Kalná - Obec Ing. Martin Molnár Stiahnuť
589 Nie Neupresnené ZML 69/2016 Kúpna zmluva Zmluva Kalná - Obec Lacko Jozef a Igor Stiahnuť
590 Nie Neupresnené ZML 78/2016 Kúpna zmluva Zmluva Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
591 Nie Neupresnené Obj 7/2016 (28.týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
592 Nie Neupresnené Obj 7/2016 (27.týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
593 Nie Neupresnené Obj 6/2016 (26.týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
594 Nie Neupresnené Fa 7/2016 (28.týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
595 Nie Neupresnené Fa 7/2016 (27.týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
596 Nie Neupresnené Fa 6/2016 (26.týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
597 Nie Neupresnené Obj 6/2016 (25.týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
598 Nie Neupresnené Fa 6/2016 (25.týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
599 Nie Neupresnené Fa 6/2016 (23.týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
600 Nie Neupresnené ZML 76/2016 o dielo na uskutočnenie stavebných prác Zmluva Kalná - Obec LK real Building, s.r.o. Stiahnuť
601 Nie Neupresnené ZML 75/2016 o dielo na vyhotovenie PD Zmluva Kalná - Obec EKOSERVIS SLOVENSKO, a.s. Stiahnuť
602 Nie Neupresnené ZML 74/2016 o poskytnutí prostriedkov z recykl. fondu Zmluva Kalná - Obec Recyklačný fond Stiahnuť
603 Nie Neupresnené ZML 73/2016 Zmluva Kalná - Obec SOZA Stiahnuť
604 Nie Neupresnené ZML 77/2016 Rámcovíá zmluva o poskytovaní služieb pre právnické osoby Zmluva Kalná - Obec J & T BANKA, a.s. Stiahnuť
605 Nie Neupresnené Obj 6/2016 (24.týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
606 Nie Neupresnené Obj 6/2016 (23.týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
607 Nie Neupresnené Obj 6/2016 (22.týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
608 Nie Neupresnené Obj 5/2016 (21.týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
609 Nie Neupresnené Fa 6/2016 (24.týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
610 Nie Neupresnené Fa 6/2016 (22.týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
611 Nie Neupresnené Fa 5/2016 (21.týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
612 Nie Neupresnené ZML 72/2016 Dohoda o prenájme spoločenskej sály Zmluva Kalná - Obec Ing. Arpád Vajda Stiahnuť
613 Nie Neupresnené ZML 71/2016 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Zmluva Kalná - Obec Slovak Telekom, a.s. Stiahnuť
614 Nie Neupresnené - Zmluva Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
615 Nie Neupresnené ZML 8/2016/CPK dohoda o zabez. vyk. odb. praxe Zmluva Kalná - CPK BM WORK AGENCY, s.r.o. Stiahnuť
616 Nie Neupresnené ZML č.68/2016 o dielo Zmluva Kalná - Obec HYDROMELIORÁCIE, a.s. Stiahnuť
617 Nie Neupresnené ZML 67/2016 povinné zmluvné poistenie Zmluva Kalná - Obec UNIQA Stiahnuť
618 Nie Neupresnené ZML 66/2016 dohoda o prenájme spoločenskej sály Zmluva Kalná - Obec Miesto v dome Stiahnuť
619 Nie Neupresnené ZML 65/2016 o dielo Zmluva Kalná - Obec BEASTSTUDIO, s.r.o. Stiahnuť
620 Nie Neupresnené ZML 64/2016 o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi Zmluva Kalná - Obec INSA, s.r.o. Stiahnuť
621 Nie Neupresnené ZML 63/2016 o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany Zmluva Kalná - Obec Bc. Jana Magdolenová Stiahnuť
622 Nie Neupresnené ZML 62/2016 hromadná licenčná zmluva Zmluva Kalná - Obec SOZA Stiahnuť
623 Nie Neupresnené ZML 61/2016 dohoda o prenájme spoločenskej sály Zmluva Kalná - Obec Szilvia Mészáros Stiahnuť
624 Nie Neupresnené ZML 60/2016 dohoda o ukončení ZML 34/2016 Zmluva Kalná - Obec BEASTSTUDIO, s.r.o. Stiahnuť
625 Nie Neupresnené ZML 59/2016 hromadná licenčná zmluva Zmluva Kalná - Obec SOZA Stiahnuť
626 Nie Neupresnené ZML 58/2016 o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena Zmluva Kalná - Obec Železnice SR Stiahnuť
627 Nie Neupresnené Obj 05/2016 ( 20. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
628 Nie Neupresnené Obj 05/2016 ( 19. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
629 Nie Neupresnené Obj 05/2016 ( 18. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
630 Nie Neupresnené Fa 05/2016 ( 20. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
631 Nie Neupresnené Fa 05 2016 ( 19. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
632 Nie Neupresnené Fa 05 2016 ( 18. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
633 Nie Neupresnené Fa 4/2016 ( 15. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
634 Nie Neupresnené Obj 4/2016 ( 17. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
635 Nie Neupresnené Obj 4/2016 ( 16. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
636 Nie Neupresnené Obj 4/2016 ( 15. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
637 Nie Neupresnené Fa 4/2016 ( 17. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
638 Nie Neupresnené Fa 4/2016 ( 16. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
639 Nie Neupresnené ZML 57/2016 kúpna zmluva Zmluva Kalná - Obec Ing. Vladimír Tamaškovič a Soňa Tamaškovičová Stiahnuť
640 Nie Neupresnené ZML 56/2016 o dodaní tovaru Zmluva Kalná - Obec Ing. Andrea Pálinkášová Stiahnuť
641 Nie Neupresnené ZML 55/2016 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Zmluva Kalná - Obec SOŠ Kalná nad Hronom Stiahnuť
642 Nie Neupresnené ZML 52/2016 Zmluva o nájme nebytových priestorov Zmluva Kalná - Obec AK JUDr. Ildikó Osvaldová Stiahnuť
643 Nie Neupresnené ZML 51/2016 Zmluva o poskytovaní právnych služieb Zmluva Kalná - Obec AK JUDr. Ildikó Osvaldová Stiahnuť
644 Nie Neupresnené ZML 50/2016 Zml o poskytovaní verej. služieb Zmluva Kalná - Obec Slovak Telekom, a.s. Stiahnuť
645 Nie Neupresnené ZML 49/2016 O prenájme sály Zmluva Kalná - Obec Štefan Uhrin Stiahnuť
646 Nie Neupresnené ZML 48/2016 Zml. o poskyt. dotácie z rozpočtu obce Zmluva Kalná - Obec Evanjelická cirkev a.v. Kalná nad Hronom Stiahnuť
647 Nie Neupresnené ZML 47/2016 Nájomná zmluva Zmluva Kalná - Obec VALDO CAFE SLOVAKIA s.r.o. Stiahnuť
648 Nie Neupresnené ZML 46/2016 O prenájme sály Zmluva Kalná - Obec Miesto v dome Stiahnuť
649 Nie Neupresnené Fa 4/2016 (14.týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
650 Nie Neupresnené Fa 3/2016 (13.týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
651 Nie Neupresnené Obj 4/2016 ( 14. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
652 Nie Neupresnené Obj 3/2016 (13.týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
653 Nie Neupresnené ZML 45/2016 Kúpna zmluva k nehnuteľnosti Zmluva Kalná - Obec Viola Tóthová Stiahnuť
654 Nie Neupresnené ZML 7/2016/CPK Dodatok k zml. 2/2016 Zmluva Kalná - CPK Implementačná agentúra Ministerstva práce,sociálnych vecí a rodiny SR Stiahnuť
655 Nie Neupresnené Obj 3/2016 ( 12. týždeň ) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
656 Nie Neupresnené OBJ 3/2016 (11. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
657 Nie Neupresnené Obj 3/2016 ( 10. týždeň ) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
658 Nie Neupresnené Fa 3/2016 ( 12. týždeň ) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
659 Nie Neupresnené Fa 3/2016 ( 11. týždeň ) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
660 Nie Neupresnené Fa 3/2016 ( 10. týždeň ) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
661 Nie Neupresnené ZML 37/2016 o dielo Zmluva Kalná - Obec ViOn, a.s. Stiahnuť
662 Nie Neupresnené ZML 40/2016 o dielo Zmluva Kalná - Obec ViOn, a.s. Stiahnuť
663 Nie Neupresnené ZML 39/2016 Zmluva Kalná - Obec ViOn, a.s. Stiahnuť
664 Nie Neupresnené ZML 38/2016 o dielo Zmluva Kalná - Obec ViOn, a.s. Stiahnuť
665 Nie Neupresnené ZML 43/2016 zml.o nájme nebyt.priestorov Zmluva Kalná - Obec NI-TA METAL s.r.o. Stiahnuť
666 Nie Neupresnené ZML 42/2016 kúpna zmluva Zmluva Kalná - Obec Mészáros Karol Stiahnuť
667 Nie Neupresnené ZML 41/2016 kúpna zmluva Zmluva Kalná - Obec Mészáros Zoltán Stiahnuť
668 Nie Neupresnené OBJ 3/2016 ( 9.týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
669 Nie Neupresnené OBJ 2/2016 (8.týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
670 Nie Neupresnené Fa 3/2016 (9.týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
671 Nie Neupresnené Fa 2/2016 (8.týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
672 Nie Neupresnené ZML 36/2016 o dielo Zmluva Kalná - Obec BEASTSTUDIO, s.r.o. Stiahnuť
673 Nie Neupresnené ZML 35/2016 dohoda o skončení zmluvy Zmluva Kalná - Obec JUDr. Zdenka Bednáriková Stiahnuť
674 Nie Neupresnené ZML 34/2016 zmluva o dielo č. 34/2016 Zmluva Kalná - Obec BEASTSTUDIO, s.r.o. Stiahnuť
675 Nie Neupresnené ZML 33/2016 zml. o prip. odb.elektr. zariad. žiadateľa do distr. sústavy Zmluva Kalná - Obec Západoslovenská distribučná, a.s. Stiahnuť
676 Nie Neupresnené ZML 32/2016 zmluva o dielo Zmluva Kalná - Obec Alfa 04 a.s. Stiahnuť
677 Nie Neupresnené ZML 31/2016 dod.č.1 k zml. na zabezp separ. zberu Zmluva Kalná - Obec Waste Transport, a.s. Stiahnuť
678 Nie Neupresnené ZML 30/2016 kúpna zml. o prevode vlastn. bytu Zmluva Kalná - Obec Špeková Lýdia Stiahnuť
679 Nie Neupresnené ZML 29/2016 poistná zmluva Zmluva Kalná - Obec Generali Poisťovňa, a.s. Stiahnuť
680 Nie Neupresnené ZML 28/2016 zml. o bezodplatnom prevode vlastníctva k pozemkom Zmluva Kalná - Obec Slovenský pozemkový fond Stiahnuť
681 Nie Neupresnené Fa 2/2016 ( 7.týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
682 Nie Neupresnené Fa 2/2016 (6.týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
683 Nie Neupresnené Fa 2/2016 (5. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
684 Nie Neupresnené ZML 27/2016 zml.o poskyt.fin.dotácie Zmluva Kalná - Obec Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica Stiahnuť
685 Nie Neupresnené ZML 26/2016 zml.o poskyt.služieb Zmluva Kalná - Obec Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Stiahnuť
686 Nie Neupresnené OBJ 2/2016 (7. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
687 Nie Neupresnené OBJ 2/2016 (6.týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
688 Nie Neupresnené OBJ 2/2016 (5. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
689 Nie Neupresnené ZML 6/2016/CPK Zmluva o výkone činnosti Zmluva Kalná - CPK Július Lalák Stiahnuť
690 Nie Neupresnené ZML 5/2016/CPK Zmluva o výkone činnosti Zmluva Kalná - CPK Henrich Marček Stiahnuť
691 Nie Neupresnené ZML 3/2016/CPK Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č. 78/2014 Zmluva Kalná - CPK Nezvolený Stiahnuť
692 Nie Neupresnené ZML 2/2016/CPK zml. o spolupráci Zmluva Kalná - CPK Implementačná agentúra Ministerstva práce,sociálnych vecí a rodiny SR Stiahnuť
693 Nie Neupresnené ZML 1/2016/CPK zml. o poskyt. služieb Zmluva Kalná - CPK Obec Veľký Ďúr Stiahnuť
694 Nie Neupresnené ZML 25/2016 kúpna zmluva Zmluva Kalná - Obec Autocentrum CYDA s.r.o. Stiahnuť
695 Nie Neupresnené ZML 24/2016 zml. o poskytn.fin.dotácie Zmluva Kalná - Obec Palas Volejbalový klub Levice Stiahnuť
696 Nie Neupresnené ZML 23/2016 zml.o poskytn.fin.dotácie Zmluva Kalná - Obec Združenie bývalých občanov Mochoviec Stiahnuť
697 Nie Neupresnené ZML 22/2016 zml. o poskytn.fin.dotácie Zmluva Kalná - Obec RDM tanečná skupina Levice Stiahnuť
698 Nie Neupresnené ZML 21/2016 zml. o poskytn.fin.dotácie Zmluva Kalná - Obec Život na vlnách Stiahnuť
699 Nie Neupresnené ZML 20/2016 nájomná zmluva Zmluva Kalná - Obec SOŠ Kalná nad Hronom Stiahnuť
700 Nie Neupresnené ZML 4/2016/CPK zml.o poskyt služieb Zmluva Kalná - CPK Obec Nový Tekov Stiahnuť
701 Nie Neupresnené ZML 19/2016 zml. o poskytn.fin.dotácie Zmluva Kalná - Obec DHZ Kalná nad Hronom Stiahnuť
702 Nie Neupresnené ZML 18/2016 zml.o poskytn.fin.dotácie Zmluva Kalná - Obec OZ MAGIC TEAM Stiahnuť
703 Nie Neupresnené ZML 17/2016 dodatok č.1 k zml.č.9/2016 o poskytn.dot. Zmluva Kalná - Obec Rím. kat. cirkev - Farnosť Kalná nad Hronom Stiahnuť
704 Nie Neupresnené ZML 16/2016 dodatok č.2 k zmluve zo dňa 30.12.2013 Zmluva Kalná - Obec ViOn, a.s. Stiahnuť
705 Nie Neupresnené ZML 15/2016 zml. o poskytn. fin. dotácie Zmluva Kalná - Obec KFC Kalná nad Hronom Stiahnuť
706 Nie Neupresnené ZML 14/2016 zml.o poskytn.dotácie Zmluva Kalná - Obec KFC Kalná nad Hronom Stiahnuť
707 Nie Neupresnené ZML 13/2016 zml. o poskyt.fin.dotácie Zmluva Kalná - Obec KFC Kalná nad Hronom Stiahnuť
708 Nie Neupresnené FA 1/2016 (4.týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
709 Nie Neupresnené FA 1/2016 (3.týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
710 Nie Neupresnené FA 1/2016 (2.týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
711 Nie Neupresnené FA 1/2016 (1.týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
712 Nie Neupresnené OBJ 1/2016 (4.týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
713 Nie Neupresnené OBJ 1/2016 (3.týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
714 Nie Neupresnené OBJ 1/2016 (2.týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
715 Nie Neupresnené OBJ 1/2016 (1.týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
716 Nie Neupresnené ZML 12/2016 kúpna zmluva Zmluva Kalná - Obec Václavová Jana Stiahnuť
717 Nie Neupresnené ZML 11/2016 dodatok č.2 k náj zml. zo dňa 29.3.2006 Zmluva Kalná - Obec ISPA,spol.s.r.o. Stiahnuť
718 Nie Neupresnené ZML 10/2016 dodatok č.1 k náj. zml. č.78/2014 Zmluva Kalná - Obec Centrum pomoci Kalná n.o. Stiahnuť
719 Nie Neupresnené ZML 9/2016 zmluva o poskytnutí dotácie Zmluva Kalná - Obec Rím. kat. cirkev - Farnosť Kalná nad Hronom Stiahnuť
720 Nie Neupresnené ZML 8/2016 dodatok č.02 k Zmluve o dodávke plynu Zmluva Kalná - Obec SPP, a.s. Stiahnuť
721 Nie Neupresnené ZML 7/2016 dodatok č.02 k Zmluve o dodávke plynu Zmluva Kalná - Obec SPP, a.s. Stiahnuť
722 Nie Neupresnené FA 12/2015 (53.týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
723 Nie Neupresnené FA 12/2015 (52.týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
724 Nie Neupresnené OBJ 12/2015 (53.týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
725 Nie Neupresnené OBJ 12/2015 (52.týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
726 Nie Neupresnené OBJ 12/2015 (51.týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
727 Nie Neupresnené OBJ 12/2015 (50.týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
728 Nie Neupresnené ZML 6/2016 mandátna zmluva Zmluva Kalná - Obec Tibor Hornyák Stiahnuť
729 Nie Neupresnené ZML 5/2016 dodatok č.3 o poskyt.služieb Zmluva Kalná - Obec Centrum pomoci Kalná n.o. Stiahnuť
730 Nie Neupresnené ZML 4/2016 poskytnutie fin.dotácie Zmluva Kalná - Obec OZ MAGIC TEAM Stiahnuť
731 Nie Neupresnené ZML 3/2016 kúpna zmluva Zmluva Kalná - Obec Bogár Ondrej Stiahnuť
732 Nie Neupresnené ZML2/2016 kúpna zmluva Zmluva Kalná - Obec Tibor Soboňa,Terézia Soboňová Stiahnuť
733 Nie Neupresnené ZML 1/2016 nájomná zmluva Zmluva Kalná - Obec Služby Kalná,s.r.o. Stiahnuť
734 Nie Neupresnené ZML 145/2015 dohoda o prenájme sály Zmluva Kalná - Obec Miesto v dome Stiahnuť
735 Nie Neupresnené FA 12/2015 (51.týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
736 Nie Neupresnené FA 12/2015 (50.týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
737 Nie Neupresnené FA 12/2015 (49.týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
738 Nie Neupresnené OBJ 12/2015 (49.týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
739 Nie Neupresnené ZML 144/2015 dohoda o prenájme sály Zmluva Kalná - Obec Štefan Baláž Stiahnuť
740 Nie Neupresnené ZML 143/2015 zmluva o poskytovaní služieb Zmluva Kalná - Obec ZSE ENERGIA, a.s. Stiahnuť
741 Nie Neupresnené FA 11/2015 (48.týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
742 Nie Neupresnené FA 11/2015 (47.týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
743 Nie Neupresnené FA 11/2015 (46.týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
744 Nie Neupresnené FA 11/2015 (45.týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
745 Nie Neupresnené OBJ 11/2015 (48.týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
746 Nie Neupresnené OBJ 11/2015 (47.týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
747 Nie Neupresnené OBJ 11/2015 (46.týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
748 Nie Neupresnené OBJ 11/2015 (45.týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
749 Nie Neupresnené ZML 142/2015 zmluva o pripojení k informačnému systému Zmluva Kalná - Obec Datacentrum elektronizácie územ. samosprávy Slovenska Stiahnuť
750 Nie Neupresnené ZML 141/2015 zmluva o dodaní tovaru Zmluva Kalná - Obec Ing.Andrea Pálinkášová Stiahnuť
751 Nie Neupresnené ZML 140/2015 zmluva o nájme garáže č.22 Zmluva Kalná - Obec Matúš Kubinec Stiahnuť
752 Nie Neupresnené ZML 139/2015 zmluva o zabezpečení prevádzkovania Zmluva Kalná - Obec ZSE Energy Solutions,s.r.o. Stiahnuť
753 Nie Neupresnené ZML 138/2015 zmluva o poskytnutí nepeňažného daru Zmluva Kalná - Obec Slovenské elektrárne, a.s. Stiahnuť
754 Nie Neupresnené ZML 137/2015 zmluva o dielo Zmluva Kalná - Obec HYDROMELIORÁCIE, a.s. Stiahnuť
755 Nie Neupresnené ZML 136/2015 zmluva o dielo Zmluva Kalná - Obec HYDROMELIORÁCIE, a.s. Stiahnuť
756 Nie Neupresnené ZML 135/2015 dohoda o prenájme sály Zmluva Kalná - Obec Tibor Csontó Stiahnuť
757 Nie Neupresnené FA 10/2015 (44.týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
758 Nie Neupresnené FA 10/2015 (43.týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
759 Nie Neupresnené OBJ 10/2015 (44.týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
760 Nie Neupresnené OBJ 10/2015 (43.týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
761 Nie Neupresnené ZML 134/2015 dohoda o výpožičke výstavného nábytku Zmluva Kalná - Obec Tekovské múzeum v Leviciach Stiahnuť
762 Nie Neupresnené ZML 133/2015 zmluva o dodaní tovaru Zmluva Kalná - Obec Ing.Andrea Pálinkášová Stiahnuť
763 Nie Neupresnené ZML 132/2015 zmluva o dielo Zmluva Kalná - Obec Imrich Šinko - MONTIM Stiahnuť
764 Nie Neupresnené ZML 131/2015 zmluva o poskytnutí užívacích práv k službe systému ASPI Zmluva Kalná - Obec Wolters Kluwer s.r.o. Stiahnuť
765 Nie Neupresnené ZML 130/2015 zmluva o poskyt.služieb Zmluva Kalná - Obec ViOn, a.s. Stiahnuť
766 Nie Neupresnené FA 10/2015 (42.týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
767 Nie Neupresnené FA 10/2015 (41.týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
768 Nie Neupresnené FA 9/2015 (40.týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
769 Nie Neupresnené FA 9/2015 (39.týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
770 Nie Neupresnené FA 9/2015 (38.týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
771 Nie Neupresnené OBJ 10/2015 (42.týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
772 Nie Neupresnené OBJ 10/2015 (41.týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
773 Nie Neupresnené OBJ 9/2015 (40.týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
774 Nie Neupresnené OBJ 9/2015 (39.týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
775 Nie Neupresnené OBJ 9/2015 (38.týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
776 Nie Neupresnené ZML 129/2015 o posk. dotácie z rozp. obce Zmluva Kalná - Obec OZ Spoločnosť na obnovu využívanie pamätníka bojov Č.A. na vrchu Vápnik Stiahnuť
777 Nie Neupresnené ZML 128/2015 dodatok č.1 k zml.34/2015 Zmluva Kalná - Obec KFC Kalná nad Hronom Stiahnuť
778 Nie Neupresnené ZML 127/2015 servisná zmluva Zmluva Kalná - Obec Agroservis - Západ, s.r.o. Stiahnuť
779 Nie Neupresnené ZML 126/2015 zmluva o pôžičke Zmluva Kalná - Obec Mihálková Mária Stiahnuť
780 Nie Neupresnené ZML 125/2015 dohoda o prenájme Zmluva Kalná - Obec Petra Tóthová Stiahnuť
781 Nie Neupresnené ZML 124/2015 zml.o posk.verejných služieb Zmluva Kalná - Obec O2 Slovakia,s.r.o. Stiahnuť
782 Nie Neupresnené ZML 123/2015 kúpna zmluva Zmluva Kalná - Obec Jakabová Valéria Stiahnuť
783 Nie Neupresnené ZML 122/2015 servisná zmluva Zmluva Kalná - Obec BERENDSEN Stiahnuť
784 Nie Neupresnené FA 9/2015 (37.týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
785 Nie Neupresnené FA 9/2015 (36.týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
786 Nie Neupresnené OBJ 9/2015 (37.týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
787 Nie Neupresnené OBJ 9/2015 (36.týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
788 Nie Neupresnené ZML 121/2015 kúpna zmluva Zmluva Kalná - Obec Chalupka Samuel Stiahnuť
789 Nie Neupresnené ZML 55/2015 kúpna zmluva Zmluva Kalná - Obec Gálfy Ľudovít Stiahnuť
790 Nie Neupresnené ZML 54/2015 kúpna zmluva Zmluva Kalná - Obec Gálfyová Ivona Stiahnuť
791 Nie Neupresnené ZML 53/2015 kúpna zmluva Zmluva Kalná - Obec Hostinská Zdenka Stiahnuť
792 Nie Neupresnené ZML 51/2015 kúpna zmluva Zmluva Kalná - Obec Ing.Jozef Gálfy Stiahnuť
793 Nie Neupresnené ZML 50/2015 kúpna zmluva Zmluva Kalná - Obec Štepitová Janina Stiahnuť
794 Nie Neupresnené ZML 48/2015 kúpna zmluva Zmluva Kalná - Obec Pelachová Magdaléna Stiahnuť
795 Nie Neupresnené ZML 49/2015 kúpna zmluva Zmluva Kalná - Obec Rísiková Milota Stiahnuť
796 Nie Neupresnené ZML 46/2015 kúpna zmluva Zmluva Kalná - Obec Gálfy Miloslav Stiahnuť
797 Nie Neupresnené ZML 120/2015 dohoda o prenájme Zmluva Kalná - Obec Jana Géciová Stiahnuť
798 Nie Neupresnené ZML 119/2015 zmluva o dielo Zmluva Kalná - Obec PhDr.Andrea Baranovská PhD. Stiahnuť
799 Nie Neupresnené ZML 118/2015 dod. č.1 k dohode č.51/2015§54 Zmluva Kalná - Obec ÚPSVR Levice Stiahnuť
800 Nie Neupresnené ZML 117/2015 dohoda o prenájme sály Zmluva Kalná - Obec Zoltán Mészáros Stiahnuť
801 Nie Neupresnené ZML 116/2015 Zmluva Kalná - Obec Ing.Ján Földy Stiahnuť
802 Nie Neupresnené ZML 115/2015 zmluva o nájme bytu Zmluva Kalná - Obec Zita Bajuszová Stiahnuť
803 Nie Neupresnené ZML 114/2015 dod.č.1 o prip. k inf.syst. Zmluva Kalná - Obec Datacom, s.r.o. Stiahnuť
804 Nie Neupresnené ZML 113/2015 poskytnutie dotácie Zmluva Kalná - Obec Vodácky klub Stiahnuť
805 Nie Neupresnené ZML 112/2015 dod.č.1 o nájme nehnut. Zmluva Kalná - Obec Michal Hajto - STAVMAT Stiahnuť
806 Nie Neupresnené FA 08/2015 (35.týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
807 Nie Neupresnené OBJ 08/2015 (35.týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
808 Nie Neupresnené ZML 111/2015 zmluva o dielo Zmluva Kalná - Obec EKOM PLUS s.r.o. Stiahnuť
809 Nie Neupresnené ZML 110/2015 o uverejnení reklamného inzerátu Zmluva Kalná - Obec JOMA TRAVEL, s.r.o. Stiahnuť
810 Nie Neupresnené ZML 109/2015 dohoda o prenájme sály Zmluva Kalná - Obec Miesto v dome Stiahnuť
811 Nie Neupresnené FA 8/2015 (34.týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
812 Nie Neupresnené FA 8/2015 (33.týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
813 Nie Neupresnené FA 8/2015 (32.týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
814 Nie Neupresnené OBJ 8/2015 (34.týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
815 Nie Neupresnené OBJ 8/2015 (33.týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
816 Nie Neupresnené OBJ 6/2015 (26.týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
817 Nie Neupresnené OBJ 5/2015 (20.týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
818 Nie Neupresnené OBJ 2/2015 (9.týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
819 Nie Neupresnené OBJ 2/2015 (8.týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
820 Nie Neupresnené ZML 108/2015 zml. o vstavbe obyt. podkrovia bytu Zmluva Kalná - Obec Ing.Stožek,Mgr.Ihringová Stiahnuť
821 Nie Neupresnené ZML 107/2015 hromadná licenčná zmluva Zmluva Kalná - Obec SOZA Stiahnuť
822 Nie Neupresnené FA 07 2015 ( 31.týždeň ) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
823 Nie Neupresnené OBJ 08 2015 ( 32.týždeň ) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
824 Nie Neupresnené ZML 106/2015 zmluva o pripojení Zmluva Kalná - Obec ZSE Distribúcia, a.s. Stiahnuť
825 Nie Neupresnené OBJ 07 2015 ( 31.týždeň ) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
826 Nie Neupresnené ZML 105/2015 dohoda o prenájme sály Zmluva Kalná - Obec Šimko Ondrej Stiahnuť
827 Nie Neupresnené ZML 104/2015 zmluva o hudobnej produkcii Zmluva Kalná - Obec René Lacko Stiahnuť
828 Nie Neupresnené ZML 103/2015 zmluva o hudobnej produkcii Zmluva Kalná - Obec Ján Špaňo Stiahnuť
829 Nie Neupresnené ZML 102/2015 dohoda o prenájme sály Zmluva Kalná - Obec Jozef Šipoš Stiahnuť
830 Nie Neupresnené ZML 101 2015 dod.č.DOD/02/-2015 Zmluva Kalná - Obec IA MPSVR SR Stiahnuť
831 Nie Neupresnené ZML 100/2015 zmluva o pripojení Zmluva Kalná - Obec ZSE Distribúcia, a.s. Stiahnuť
832 Nie Neupresnené ZML 99/2015 zmluva o pripojení Zmluva Kalná - Obec ZSE Distribúcia, a.s. Stiahnuť
833 Nie Neupresnené ZML 98/2015 hromadná licenčná zmluva Zmluva Kalná - Obec SOZA Stiahnuť
834 Nie Neupresnené OBJ 07 2015 ( 29.týždeň ) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
835 Nie Neupresnené FA 07 2015 (30.týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
836 Nie Neupresnené OBJ 07 2015 (30.týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
837 Nie Neupresnené ZML 97/2015 zmluva o pripojení Zmluva Kalná - Obec ZSE Distribúcia, a.s. Stiahnuť
838 Nie Neupresnené ZML 96/2015 zmluva o pripojení Zmluva Kalná - Obec ZSE Distribúcia, a.s. Stiahnuť
839 Nie Neupresnené ZML 95/2015 Zmluva Kalná - Obec Alexander Ješko Stiahnuť
840 Nie Neupresnené OBJ 07 2015 (28.týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
841 Nie Neupresnené OBJ 06 2015 (27.týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
842 Nie Neupresnené ZML 94/2015 ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SERVISNÝCH SLUŽIEB Zmluva Kalná - Obec Agroservis - Západ, s.r.o. Stiahnuť
843 Nie Neupresnené FA 07 2015 (29.týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
844 Nie Neupresnené OBJ 06 2015 (25.týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
845 Nie Neupresnené OBJ 06 2015 (24.týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
846 Nie Neupresnené OBJ 06 2015 (23.týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
847 Nie Neupresnené OBJ 05 2015 (22.týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
848 Nie Neupresnené OBJ 05 2015 (21.týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
849 Nie Neupresnené OBJ 5 2015 (19.týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
850 Nie Neupresnené OBJ 4 2015 (18.týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
851 Nie Neupresnené OBJ 4 2015 (17.týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
852 Nie Neupresnené FA 07 2015 (28.týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
853 Nie Neupresnené ZML 93/2015 Zmluva o zabezp.umelec.výkonu Zmluva Kalná - Obec Občianske združenie TEATRO TATRO Stiahnuť
854 Nie Neupresnené CPK, n.o. - Zmluva o poskytnutí a využití finančného príspevku Zmluva Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
855 Nie Neupresnené ZML 92/2015 Poistná zmluva Zmluva Kalná - Obec Komunálna poisťovňa, a.s. Stiahnuť
856 Nie Neupresnené ZML 91/2015 dodatok č.1 k zml.o.zabezp.pomoc.prác.na ČOVác.na Zmluva Kalná - Obec Marián Mazáň Stiahnuť
857 Nie Neupresnené ZML 90/2015 ZMLUVA O DIELO Zmluva Kalná - Obec AIT,s.r.o. Stiahnuť
858 Nie Neupresnené ZML 89 2015 ZMLUVA O DIELO Zmluva Kalná - Obec VIALLE Stiahnuť
859 Nie Neupresnené FA 06 2015 (27.týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
860 Nie Neupresnené FA 06 2015 (26.týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
861 Nie Neupresnené FA 06 2015 (25.týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
862 Nie Neupresnené FA 06 2015 (24.týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
863 Nie Neupresnené FA 06 2015 (23.týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
864 Nie Neupresnené FA 05 2015 (22.týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
865 Nie Neupresnené FA 05 2015 (21.týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
866 Nie Neupresnené FA 05 2015 (20.týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
867 Nie Neupresnené FA 05 2015 (19.týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
868 Nie Neupresnené FA 04 2015 (18.týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
869 Nie Neupresnené ZML 88/2015 o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd Zmluva Kalná - Obec ZVS, a.s. Stiahnuť
870 Nie Neupresnené ZML 87/2015 hromadná licenčná zmluva Zmluva Kalná - Obec SOZA Stiahnuť
871 Nie Neupresnené ZML 86/2015 rámcová zmluva o poskytovaní služieb Zmluva Kalná - Obec VOMA - VZ, s.r.o. Stiahnuť
872 Nie Neupresnené ZML 85/2015 o posyktovaní služieb vo verejnom obstarávaní Zmluva Kalná - Obec Elena Velebírová - ELÁN Stiahnuť
873 Nie Neupresnené ZML 84/2015 o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd Zmluva Kalná - Obec ZVS, a.s. Stiahnuť
874 Nie Neupresnené ZML 83/2015 Dodatok č. 1 Zmluva Kalná - Obec INSA, s.r.o. Stiahnuť
875 Nie Neupresnené ZML 82/2015 Rámcová dohoda o poskytnutí služieb Zmluva Kalná - Obec FK Real, s.r.o. Stiahnuť
876 Nie Neupresnené ZML 81/2015 dohoda o prenájme sály Zmluva Kalná - Obec Jozef Kotlár Stiahnuť
877 Nie Neupresnené ZML 80/2015 zmena poistnej zmluvy Zmluva Kalná - Obec Allianz - Slovenská poisťovňa Stiahnuť
878 Nie Neupresnené ZML 79/2015 dohoda o prenájme sály Zmluva Kalná - Obec Miesto v dome Stiahnuť
879 Nie Neupresnené ZML 78/2015 Kúpna zmluva Zmluva Kalná - Obec František Wurczer Stiahnuť
880 Nie Neupresnené ZML 77/2015 dodatok č.1 Zmluva Kalná - Obec ÚPSVR Levice Stiahnuť
881 Nie Neupresnené ZML 76/2015 dohoda o prenájme spoločenskej sály Zmluva Kalná - Obec Ida Viglašová Stiahnuť
882 Nie Neupresnené ZML 75/2015 o hudobnej produkcii Zmluva Kalná - Obec Pavol Bachratý Stiahnuť
883 Nie Neupresnené ZML 74/2015 dohoda o prenájme spoločenskej sály Zmluva Kalná - Obec Súkromná hudobná akadémia, n.o. Stiahnuť
884 Nie Neupresnené ZML 73/2015 o používaní SW Zmluva Kalná - Obec Remek, s.r.o. Stiahnuť
885 Nie Neupresnené ZML 72/2015 zmluva o výpožičke Zmluva Kalná - Obec Ministerstvo vnútra SR Stiahnuť
886 Nie Neupresnené ZML 71/2015 o dotácii Zmluva Kalná - Obec eRko - Hnutie kresť. spoloč. detí Stiahnuť
887 Nie Neupresnené Zamestnávateľská zmluva o DDS Zmluva Kalná - Obec NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Stiahnuť
888 Nie Neupresnené ZML 70/2015 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke Zmluva Kalná - Obec VÚB, a.s. Stiahnuť
889 Nie Neupresnené ZML 69/2015 o termínovanom úvere Zmluva Kalná - Obec VÚB, a.s. Stiahnuť
890 Nie Neupresnené ZML 68/2015 o nájme nebytových priestorov Zmluva Kalná - Obec PROTUR s.r.o. Stiahnuť
891 Nie Neupresnené ZML 67/2015 Kúpna zmluva Zmluva Kalná - Obec Imrich Dvorakovič Stiahnuť
892 Nie Neupresnené ZML 66/2015 Zmluva o poskytnutí dotáie z rozpočtu obce Zmluva Kalná - Obec Evanjelická cirkev a.v. Kalná nad Hronom Stiahnuť
893 Nie Neupresnené ZML 65/2015 Poistná zmluva Zmluva Kalná - Obec Union poistovna, a.s. Stiahnuť
894 Nie Neupresnené ZML 64/2015 Dohoda o podmienkach zrušenia plynovodu Zmluva Kalná - Obec SPP - distribúcia, a.s. Stiahnuť
895 Nie Neupresnené ZML 63/2015 Zmluva o nájme hnuteľnej veci Zmluva Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
896 Nie Neupresnené ZML 62/2015 hromadná licenčná zmluva Zmluva Kalná - Obec SOZA Stiahnuť
897 Nie Neupresnené ZML 61/2015 o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd Zmluva Kalná - Obec ZVS, a.s. Stiahnuť
898 Nie Neupresnené OBJ 04 2015 (16.týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
899 Nie Neupresnené OBJ 04 2015 (15. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
900 Nie Neupresnené OBJ 03 2015 (14.týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
901 Nie Neupresnené FA 04 2015 (17. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
902 Nie Neupresnené FA 04 2015 (16. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
903 Nie Neupresnené ZML 60/2015 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Zmluva Kalná - Obec Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku Stiahnuť
904 Nie Neupresnené ZML 59/2015 Zmluva o hudobnej produkcii Zmluva Kalná - Obec Pavol Bachratý Stiahnuť
905 Nie Neupresnené ZML 58/2015 poistná zmluva Zmluva Kalná - Obec UNIQA Stiahnuť
906 Nie Neupresnené ZML 57/2015 Rámcová dohoda o poskytnutí služieb v oblasti verejného obstarávania Zmluva Kalná - Obec Ultima Ratio, s.r.o. Stiahnuť
907 Nie Neupresnené ZML 56/2015 o posyktnutí dotácie z rozpočtu obce Zmluva Kalná - Obec Rím. kat. cirkev - Farnosť Kalná nad Hronom Stiahnuť
908 Nie Neupresnené OBJ 03 2015 (13.týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
909 Nie Neupresnené OBJ 03 2015 (12.týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
910 Nie Neupresnené OBJ 03 2015 (11.týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
911 Nie Neupresnené OBJ 03 2015 (10.týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
912 Nie Neupresnené FA 04 2015 (15. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
913 Nie Neupresnené FA 04 2015 (14. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
914 Nie Neupresnené FA 03 2015 (13. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
915 Nie Neupresnené FA 03 2015 (12. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
916 Nie Neupresnené FA 03 2015 (11. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
917 Nie Neupresnené FA 03 2015 (10.týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
918 Nie Neupresnené ZML 55/2015 Kúpna zmluva - pozemok Zmluva Kalná - Obec Ľudovít Gálfy Stiahnuť
919 Nie Neupresnené ZML 54/2015 Kúpna zmluva - pozemok Zmluva Kalná - Obec Ivona Gálfyová Stiahnuť
920 Nie Neupresnené ZML 53/2015 Kúpna zmluva - pozemok Zmluva Kalná - Obec Zdenka Hostinská Stiahnuť
921 Nie Neupresnené ZML 52/2015 Zmluva o dielo Zmluva Kalná - Obec SLOVENERGY, s.r.o. Stiahnuť
922 Nie Neupresnené ZML 51/2015 Kúpna zmluva - pozemok Zmluva Kalná - Obec Ing. Jozef Gálfy Stiahnuť
923 Nie Neupresnené ZML 50/2015 Kúpna zmluva - pozemok Zmluva Kalná - Obec Janina Štepitová Stiahnuť
924 Nie Neupresnené ZML 49/2015 Kúpna zmluva - pozemok Zmluva Kalná - Obec Milota Rísiková Stiahnuť
925 Nie Neupresnené ZML 48/2015 Kúpna zmluva - pozemok Zmluva Kalná - Obec Magdaléna Pelachová Stiahnuť
926 Nie Neupresnené ZML 47/2015 Dodatok č.1 k Zmluve č. 20/2015 Zmluva Kalná - Obec Stredná odborná škola Kalná nad Hronom Stiahnuť
927 Nie Neupresnené ZML 46/2015 Kúpna zmluva - pozemok Zmluva Kalná - Obec Miloslav Gálfy Stiahnuť
928 Nie Neupresnené ZML 45/2015 Mandátna zmluva Zmluva Kalná - Obec AQUAMAAT spol. s.r.o. Stiahnuť
929 Nie Neupresnené ZML 44/2015 na výkon odborného poradenstva a prevádzky kanalizácie Zmluva Kalná - Obec Pavol Kocka Stiahnuť
930 Nie Neupresnené ZML 43/2015 o dodaní tovaru Zmluva Kalná - Obec Ing. Andrea Pálinkášová Stiahnuť
931 Nie Neupresnené ZML 42/2015 o zabezpečení vstupov do relax.-šport. areálu Zmluva Kalná - Obec Relaxačno-športový areál Stiahnuť
932 Nie Neupresnené ZML 41/2015 Rámcová dohoda o poskytovaní poradenských služieb Zmluva Kalná - Obec P4U s.r.o. Stiahnuť
933 Nie Neupresnené ZML 40/2015 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe Zmluva Kalná - Obec Úrad práce, soc. vecí a rodiny Stiahnuť
934 Nie Neupresnené ZML 39/2015 Dohoda o prenájme kultúrno-spoločenskej sály Zmluva Kalná - Obec Miesto v dome Stiahnuť
935 Nie Neupresnené ZML 38/2015 Dodatok č.1 Zmluva Kalná - Obec Štefan Šuba - EnergyS Stiahnuť
936 Nie Neupresnené ZML 37/2015 o dielo Zmluva Kalná - Obec Ing. Marek Pačuta Stiahnuť
937 Nie Neupresnené OBJ 02 2015 (7.týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
938 Nie Neupresnené FA 02 2015 (9.týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
939 Nie Neupresnené ZML 36/2015 kúpna zmluva Zmluva Kalná - Obec Západoslovenská distribučná, a.s. Stiahnuť
940 Nie Neupresnené ZML 35/2015 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - úsek mládeže Zmluva Kalná - Obec KFC Kalná nad Hronom Stiahnuť
941 Nie Neupresnené ZML 34/2015 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - muži Zmluva Kalná - Obec KFC Kalná nad Hronom Stiahnuť
942 Nie Neupresnené ZML 33/2015 o nájme garáže č. 21 Zmluva Kalná - Obec Magdaléna Peczeová - KETINÁRSTVO LIENKA Stiahnuť
943 Nie Neupresnené ZML 32/2015 Dohoda o ukončení nájmu garáže Zmluva Kalná - Obec Ladislav Szép Stiahnuť
944 Nie Neupresnené ZML 31/2015 Zmluva o spolupráci Zmluva Kalná - Obec P4U s.r.o. Stiahnuť
945 Nie Neupresnené FA 2 2015 (8. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
946 Nie Neupresnené FA 2 2015 (7. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
947 Nie Neupresnené FA 2 2015 (6. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
948 Nie Neupresnené OBJ 2 2015 (6. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
949 Nie Neupresnené OBJ 1 2015 (5. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
950 Nie Neupresnené OBJ 1 2015 (4. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
951 Nie Neupresnené OBJ 1 2015 (3. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
952 Nie Neupresnené OBJ 1 2015 (2. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
953 Nie Neupresnené ZML 30/2015 Dohoda o prenájme Kultúrno-spoloč. sály Zmluva Kalná - Obec Marek Koška Stiahnuť
954 Nie Neupresnené ZML 29/2015 Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby Zmluva Kalná - Obec Eva Lefantová - PEPOSERVIS Stiahnuť
955 Nie Neupresnené ZML 28/2015 Zmluva o obchodnej spolupráci Zmluva Kalná - Obec Daniel Ács - DANET Stiahnuť
956 Nie Neupresnené ZML 27/2015 Kúpna zmluva Zmluva Kalná - Obec Slovenské elektrárne, a.s. Stiahnuť
957 Nie Neupresnené ZML 26/2015 O poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Zmluva Kalná - Obec OZ Život na vlnách Stiahnuť
958 Nie Neupresnené ZML 25/2015 O poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Zmluva Kalná - Obec OZ Život na vlnách Stiahnuť
959 Nie Neupresnené ZML 24/2015 O poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Zmluva Kalná - Obec Stredná odborná škola Kalná nad Hronom Stiahnuť
960 Nie Neupresnené ZML 23/2015 O poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Zmluva Kalná - Obec Špeciálna kynologická záchranná služba Slovakia Stiahnuť
961 Nie Neupresnené ZML 19/2015 Záložná zmluva Zmluva Kalná - Obec Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja Stiahnuť
962 Nie Neupresnené ZML 18/2015 Zml. o budúcej kúpnej zmluve Zmluva Kalná - Obec Ing. Jozef Gálfy Stiahnuť
963 Nie Neupresnené ZML 17/2015 Zml. o budúcej kúpnej zmluve Zmluva Kalná - Obec Magdaléna Pelachová Stiahnuť
964 Nie Neupresnené ZML 22/2015 O poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Zmluva Kalná - Obec OZ MAGIC TEAM Stiahnuť
965 Nie Neupresnené ZML 21/2015 Zmluva o výpožičke Zmluva Kalná - Obec Vojenský historický ústav Bratislava Stiahnuť
966 Nie Neupresnené ZML 20/2015 Nájomná zmluva Zmluva Kalná - Obec Stredná odborná škola Kalná nad Hronom Stiahnuť
967 Nie Neupresnené ZML 16/2015 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve Zmluva Kalná - Obec Zdenka Hostinská Stiahnuť
968 Nie Neupresnené ZML 15/2015 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve Zmluva Kalná - Obec Janina Štepitová Stiahnuť
969 Nie Neupresnené ZML 14/2015 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve Zmluva Kalná - Obec Ivona Gálfyová Stiahnuť
970 Nie Neupresnené FA 1 2015 (5. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
971 Nie Neupresnené FA 1 2015 (4. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
972 Nie Neupresnené FA 1 2015 (3. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
973 Nie Neupresnené FA 1 2015 (2. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
974 Nie Neupresnené FA 1 2015 (1. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
975 Nie Neupresnené FA 12 2014 (52. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
976 Nie Neupresnené FA 12 2014 (51. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
977 Nie Neupresnené OBJ 12 2014 (52. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
978 Nie Neupresnené OBJ 12 2014 (51. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
979 Nie Neupresnené ZML 13/2015 O poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce v r. 2015 Zmluva Kalná - Obec DHZ Kalná nad Hronom Stiahnuť
980 Nie Neupresnené ZML 12/2015 O budúcej kúpnej zmluve Zmluva Kalná - Obec Ľudovít Gálfy Stiahnuť
981 Nie Neupresnené ZML 11/2015 O budúcej kúpnej zmluve Zmluva Kalná - Obec Milota Rísiková Stiahnuť
982 Nie Neupresnené ZML 10/2015 O pripojení OEZ žiadateľa do distribučnej sústavy Zmluva Kalná - Obec Západoslovenská distribučná, a.s. Stiahnuť
983 Nie Neupresnené ZML 9/2015 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve Zmluva Kalná - Obec Miloslav Gálfy Stiahnuť
984 Nie Neupresnené ZML 8/2015 Dohoda o prenájme sály Zmluva Kalná - Obec Dobrovoľná požiarna ochrana Levice Stiahnuť
985 Nie Neupresnené ZML 7/2015 O poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce v r. 2015 Zmluva Kalná - Obec Združenie bývalých občanov Mochoviec Stiahnuť
986 Nie Neupresnené ZML 6/2015 Dodatok č. 1 k zml. o poskytovaní služieb (rozhlas) Zmluva Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
987 Nie Neupresnené ZML 5/2015 Dohoda o splátkovom kalendári Zmluva Kalná - Obec Peter Adamec Stiahnuť
988 Nie Neupresnené ZML 4/2015 O dodaní tovaru Zmluva Kalná - Obec Ing. Andrea Pálinkášová Stiahnuť
989 Nie Neupresnené ZML 3/2015 O nájme dopravného prostriedku Zmluva Kalná - Obec Centrum pomoci Kalná n.o. Stiahnuť
990 Nie Neupresnené ZML 2/2015 O nájme garáže č. 22 Zmluva Kalná - Obec Alena Hallová Stiahnuť
991 Nie Neupresnené ZML 1/2015 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytov. služieb Zmluva Kalná - Obec Centrum pomoci Kalná n.o. Stiahnuť
992 Nie Neupresnené ZML 208/2014 Dohoda o skončení Zml. o nájme nebyt. priestorov Zmluva Kalná - Obec JUDr. Zdenka Bednáriková Stiahnuť
993 Nie Neupresnené ZML 207/2014 Dodatok č. 1 k Zml. o právnom poradenstve Zmluva Kalná - Obec JUDr. Zdenka Bednáriková Stiahnuť
994 Nie Neupresnené ZML 206/2014 Zmluva o výpožičke Zmluva Kalná - Obec Vojenský historický ústav Bratislava Stiahnuť
995 Nie Neupresnené FA 12/2014 (50. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
996 Nie Neupresnené FA 12/2014 (49. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
997 Nie Neupresnené FA 11/2014 (48. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
998 Nie Neupresnené FA 11/2014 (47. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
999 Nie Neupresnené FA 11/2014 (46. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1000 Nie Neupresnené OBJ 12/2014 (50. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1001 Nie Neupresnené OBJ 12/2014 (49. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1002 Nie Neupresnené OBJ 11/2014 (48. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1003 Nie Neupresnené OBJ 11/2014 (46. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1004 Nie Neupresnené OBJ 11/2014 (45. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1005 Nie Neupresnené ZML 202/2014 Zmluva o dielo Zmluva Kalná - Obec FK Real, s.r.o. Stiahnuť
1006 Nie Neupresnené ZML 201/2014 Zmluva o pôžičke Zmluva Kalná - Obec Dubová Timea Stiahnuť
1007 Nie Neupresnené ZML 200/2014 Dohoda o postúpení práv vyplýv. z preložky ply. zariadenia Zmluva Kalná - Obec SPP - distribúcia, a.s. Stiahnuť
1008 Nie Neupresnené ZML 199/2014 Dohoda o prenájme sály Zmluva Kalná - Obec Miesto v dome Stiahnuť
1009 Nie Neupresnené ZML 198/2014 Zmluva o dodaní tovaru Zmluva Kalná - Obec Ing. Andrea Pálinkášová Stiahnuť
1010 Nie Neupresnené ZML 197/2014 Zmluva o mediálnej spolupráci Zmluva Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1011 Nie Neupresnené ZML 196/2014 Dohoda o prenájme sály Zmluva Kalná - Obec Mgr. Vojtech Bočák Stiahnuť
1012 Nie Neupresnené ZML 195/2014 Zmluva o nájme nebytových priestorov Zmluva Kalná - Obec KVK PAKO, s.r.o. Stiahnuť
1013 Nie Neupresnené ZML 194/2014 O spolufinancovaní nákladov CVČ Zmluva Kalná - Obec CVČ sv. Vincenta de Paul Levice Stiahnuť
1014 Nie Neupresnené ZML 193/2014 Dodatok k zmluve o poskytov. verej. služieb Zmluva Kalná - Obec Slovak Telekom, a.s. Stiahnuť
1015 Nie Neupresnené ZML 192/2014 Zmluva o spolupráci Zmluva Kalná - Obec Západoslovenská distribučná, a.s. Stiahnuť
1016 Nie Neupresnené ZML 191/2014 Dohoda o prenájme sály Zmluva Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1017 Nie Neupresnené ZML 190/2014 Zmluva o zriadení vecných bremien Zmluva Kalná - Obec Západoslovenská distribučná, a.s. Stiahnuť
1018 Nie Neupresnené ZML 189/2014 Dohoda o prenájme sály Zmluva Kalná - Obec Patrícia Tkáčová Stiahnuť
1019 Nie Neupresnené ZML 188/2014 O účelovom úvere Zmluva Kalná - Obec ČSOB, a.s. Stiahnuť
1020 Nie Neupresnené FA 11/2014 (45. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1021 Nie Neupresnené FA 10/2014 (44. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1022 Nie Neupresnené OBJ 10/2014 (44. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1023 Nie Neupresnené OBJ 10/2014 (43. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1024 Nie Neupresnené OBJ 10/2014 (42. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1025 Nie Neupresnené ZML 187/2014 O poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce Zmluva Kalná - Obec OZ MAGIC TEAM Stiahnuť
1026 Nie Neupresnené ZML 186/2014 Dohoda o splátkovom kalendári Zmluva Kalná - Obec Monika Nádasiová Stiahnuť
1027 Nie Neupresnené ZML 185/2014 Dohoda uzatvorená podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi Zmluva Kalná - Obec Úrad práce, soc. vecí a rodiny Stiahnuť
1028 Nie Neupresnené ZML 184/2014 O pripojení k IS dátového centra obcí a miest Zmluva Kalná - Obec Datacentrum elektronizácie územ. samosprávy Slovenska Stiahnuť
1029 Nie Neupresnené ZML 183/2014 O zriadení vecných bremien Zmluva Kalná - Obec Západoslovenská distribučná, a.s. Stiahnuť
1030 Nie Neupresnené ZML 182/2014 O podmienkach rozšírenia distribučnej siete Zmluva Kalná - Obec SPP - distribúcia, a.s. Stiahnuť
1031 Nie Neupresnené ZML 181/2014 Dodatok k zml. o spolupráci v rámci projektu podpora opatrovateľskej služby Zmluva Kalná - Obec Implementačná agentúra pre operačný program zamestnanosť a soc. inklúzia Stiahnuť
1032 Nie Neupresnené ZML 180/2014 O vykonaní preložky elektroenerget. zariadenia Zmluva Kalná - Obec Západoslovenská distribučná, a.s. Stiahnuť
1033 Nie Neupresnené ZML 179/2014 Zmluva o dodaní tovaru Zmluva Kalná - Obec Ing. Andrea Pálinkášová Stiahnuť
1034 Nie Neupresnené ZML 178/2014 Zml. o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce Zmluva Kalná - Obec Jednota dôchodcov Slovenska Stiahnuť
1035 Nie Neupresnené ZML 177/2014 Hromadná licenčná zmluva Zmluva Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1036 Nie Neupresnené ZML 176/2014 Zmluva o obchod. a dodacích podmienkach Zmluva Kalná - Obec COOP JEDNOTA LEVICE, s.d. Stiahnuť
1037 Nie Neupresnené ZML 175/2014 Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci Zmluva Kalná - Obec Daniel Svorda Stiahnuť
1038 Nie Neupresnené FA 10 2014 (43. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1039 Nie Neupresnené FA 10 2014 (42. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1040 Nie Neupresnené FA 10 2014 (41. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1041 Nie Neupresnené OBJ 10 2014 (41. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1042 Nie Neupresnené ZML 174/2014 Zmluva Kalná - Obec Marián Bango Stiahnuť
1043 Nie Neupresnené ZML 173/2014 Zmluva Kalná - Obec Alexandra Bangová Stiahnuť
1044 Nie Neupresnené ZML 172/2014 Zmluva Kalná - Obec EnergoConstruct, spol. s r.o. Stiahnuť
1045 Nie Neupresnené ZML 171/2014 Zmluva Kalná - Obec Miroslav Krnáč Stiahnuť
1046 Nie Neupresnené ZML 170/2014 Zmluva Kalná - Obec Slovenský červený kríž Stiahnuť
1047 Nie Neupresnené ZML 169/2014 Zmluva Kalná - Obec Spevácky zbor slov. učiteľov Trenč. Teplice Stiahnuť
1048 Nie Neupresnené ZML 168/2014 Zmluva Kalná - Obec Ing. Dušan Stožek Stiahnuť
1049 Nie Neupresnené ZML 167/2014 Zmluva Kalná - Obec Tekovské múzeum v Leviciach Stiahnuť
1050 Nie Neupresnené ZML 166/2014 Zmluva Kalná - Obec ViOn, a.s. Stiahnuť
1051 Nie Neupresnené ZML 165/2014 Zmluva Kalná - Obec VOMA - VZ, s.r.o. Stiahnuť
1052 Nie Neupresnené ZML 164/2014 Zmluva Kalná - Obec Sylvia Poliaková Stiahnuť
1053 Nie Neupresnené ZML 163/2014 Zmluva Kalná - Obec Linda Lakatošová Stiahnuť
1054 Nie Neupresnené ZML 162/2014 Zmluva Kalná - Obec Evanjelická cirkev a.v. Kalná nad Hronom Stiahnuť
1055 Nie Neupresnené ZML 161/2014 Zmluva Kalná - Obec FK Real, s.r.o. Stiahnuť
1056 Nie Neupresnené ZML 160/2014 Zmluva Kalná - Obec Patrik Mihálka Stiahnuť
1057 Nie Neupresnené FA 10 2014 (40. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1058 Nie Neupresnené FA 9 2014 (40. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1059 Nie Neupresnené FA 2014 (39. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1060 Nie Neupresnené FA 9 2014 (38. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1061 Nie Neupresnené FA 9 2014 (37. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1062 Nie Neupresnené FA 9 2014 (36. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1063 Nie Neupresnené FA 8 2014 (35. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1064 Nie Neupresnené OBJ 10 2014 (40. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1065 Nie Neupresnené OBJ 9 2014 (40. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1066 Nie Neupresnené OBJ 9 2014 (39. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1067 Nie Neupresnené OBJ 9 2014 (38. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1068 Nie Neupresnené OBJ 9 2014 (37. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1069 Nie Neupresnené OBJ 9 2014 (36. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1070 Nie Neupresnené OBJ 8 2014 (35. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1071 Nie Neupresnené ZML 159/2014 Zmluva Kalná - Obec ViOn, a.s. Stiahnuť
1072 Nie Neupresnené ZML 158/2014 Zmluva Kalná - Obec ViOn, a.s. Stiahnuť
1073 Nie Neupresnené ZML 157/2014 Zmluva Kalná - Obec Miesto v dome Stiahnuť
1074 Nie Neupresnené ZML 156/2014 Zmluva Kalná - Obec Západoslovenská distribučná, a.s. Stiahnuť
1075 Nie Neupresnené ZML 154/2014 Zmluva Kalná - Obec OSBD Levice Stiahnuť
1076 Nie Neupresnené ZML 153/2014 Zmluva Kalná - Obec OSBD Levice Stiahnuť
1077 Nie Neupresnené FA 951/2014 Faktúra Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
1078 Nie Neupresnené FA 950/2014 Faktúra Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
1079 Nie Neupresnené FA 893/2014 Faktúra Kalná - Obec DOREKOL, s.r.o. Stiahnuť
1080 Nie Neupresnené FA 871/2014 Faktúra Kalná - Obec SABRINA MODELLE, s.r.o. Stiahnuť
1081 Nie Neupresnené FA 870/2014 Faktúra Kalná - Obec ViOn, a.s. Stiahnuť
1082 Nie Neupresnené FA 869/2014 Faktúra Kalná - Obec ViOn, a.s. Stiahnuť
1083 Nie Neupresnené FA 867/2014 Faktúra Kalná - Obec ViOn, a.s. Stiahnuť
1084 Nie Neupresnené FA 866/2014 Faktúra Kalná - Obec ViOn, a.s. Stiahnuť
1085 Nie Neupresnené FA 864/2014 Faktúra Kalná - Obec SITA SLOVENSKO, a.s. Stiahnuť
1086 Nie Neupresnené FA 852/2014 Faktúra Kalná - Obec FK Real, s.r.o. Stiahnuť
1087 Nie Neupresnené FA 847/2014 Faktúra Kalná - Obec Centrum pomoci Kalná n.o. Stiahnuť
1088 Nie Neupresnené FA 810/2014 Faktúra Kalná - Obec Ľubor Kováč KOVA-TEX Stiahnuť
1089 Nie Neupresnené FA 808/2014 Faktúra Kalná - Obec SCARABEO - SK, s.r.o. Stiahnuť
1090 Nie Neupresnené FA 807/2014 Faktúra Kalná - Obec HYDROMELIORÁCIE, a.s. Stiahnuť
1091 Nie Neupresnené FA 806/2014 Faktúra Kalná - Obec HYDROMELIORÁCIE, a.s. Stiahnuť
1092 Nie Neupresnené FA 802/2014 Faktúra Kalná - Obec Michal Hajto - STAVMAT Stiahnuť
1093 Nie Neupresnené FA 798/2014 Faktúra Kalná - Obec JUDr. Zdenka Bednáriková Stiahnuť
1094 Nie Neupresnené FA 792/2014 Faktúra Kalná - Obec Ing. arch. Vladimír Beňo Stiahnuť
1095 Nie Neupresnené FA 783/2014 Faktúra Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
1096 Nie Neupresnené FA 780/2014 Faktúra Kalná - Obec VIP MEDIA s.r.o. Stiahnuť
1097 Nie Neupresnené FA 775/2014 Faktúra Kalná - Obec LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Stiahnuť
1098 Nie Neupresnené FA 774/2014 Faktúra Kalná - Obec Arpád Reider - HENER Stiahnuť
1099 Nie Neupresnené FA 765/2014 Faktúra Kalná - Obec Mário Valkovič Stiahnuť
1100 Nie Neupresnené FA 764/2014 Faktúra Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
1101 Nie Neupresnené FA 749/2014 Faktúra Kalná - Obec ZELENÁ ZÁHRADA s.r.o. Stiahnuť
1102 Nie Neupresnené FA 748/2014 Faktúra Kalná - Obec Vladimír Ďurovský - STROJMONT Stiahnuť
1103 Nie Neupresnené FA 731/2014 Faktúra Kalná - Obec Vladimír Ďurovský - STROJMONT Stiahnuť
1104 Nie Neupresnené FA 718/2014 Faktúra Kalná - Obec INTERGEO, a.s. Stiahnuť
1105 Nie Neupresnené FA 674/2014 Faktúra Kalná - Obec ZSE Distribúcia, a.s. Stiahnuť
1106 Nie Neupresnené FA 671/2014 Faktúra Kalná - Obec SPP - distribúcia, a.s. Stiahnuť
1107 Nie Neupresnené FA 666/2014 Faktúra Kalná - Obec ZELENÁ ZÁHRADA s.r.o. Stiahnuť
1108 Nie Neupresnené FA 665/2014 Faktúra Kalná - Obec ZELENÁ ZÁHRADA s.r.o. Stiahnuť
1109 Nie Neupresnené FA 664/2014 Faktúra Kalná - Obec ZELENÁ ZÁHRADA s.r.o. Stiahnuť
1110 Nie Neupresnené FA 663/2014 Faktúra Kalná - Obec ZELENÁ ZÁHRADA s.r.o. Stiahnuť
1111 Nie Neupresnené FA 660/2014 Faktúra Kalná - Obec Mário Valkovič Stiahnuť
1112 Nie Neupresnené FA 657/2014 Faktúra Kalná - Obec MIBA ELEKTRO, s.r.o. Stiahnuť
1113 Nie Neupresnené FA 647/2014 Faktúra Kalná - Obec Imrich Šinko - MONTIM Stiahnuť
1114 Nie Neupresnené FA 646/2014 Faktúra Kalná - Obec Imrich Šinko - MONTIM Stiahnuť
1115 Nie Neupresnené FA 747/2014 Faktúra Kalná - Obec SITA SLOVENSKO, a.s. Stiahnuť
1116 Nie Neupresnené FA 743/2014 Faktúra Kalná - Obec Markon - N, s.r.o. Stiahnuť
1117 Nie Neupresnené FA 742/2014 Faktúra Kalná - Obec Markon - N, s.r.o. Stiahnuť
1118 Nie Neupresnené FA 741/2014 Faktúra Kalná - Obec FK Real, s.r.o. Stiahnuť
1119 Nie Neupresnené FA 740/2014 Faktúra Kalná - Obec ViOn, a.s. Stiahnuť
1120 Nie Neupresnené FA 739/2014 Faktúra Kalná - Obec ViOn, a.s. Stiahnuť
1121 Nie Neupresnené FA 704/2014 Faktúra Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
1122 Nie Neupresnené FA 657/2014 Faktúra Kalná - Obec MIBA ELEKTRO, s.r.o. Stiahnuť
1123 Nie Neupresnené FA 648/2014 Faktúra Kalná - Obec Relaxačno-športový areál Stiahnuť
1124 Nie Neupresnené FA 639/2014 Faktúra Kalná - Obec JUDr. Zdenka Bednáriková Stiahnuť
1125 Nie Neupresnené FA 631/2014 Faktúra Kalná - Obec Autoset, s.r.o. Stiahnuť
1126 Nie Neupresnené FA 624/2014 Faktúra Kalná - Obec HYDROMELIORÁCIE, a.s. Stiahnuť
1127 Nie Neupresnené FA 621/2014 Faktúra Kalná - Obec KVK PAKO, s.r.o. Stiahnuť
1128 Nie Neupresnené FA 620/2014 Faktúra Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
1129 Nie Neupresnené FA 619/2014 Faktúra Kalná - Obec Vladimír Ďurovský - STROJMONT Stiahnuť
1130 Nie Neupresnené FA 617/2014 Faktúra Kalná - Obec Štefan Šuba - EnergyS Stiahnuť
1131 Nie Neupresnené FA 615/2014 Faktúra Kalná - Obec Mária Sekerešová - SEKO Stiahnuť
1132 Nie Neupresnené FA 605/2014 Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1133 Nie Neupresnené FA 565/2014 Faktúra Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
1134 Nie Neupresnené FA 558/2014 Faktúra Kalná - Obec SPP - distribúcia, a.s. Stiahnuť
1135 Nie Neupresnené FA 555/2014 Faktúra Kalná - Obec ZSE ENERGIA, a.s. Stiahnuť
1136 Nie Neupresnené ZML 152/2014 Zmluva Kalná - Obec Union poistovna, a.s. Stiahnuť
1137 Nie Neupresnené ZML 151/2014 Zmluva Kalná - Obec MEDIATEL spol. s r.o. Stiahnuť
1138 Nie Neupresnené ZML 150/2014 Zmluva Kalná - Obec QBE Insurance (Europe) Limited Stiahnuť
1139 Nie Neupresnené ZML 149/2014 Zmluva Kalná - Obec SOZA Stiahnuť
1140 Nie Neupresnené ZML 148/2014 Zmluva Kalná - Obec Ing. Andrea Pálinkášová Stiahnuť
1141 Nie Neupresnené ZML 147/2014 Zmluva Kalná - Obec Union poistovna, a.s. Stiahnuť
1142 Nie Neupresnené ZML 146/2014 Zmluva Kalná - Obec Union poistovna, a.s. Stiahnuť
1143 Nie Neupresnené ZML 145/2014 Zmluva Kalná - Obec Centrum pomoci Kalná n.o. Stiahnuť
1144 Nie Neupresnené ZML 144/2014 Zmluva Kalná - Obec SPP, a.s. Stiahnuť
1145 Nie Neupresnené FA 8 2014 (35. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1146 Nie Neupresnené FA 8 2014 (34. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1147 Nie Neupresnené OBJ 8 2014 (34. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1148 Nie Neupresnené OBJ 8 2014 (33. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1149 Nie Neupresnené OBJ 8 2014 (32. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1150 Nie Neupresnené OBJ 7 2014 (31. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1151 Nie Neupresnené FA 8 2014 (33. týždeń) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1152 Nie Neupresnené FA 8 2014 (32. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1153 Nie Neupresnené OBJ 7 2014 (30. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1154 Nie Neupresnené OBJ 7 2014 (29. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1155 Nie Neupresnené ZML 143/2014 Zmluva Kalná - Obec Lujza Kuklová Stiahnuť
1156 Nie Neupresnené ZML 142/2014 Zmluva Kalná - Obec Michaela Chlpačová Stiahnuť
1157 Nie Neupresnené ZML 141/2014 Zmluva Kalná - Obec CULTER, s.r.o. Stiahnuť
1158 Nie Neupresnené ZML 140/2014 Zmluva Kalná - Obec Ing. Andrea Pálinkášová Stiahnuť
1159 Nie Neupresnené ZML 139/2014 Zmluva Kalná - Obec HYDROMELIORÁCIE, a.s. Stiahnuť
1160 Nie Neupresnené FA 8 2014 (31. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1161 Nie Neupresnené FA 7 2014 (31. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1162 Nie Neupresnené FA 7 2014 (30. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1163 Nie Neupresnené FA 7 2014 (29. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1164 Nie Neupresnené OBJ 7 2014 (28. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1165 Nie Neupresnené OBJ 7 2014 (27. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1166 Nie Neupresnené ZML 137/2014 Zmluva Kalná - Obec Jozef Cvik Stiahnuť
1167 Nie Neupresnené ZML 138/2014 Zmluva Kalná - Obec MDVRR SR Stiahnuť
1168 Nie Neupresnené ZML 136/2014 Zmluva Kalná - Obec BEASTSTUDIO, s.r.o. Stiahnuť
1169 Nie Neupresnené ZML 135/2014 Zmluva Kalná - Obec JOMA TRAVEL, s.r.o. Stiahnuť
1170 Nie Neupresnené ZML 134/2014 Zmluva Kalná - Obec Západoslovenská distribučná, a.s. Stiahnuť
1171 Nie Neupresnené ZML 133/2014 Zmluva Kalná - Obec Vodácky klub HRON Stiahnuť
1172 Nie Neupresnené ZML 132/2014 Zmluva Kalná - Obec GWR, s.r.o. Stiahnuť
1173 Nie Neupresnené ZML 131/2014 Zmluva Kalná - Obec Metodicko-pedagogické centrum Stiahnuť
1174 Nie Neupresnené ZML 130/2014 Zmluva Kalná - Obec ZSE ENERGIA, a.s. Stiahnuť
1175 Nie Neupresnené FA 7 2014 (28. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1176 Nie Neupresnené FA 7 2014 (27. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1177 Nie Neupresnené FA 6 2014 (27. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1178 Nie Neupresnené FA 6 2014 (26. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1179 Nie Neupresnené OBJ 6 2014 (27. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1180 Nie Neupresnené OBJ 6 2014 (26. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1181 Nie Neupresnené ZML 129/2014 Zmluva Kalná - Obec rod. Jančová Stiahnuť
1182 Nie Neupresnené ZML 128/2014 Zmluva Kalná - Obec ITHAKA BB, s.r.o. Stiahnuť
1183 Nie Neupresnené ZML 127/2014 Zmluva Kalná - Obec Štátny fond rozvoja bývania Stiahnuť
1184 Nie Neupresnené ZML 126/2014 Zmluva Kalná - Obec Jarmila Víťazková Stiahnuť
1185 Nie Neupresnené ZML 125/2014 Zmluva Kalná - Obec Obec Tekovský Hrádok Stiahnuť
1186 Nie Neupresnené ZML 124/2014 Zmluva Kalná - Obec FK Real, s.r.o. Stiahnuť
1187 Nie Neupresnené ZML 123/2014 Zmluva Kalná - Obec Jančo Milan Stiahnuť
1188 Nie Neupresnené ZML 122/2014 Zmluva Kalná - Obec SOZA Stiahnuť
1189 Nie Neupresnené ZML 121/2014 Zmluva Kalná - Obec MO MS v Šahách Stiahnuť
1190 Nie Neupresnené ZML 119/2014 Zmluva Kalná - Obec ÚPSVR Levice Stiahnuť
1191 Nie Neupresnené ZML 118/2014 Zmluva Kalná - Obec ZVS, a.s. Stiahnuť
1192 Nie Neupresnené ZML 117/2014 Zmluva Kalná - Obec ZVS, a.s. Stiahnuť
1193 Nie Neupresnené ZML 116/2014 Zmluva Kalná - Obec ZVS, a.s. Stiahnuť
1194 Nie Neupresnené ZML 115/2014 Zmluva Kalná - Obec Messer Tatragas Stiahnuť
1195 Nie Neupresnené ZML 120/2014 Zmluva Kalná - Obec OSBD Levice Stiahnuť
1196 Nie Neupresnené FA 6 2014 (25. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1197 Nie Neupresnené FA 6 2014 (24. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1198 Nie Neupresnené OBJ 6 2014 (25. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1199 Nie Neupresnené OBJ 6 2014 (24. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1200 Nie Neupresnené OBJ 6 2014 (23. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1201 Nie Neupresnené OBJ 5 2014 (22. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1202 Nie Neupresnené ZML 114/2014 Zmluva Kalná - Obec Štátny fond rozvoja bývania Stiahnuť
1203 Nie Neupresnené ZML 113/2014 Zmluva Kalná - Obec Centrum pomoci Kalná n.o. Stiahnuť
1204 Nie Neupresnené ZML 112/2014 Zmluva Kalná - Obec KFC Kalná nad Hronom Stiahnuť
1205 Nie Neupresnené ZML 111/2014 Zmluva Kalná - Obec Centrum pomoci Kalná n.o. Stiahnuť
1206 Nie Neupresnené ZML 110/2014 Zmluva Kalná - Obec Katarína Hladíková Stiahnuť
1207 Nie Neupresnené ZML 109/2014 Zmluva Kalná - Obec Miesto v dome Stiahnuť
1208 Nie Neupresnené ZML 108/2014 Zmluva Kalná - Obec ZVS, a.s. Stiahnuť
1209 Nie Neupresnené ZML 107/2014 Zmluva Kalná - Obec OSBD Levice Stiahnuť
1210 Nie Neupresnené ZML 106/2014 Zmluva Kalná - Obec SITA SLOVENSKO, a.s. Stiahnuť
1211 Nie Neupresnené OBJ 5 2014 (21. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1212 Nie Neupresnené OBJ 5 2014 (20. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1213 Nie Neupresnené ZML 105/2014 Zmluva Kalná - Obec Ing. Andrea Pálinkášová Stiahnuť
1214 Nie Neupresnené ZML 104/2014 Zmluva Kalná - Obec SOZA Stiahnuť
1215 Nie Neupresnené ZML 103/2014 Zmluva Kalná - Obec Pavol Rucek Stiahnuť
1216 Nie Neupresnené ZML 102/2014 Zmluva Kalná - Obec FUNNY SPORT SLOVENSKO s.r.o. Stiahnuť
1217 Nie Neupresnené ZML 101/2014 Zmluva Kalná - Obec SOZA Stiahnuť
1218 Nie Neupresnené ZML 100/2014 Zmluva Kalná - Obec Michal Hajto - STAVMAT Stiahnuť
1219 Nie Neupresnené ZML 78/2014 Zmluva Kalná - Obec Centrum pomoci Kalná n.o. Stiahnuť
1220 Nie Neupresnené ZML 99/2014 Zmluva Kalná - Obec Ing. arch. Vladimír Beňo Stiahnuť
1221 Nie Neupresnené FA 6 2014 (23. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1222 Nie Neupresnené FA 5 2014 (22. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1223 Nie Neupresnené FA 5 2014 (21. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1224 Nie Neupresnené OBJ 5 2014 (19. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1225 Nie Neupresnené ZML 98/2014 Zmluva Kalná - Obec ČEZ Slovensko, s.r.o. Stiahnuť
1226 Nie Neupresnené ZML 97/2014 Zmluva Kalná - Obec SOZA Stiahnuť
1227 Nie Neupresnené ZML 96/2014 Zmluva Kalná - Obec HYDROMELIORÁCIE, a.s. Stiahnuť
1228 Nie Neupresnené ZML 95/2014 Zmluva Kalná - Obec HYDROMELIORÁCIE, a.s. Stiahnuť
1229 Nie Neupresnené ZML 94/2014 Zmluva Kalná - Obec Ladislav Szép Stiahnuť
1230 Nie Neupresnené ZML 93/2014 Zmluva Kalná - Obec ZVS, a.s. Stiahnuť
1231 Nie Neupresnené ZML 92/2014 Zmluva Kalná - Obec SPP - distribúcia, a.s. Stiahnuť
1232 Nie Neupresnené FA 606/2014 Faktúra Kalná - Obec LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Stiahnuť
1233 Nie Neupresnené FA 603/2014 Faktúra Kalná - Obec KOTOLŇA JUH s.r.o. Stiahnuť
1234 Nie Neupresnené FA 601/2014 Faktúra Kalná - Obec ZELENÁ ZÁHRADA s.r.o. Stiahnuť
1235 Nie Neupresnené FA 600/2014 Faktúra Kalná - Obec ZELENÁ ZÁHRADA s.r.o. Stiahnuť
1236 Nie Neupresnené FA 598/2014 Faktúra Kalná - Obec ZELENÁ ZÁHRADA s.r.o. Stiahnuť
1237 Nie Neupresnené FA 592/2014 Faktúra Kalná - Obec Alza.cz, a.s. Stiahnuť
1238 Nie Neupresnené FA 546/2014 Faktúra Kalná - Obec Ľuboš Rybanský Stiahnuť
1239 Nie Neupresnené FA 544/2014 Faktúra Kalná - Obec KVK PAKO, s.r.o. Stiahnuť
1240 Nie Neupresnené FA 539/2014 Faktúra Kalná - Obec Dušan Torda Stiahnuť
1241 Nie Neupresnené FA 515/2014 Faktúra Kalná - Obec Ing. arch. Tomáš Jurák Stiahnuť
1242 Nie Neupresnené FA 496/2014 Faktúra Kalná - Obec Vladimír Ďurovský - STROJMONT Stiahnuť
1243 Nie Neupresnené FA 470/2014 Faktúra Kalná - Obec INTERGEO, a.s. Stiahnuť
1244 Nie Neupresnené FA 469/2014 Faktúra Kalná - Obec INTERGEO, a.s. Stiahnuť
1245 Nie Neupresnené FA 569/2014 Faktúra Kalná - Obec ViOn, a.s. Stiahnuť
1246 Nie Neupresnené FA 541/2014 Faktúra Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
1247 Nie Neupresnené FA 540/2014 Faktúra Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
1248 Nie Neupresnené FA 538/2014 Faktúra Kalná - Obec Michal Hajto - STAVMAT Stiahnuť
1249 Nie Neupresnené FA 537/2014 Faktúra Kalná - Obec Michal Hajto - STAVMAT Stiahnuť
1250 Nie Neupresnené FA 526/2014 Faktúra Kalná - Obec Jozef Pinka Stiahnuť
1251 Nie Neupresnené FA 498/2014 Faktúra Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
1252 Nie Neupresnené FA 489/2014 Faktúra Kalná - Obec Dušan Torda Stiahnuť
1253 Nie Neupresnené FA 487/2014 Faktúra Kalná - Obec JUDr. Zdenka Bednáriková Stiahnuť
1254 Nie Neupresnené FA 484/2014 Faktúra Kalná - Obec Vladimír Sluka Stiahnuť
1255 Nie Neupresnené FA 480/2014 Faktúra Kalná - Obec Ing. Július Juhász - GEODET Stiahnuť
1256 Nie Neupresnené FA 479/2014 Faktúra Kalná - Obec Jozef Sládeček - JS PORT Stiahnuť
1257 Nie Neupresnené FA 468/2014 Faktúra Kalná - Obec LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Stiahnuť
1258 Nie Neupresnené FA 467/2014 Faktúra Kalná - Obec Henrich Marček Stiahnuť
1259 Nie Neupresnené FA 466/2014 Faktúra Kalná - Obec GALILEO CORPORATION s.r.o. Stiahnuť
1260 Nie Neupresnené FA 462/2014 Faktúra Kalná - Obec ZELENÁ ZÁHRADA s.r.o. Stiahnuť
1261 Nie Neupresnené FA 461/2014 Faktúra Kalná - Obec ZELENÁ ZÁHRADA s.r.o. Stiahnuť
1262 Nie Neupresnené FA 453/2014 Faktúra Kalná - Obec BYTSTAV LEVICE s.r.o. Stiahnuť
1263 Nie Neupresnené FA 450/2014 Faktúra Kalná - Obec Arpád Reider - HENER Stiahnuť
1264 Nie Neupresnené FA 449/2014 Faktúra Kalná - Obec Ivan Reider Stiahnuť
1265 Nie Neupresnené FA 427/2014 Faktúra Kalná - Obec ViOn, a.s. Stiahnuť
1266 Nie Neupresnené FA 426/2014 Faktúra Kalná - Obec ViOn, a.s. Stiahnuť
1267 Nie Neupresnené FA 425/2014 Faktúra Kalná - Obec SIWEL, s.r.o. Stiahnuť
1268 Nie Neupresnené FA 420/2014 Faktúra Kalná - Obec SPP, a.s. Stiahnuť
1269 Nie Neupresnené FA 419/2014 Faktúra Kalná - Obec SPP, a.s. Stiahnuť
1270 Nie Neupresnené FA 410/2014 Faktúra Kalná - Obec ZSE ENERGIA, a.s. Stiahnuť
1271 Nie Neupresnené FA 408/2014 Faktúra Kalná - Obec Mário Valkovič Stiahnuť
1272 Nie Neupresnené FA 405/2014 Faktúra Kalná - Obec ContiTrade Slovakia s.r.o. Stiahnuť
1273 Nie Neupresnené FA 398/2014 Faktúra Kalná - Obec Arpád Reider - HENER Stiahnuť
1274 Nie Neupresnené FA 387/2014 Faktúra Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
1275 Nie Neupresnené FA 460/2014 Faktúra Kalná - Obec ZELENÁ ZÁHRADA s.r.o. Stiahnuť
1276 Nie Neupresnené ZML 91/2014 Zmluva Kalná - Obec MedAgro, s.r.o. Stiahnuť
1277 Nie Neupresnené ZML 90/2014 Zmluva Kalná - Obec Alexander Ješko Stiahnuť
1278 Nie Neupresnené ZML 89/2014 Zmluva Kalná - Obec Implementačná agentúra pre OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia Stiahnuť
1279 Nie Neupresnené FA 426/2014 Faktúra Kalná - Obec ViOn, a.s. Stiahnuť
1280 Nie Neupresnené FA 384/2014 Faktúra Kalná - Obec PRIWATWASH s.r.o. Stiahnuť
1281 Nie Neupresnené FA 383/2014 Faktúra Kalná - Obec PRIWATWASH s.r.o. Stiahnuť
1282 Nie Neupresnené FA 379/2014 Faktúra Kalná - Obec SOLID PLUS s.r.o. Stiahnuť
1283 Nie Neupresnené FA 360/2014 Faktúra Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
1284 Nie Neupresnené FA 358/2014 Faktúra Kalná - Obec ZELENÁ ZÁHRADA s.r.o. Stiahnuť
1285 Nie Neupresnené FA 357/2014 Faktúra Kalná - Obec ZELENÁ ZÁHRADA s.r.o. Stiahnuť
1286 Nie Neupresnené FA 355/2014 Faktúra Kalná - Obec JUDr. Zdenka Bednáriková Stiahnuť
1287 Nie Neupresnené FA 337/2014 Faktúra Kalná - Obec Gastrocentrum Stiahnuť
1288 Nie Neupresnené FA 332/2014 Faktúra Kalná - Obec VOMA - VZ, s.r.o. Stiahnuť
1289 Nie Neupresnené FA 331/2014 Faktúra Kalná - Obec Relaxačno-športový areál Stiahnuť
1290 Nie Neupresnené FA 329/2014 Faktúra Kalná - Obec DOREKOL, s.r.o. Stiahnuť
1291 Nie Neupresnené FA 320/2014 Faktúra Kalná - Obec KVK PAKO, s.r.o. Stiahnuť
1292 Nie Neupresnené FA 317/2014 Faktúra Kalná - Obec Jaroslav Kotora - SOLID Stiahnuť
1293 Nie Neupresnené FA 307/2014 Faktúra Kalná - Obec Markon - N, s.r.o. Stiahnuť
1294 Nie Neupresnené FA 306/2014 Faktúra Kalná - Obec Markon - N, s.r.o. Stiahnuť
1295 Nie Neupresnené FA 305/2014 Faktúra Kalná - Obec Markon - N, s.r.o. Stiahnuť
1296 Nie Neupresnené FA 304/2014 Faktúra Kalná - Obec Markon - N, s.r.o. Stiahnuť
1297 Nie Neupresnené FA 297/2014 Faktúra Kalná - Obec Jozef Čepček - ČEPO Stiahnuť
1298 Nie Neupresnené FA 294/2014 Faktúra Kalná - Obec Vladimír Ďurovský - STROJMONT Stiahnuť
1299 Nie Neupresnené FA 276/2014 Faktúra Kalná - Obec HYDROMELIORÁCIE, a.s. Stiahnuť
1300 Nie Neupresnené FA 273/2014 Faktúra Kalná - Obec Imrich Šinko - MONTIM Stiahnuť
1301 Nie Neupresnené FA 263/2014 Faktúra Kalná - Obec INTERGEO, a.s. Stiahnuť
1302 Nie Neupresnené FA 248/2014 Faktúra Kalná - Obec ZSE ENERGIA, a.s. Stiahnuť
1303 Nie Neupresnené FA 225/2014 Faktúra Kalná - Obec SPP, a.s. Stiahnuť
1304 Nie Neupresnené FA 224/2014 Faktúra Kalná - Obec SPP, a.s. Stiahnuť
1305 Nie Neupresnené FA 267/2014 Faktúra Kalná - Obec SITA SLOVENSKO, a.s. Stiahnuť
1306 Nie Neupresnené FA 262/2014 Faktúra Kalná - Obec ViOn, a.s. Stiahnuť
1307 Nie Neupresnené FA 241/2014 Faktúra Kalná - Obec Michal Hajto - STAVMAT Stiahnuť
1308 Nie Neupresnené FA 239/2014 Faktúra Kalná - Obec Michal Hajto - STAVMAT Stiahnuť
1309 Nie Neupresnené FA 229/2014 Faktúra Kalná - Obec Vladimír Ďurovský - STROJMONT Stiahnuť
1310 Nie Neupresnené FA 220/2014 Faktúra Kalná - Obec JUDr. Zdenka Bednáriková Stiahnuť
1311 Nie Neupresnené FA 207/2014 Faktúra Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
1312 Nie Neupresnené FA 198/2014 Faktúra Kalná - Obec SITA SLOVENSKO, a.s. Stiahnuť
1313 Nie Neupresnené FA 187/2014 Faktúra Kalná - Obec LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Stiahnuť
1314 Nie Neupresnené FA 184/2014 Faktúra Kalná - Obec Vladimír Sluka Stiahnuť
1315 Nie Neupresnené FA 179/2014 Faktúra Kalná - Obec KVK PAKO, s.r.o. Stiahnuť
1316 Nie Neupresnené FA 177/2014 Faktúra Kalná - Obec KVK PAKO, s.r.o. Stiahnuť
1317 Nie Neupresnené FA 175/2014 Faktúra Kalná - Obec Mário Valkovič Stiahnuť
1318 Nie Neupresnené FA 174/2014 Faktúra Kalná - Obec KVK PAKO, s.r.o. Stiahnuť
1319 Nie Neupresnené FA 171/2014 Faktúra Kalná - Obec ZSE ENERGIA, a.s. Stiahnuť
1320 Nie Neupresnené FA 165/2014 Faktúra Kalná - Obec IZOMER s.r.o. Stiahnuť
1321 Nie Neupresnené FA 162/2014 Faktúra Kalná - Obec EAGLE s.r.o. Stiahnuť
1322 Nie Neupresnené FA 160/2014 Faktúra Kalná - Obec Jaroslav Kotora - SOLID Stiahnuť
1323 Nie Neupresnené FA 158/2014 Faktúra Kalná - Obec Jozef Pinka Stiahnuť
1324 Nie Neupresnené FA 140/2014 Faktúra Kalná - Obec Imrich Šinko - MONTIM Stiahnuť
1325 Nie Neupresnené FA 114/2014 Faktúra Kalná - Obec Jaroslav Šumeraj - A AUDIO Stiahnuť
1326 Nie Neupresnené FA 107/2014 Faktúra Kalná - Obec Vladimír Ďurovský - STROJMONT Stiahnuť
1327 Nie Neupresnené FA 106/2014 Faktúra Kalná - Obec ALEXINTERIER Stiahnuť
1328 Nie Neupresnené FA 92/2014 Faktúra Kalná - Obec SPP, a.s. Stiahnuť
1329 Nie Neupresnené FA 91/2014 Faktúra Kalná - Obec SPP, a.s. Stiahnuť
1330 Nie Neupresnené FA 84/2014 Faktúra Kalná - Obec KVK PAKO, s.r.o. Stiahnuť
1331 Nie Neupresnené FA 83/2014 Faktúra Kalná - Obec KVK PAKO, s.r.o. Stiahnuť
1332 Nie Neupresnené FA 195/2014 Faktúra Kalná - Obec ViOn, a.s. Stiahnuť
1333 Nie Neupresnené FA 169/2014 Faktúra Kalná - Obec SITA SLOVENSKO, a.s. Stiahnuť
1334 Nie Neupresnené FA 159/2014 Faktúra Kalná - Obec ViOn, a.s. Stiahnuť
1335 Nie Neupresnené FA 154/2014 Faktúra Kalná - Obec VOMA - VZ, s.r.o. Stiahnuť
1336 Nie Neupresnené FA 144/2014 Faktúra Kalná - Obec VOMA - VZ, s.r.o. Stiahnuť
1337 Nie Neupresnené FA 143/2014 Faktúra Kalná - Obec E-PRO CONSULTING, s.r.o. Stiahnuť
1338 Nie Neupresnené FA 128/2014 Faktúra Kalná - Obec FK Real, s.r.o. Stiahnuť
1339 Nie Neupresnené FA 124/2014 Faktúra Kalná - Obec FK Real, s.r.o. Stiahnuť
1340 Nie Neupresnené FA 110/2014 Faktúra Kalná - Obec Michal Hajto - STAVMAT Stiahnuť
1341 Nie Neupresnené FA 101/2014 Faktúra Kalná - Obec Ing. M. Slušný - SUPRAMS Stiahnuť
1342 Nie Neupresnené FA 89/2014 Faktúra Kalná - Obec Ing. arch. P. Mizia Stiahnuť
1343 Nie Neupresnené FA 88/2014 Faktúra Kalná - Obec TOSTAV s.r.o. Stiahnuť
1344 Nie Neupresnené FA 79/2014 Faktúra Kalná - Obec ZSE Distribúcia, a.s. Stiahnuť
1345 Nie Neupresnené FA 77/2014 Faktúra Kalná - Obec ZSE Distribúcia, a.s. Stiahnuť
1346 Nie Neupresnené FA 71/2014 Faktúra Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
1347 Nie Neupresnené FA 58/2014 Faktúra Kalná - Obec BYTSTAV LEVICE s.r.o. Stiahnuť
1348 Nie Neupresnené FA 56/2014 Faktúra Kalná - Obec ITHAKA BB, s.r.o. Stiahnuť
1349 Nie Neupresnené FA 53/2014 Faktúra Kalná - Obec Arriva Service s.r.o. Stiahnuť
1350 Nie Neupresnené FA 46/2014 Faktúra Kalná - Obec Vladimír Sluka Stiahnuť
1351 Nie Neupresnené FA 39/2014 Faktúra Kalná - Obec Henrich Marček Stiahnuť
1352 Nie Neupresnené FA 33/2014 Faktúra Kalná - Obec LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Stiahnuť
1353 Nie Neupresnené FA 31/2014 Faktúra Kalná - Obec JUDr. Zdenka Bednáriková Stiahnuť
1354 Nie Neupresnené FA 29/2014 Faktúra Kalná - Obec KVK PAKO, s.r.o. Stiahnuť
1355 Nie Neupresnené FA 28/2014 Faktúra Kalná - Obec KVK PAKO, s.r.o. Stiahnuť
1356 Nie Neupresnené FA 26/2014 Faktúra Kalná - Obec Vladimír Sluka Stiahnuť
1357 Nie Neupresnené FA 20/2014 Faktúra Kalná - Obec M. Sekerešová - SEKO Stiahnuť
1358 Nie Neupresnené FA 19/2014 Faktúra Kalná - Obec Ing. M. Slušný - SUPRAMS Stiahnuť
1359 Nie Neupresnené FA 15/2014 Faktúra Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
1360 Nie Neupresnené FA 13/2014 Faktúra Kalná - Obec Michal Hajto - STAVMAT Stiahnuť
1361 Nie Neupresnené FA 11/2014 Faktúra Kalná - Obec Imrich Šinko - MONTIM Stiahnuť
1362 Nie Neupresnené FA 10/2014 Faktúra Kalná - Obec Mário Valkovič Stiahnuť
1363 Nie Neupresnené FA 9/2014 Faktúra Kalná - Obec DRÁČIK-DIVI spol. s r.o. Stiahnuť
1364 Nie Neupresnené FA 8/2014 Faktúra Kalná - Obec SPP, a.s. Stiahnuť
1365 Nie Neupresnené FA 7/2014 Faktúra Kalná - Obec VITUR, s.r.o. Stiahnuť
1366 Nie Neupresnené FA 3/2014 Faktúra Kalná - Obec Vladimír Ďurovský - STROJMONT Stiahnuť
1367 Nie Neupresnené FA 2/2014 Faktúra Kalná - Obec Vladimír Ďurovský - STROJMONT Stiahnuť
1368 Nie Neupresnené FA 1/2014 Faktúra Kalná - Obec Vladimír Ďurovský - STROJMONT Stiahnuť
1369 Nie Neupresnené ZML 88/2014 Zmluva Kalná - Obec ViOn, a.s. Stiahnuť
1370 Nie Neupresnené ZML 87/2014 Zmluva Kalná - Obec Mária Cesnaková Stiahnuť
1371 Nie Neupresnené ZML 86/2014 Zmluva Kalná - Obec Ing. Pálinkášová Stiahnuť
1372 Nie Neupresnené ZML 85/2014 Zmluva Kalná - Obec Evanjelická cirkev a.v. Kalná nad Hronom Stiahnuť
1373 Nie Neupresnené ZML 84/2014 Zmluva Kalná - Obec MEKKA s.r.o. Stiahnuť
1374 Nie Neupresnené ZML 83/2014 Zmluva Kalná - Obec Súkromná hudobná akadémia, n.o. Stiahnuť
1375 Nie Neupresnené ZML 82/2014 Zmluva Kalná - Obec BUKRO SLOVAKIA s.r.o. Stiahnuť
1376 Nie Neupresnené ZML 81/2014 Zmluva Kalná - Obec Monika Nádasiová Stiahnuť
1377 Nie Neupresnené ZML 80/2014 Zmluva Kalná - Obec Západoslovenská distribučná, a.s. Stiahnuť
1378 Nie Neupresnené ZML 79/2014 Zmluva Kalná - Obec PRO-FEM BG, s.r.o. Stiahnuť
1379 Nie Neupresnené FA 5 2014 (20. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1380 Nie Neupresnené FA 5 2014 (19. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1381 Nie Neupresnené FA 5 2014 (18. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1382 Nie Neupresnené FA 4 2014 (18. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1383 Nie Neupresnené OBJ 4 2014 (18. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1384 Nie Neupresnené OBJ 4 2014 (17. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1385 Nie Neupresnené OBJ 4 2014 (16. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1386 Nie Neupresnené ZML 77/2014 Zmluva Kalná - Obec Erika Naštická Stiahnuť
1387 Nie Neupresnené ZML 76/2014 Zmluva Kalná - Obec FK Real, s.r.o. Stiahnuť
1388 Nie Neupresnené ZML 75/2014 Zmluva Kalná - Obec ZSE ENERGIA, a.s. Stiahnuť
1389 Nie Neupresnené ZML 74/2014 Zmluva Kalná - Obec EnergoConstruct, spol. s r.o. Stiahnuť
1390 Nie Neupresnené ZML 73/2014 Zmluva Kalná - Obec ZVS, a.s. Stiahnuť
1391 Nie Neupresnené FA 4 2014 (17. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1392 Nie Neupresnené FA 4 2014 (16. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1393 Nie Neupresnené FA 4 2014 (15. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1394 Nie Neupresnené FA 4 2014 (14. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1395 Nie Neupresnené OBJ 4 2014 (15. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1396 Nie Neupresnené OBJ 4 2014 (14. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1397 Nie Neupresnené OBJ 3 2014 (13. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1398 Nie Neupresnené OBJ 3 2014 (12. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1399 Nie Neupresnené ZML 72/2014 Zmluva Kalná - Obec ViOn, a.s. Stiahnuť
1400 Nie Neupresnené ZML 71/2014 Zmluva Kalná - Obec Rím. kat. cirkev - Farnosť Kalná nad Hronom Stiahnuť
1401 Nie Neupresnené ZML 70/2014 Zmluva Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1402 Nie Neupresnené ZML 69/2014 Zmluva Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1403 Nie Neupresnené ZML 68/2014 Zmluva Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1404 Nie Neupresnené ZML 67/2014 Zmluva Kalná - Obec UNIQA Stiahnuť
1405 Nie Neupresnené ZML 66/2014 Zmluva Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1406 Nie Neupresnené ZML 65/2014 Zmluva Kalná - Obec Valéria Chovancová Stiahnuť
1407 Nie Neupresnené ZML 64/2014 Zmluva Kalná - Obec AEGIS MED, s.r.o. Stiahnuť
1408 Nie Neupresnené ZML 63/2014 Zmluva Kalná - Obec Katarína Tóthová Stiahnuť
1409 Nie Neupresnené ZML 62/2014 Zmluva Kalná - Obec BABY MED, s.r.o. Stiahnuť
1410 Nie Neupresnené ZML 61/2014 Zmluva Kalná - Obec UNIGASTRO, s.r.o. Stiahnuť
1411 Nie Neupresnené ZML 60/2014 Zmluva Kalná - Obec Iveta Pachingerová Stiahnuť
1412 Nie Neupresnené ZML 59/2014 Zmluva Kalná - Obec Daša Beňová Stiahnuť
1413 Nie Neupresnené ZML 58/2014 Zmluva Kalná - Obec Komunálna poisťovňa, a.s. Stiahnuť
1414 Nie Neupresnené ZML 57/2014 Zmluva Kalná - Obec UNIQA Stiahnuť
1415 Nie Neupresnené FA 1651/2013 Faktúra Kalná - Obec Ing. Margita Marková Stiahnuť
1416 Nie Neupresnené FA 1650/2013 Faktúra Kalná - Obec Ing. Vladimír Valach - SIWEL Stiahnuť
1417 Nie Neupresnené FA 1645/2013 Faktúra Kalná - Obec HYDROMELIORÁCIE, a.s. Stiahnuť
1418 Nie Neupresnené FA 1644/2013 Faktúra Kalná - Obec DOPRAVOPROJEKT, a.s. Stiahnuť
1419 Nie Neupresnené FA 1643/2013 Faktúra Kalná - Obec ZSE ENERGIA, a.s. Stiahnuť
1420 Nie Neupresnené FA 1642/2013 Faktúra Kalná - Obec ZSE ENERGIA, a.s. Stiahnuť
1421 Nie Neupresnené FA 1640/2013 Faktúra Kalná - Obec ZVS, a.s. Stiahnuť
1422 Nie Neupresnené FA 1639/2013 Faktúra Kalná - Obec ViOn, a.s. Stiahnuť
1423 Nie Neupresnené FA 1637/2013 Faktúra Kalná - Obec Markon - N, s.r.o. Stiahnuť
1424 Nie Neupresnené FA 1634/2013 Faktúra Kalná - Obec LEMAR LEVICE, s.r.o. Stiahnuť
1425 Nie Neupresnené FA 1601/2013 Faktúra Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
1426 Nie Neupresnené FA 1600/2013 Faktúra Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
1427 Nie Neupresnené FA 1598/2013 Faktúra Kalná - Obec ENERMONT s.r.o. Stiahnuť
1428 Nie Neupresnené FA 1597/2013 Faktúra Kalná - Obec ITHAKA BB, s.r.o. Stiahnuť
1429 Nie Neupresnené FA 1588/2013 Faktúra Kalná - Obec Sylvia Poliaková Stiahnuť
1430 Nie Neupresnené FA 1585/2013 Faktúra Kalná - Obec Agro Okluky, a.s. Stiahnuť
1431 Nie Neupresnené FA 1583/2013 Faktúra Kalná - Obec Mária Sekerešová - SEKO Stiahnuť
1432 Nie Neupresnené FA 1582/2013 Faktúra Kalná - Obec FK Real, s.r.o. Stiahnuť
1433 Nie Neupresnené FA 1581/2013 Faktúra Kalná - Obec Jaroslav Kotora - SOLID Stiahnuť
1434 Nie Neupresnené FA 1571/2013 Faktúra Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
1435 Nie Neupresnené FA 1569/2013 Faktúra Kalná - Obec JUDr. Zdenka Bednáriková Stiahnuť
1436 Nie Neupresnené FA 1564/2013 Faktúra Kalná - Obec SITA SLOVENSKO, a.s. Stiahnuť
1437 Nie Neupresnené FA 1563/2013 Faktúra Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
1438 Nie Neupresnené FA 1562/2013 Faktúra Kalná - Obec M5 TRADE s.r.o. Stiahnuť
1439 Nie Neupresnené FA 1560/2013 Faktúra Kalná - Obec MÁNYA, spol. s r.o. Stiahnuť
1440 Nie Neupresnené FA 1559/2013 Faktúra Kalná - Obec Anna Píšiová Mäsiarstvo u Aničky Stiahnuť
1441 Nie Neupresnené FA 1558/2013 Faktúra Kalná - Obec COOP JEDNOTA LEVICE, s.d. Stiahnuť
1442 Nie Neupresnené FA 1557/2013 Faktúra Kalná - Obec Pavol Stanko Stiahnuť
1443 Nie Neupresnené FA 1555/2013 Faktúra Kalná - Obec KOPYR, s.r.o. Stiahnuť
1444 Nie Neupresnené FA 1549/2013 Faktúra Kalná - Obec Jozef Sládeček - JS PORT Stiahnuť
1445 Nie Neupresnené FA 1545/2013 Faktúra Kalná - Obec E-PRO CONSULTING, s.r.o. Stiahnuť
1446 Nie Neupresnené FA 1542/2013 Faktúra Kalná - Obec Mário Valkovič Stiahnuť
1447 Nie Neupresnené FA 1540/2013 Faktúra Kalná - Obec LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Stiahnuť
1448 Nie Neupresnené FA 1532/2013 Faktúra Kalná - Obec VITUR, s.r.o. Stiahnuť
1449 Nie Neupresnené FA 1525/2013 Faktúra Kalná - Obec MONSTAV GULDAN s.r.o. Stiahnuť
1450 Nie Neupresnené FA 1522/2013 Faktúra Kalná - Obec Gastrocentrum Stiahnuť
1451 Nie Neupresnené FA 1512/2013 Faktúra Kalná - Obec ALEXINTERIER Stiahnuť
1452 Nie Neupresnené FA 1507/2013 Faktúra Kalná - Obec HYDROMELIORÁCIE, a.s. Stiahnuť
1453 Nie Neupresnené FA 1505/2013 Faktúra Kalná - Obec KVK PAKO, s.r.o. Stiahnuť
1454 Nie Neupresnené FA 1502/2013 Faktúra Kalná - Obec BYTSTAV LEVICE s.r.o. Stiahnuť
1455 Nie Neupresnené FA 1499/2013 Faktúra Kalná - Obec Relaxačno-športový areál Stiahnuť
1456 Nie Neupresnené FA 1497/2013 Faktúra Kalná - Obec Imrich Šinko - MONTIM Stiahnuť
1457 Nie Neupresnené FA 1495/2013 Faktúra Kalná - Obec DOREKOL, s.r.o. Stiahnuť
1458 Nie Neupresnené FA 1488/2013 Faktúra Kalná - Obec KVK PAKO, s.r.o. Stiahnuť
1459 Nie Neupresnené FA 1487/2013 Faktúra Kalná - Obec KVK PAKO, s.r.o. Stiahnuť
1460 Nie Neupresnené FA 1486/2013 Faktúra Kalná - Obec KVK PAKO, s.r.o. Stiahnuť
1461 Nie Neupresnené FA 1472/2013 Faktúra Kalná - Obec INTERGEO, a.s. Stiahnuť
1462 Nie Neupresnené FA 1471/2013 Faktúra Kalná - Obec INTERGEO, a.s. Stiahnuť
1463 Nie Neupresnené FA 1468/2013 Faktúra Kalná - Obec SPP, a.s. Stiahnuť
1464 Nie Neupresnené FA 1467/2013 Faktúra Kalná - Obec SPP, a.s. Stiahnuť
1465 Nie Neupresnené FA 1437/2013 Faktúra Kalná - Obec Ing. Milan Slušný Stiahnuť
1466 Nie Neupresnené FA 1424/2013 Faktúra Kalná - Obec SCHWEIERSTAV s.r.o. Stiahnuť
1467 Nie Neupresnené FA 1395/2013 Faktúra Kalná - Obec Michal Hajto - STAVMAT Stiahnuť
1468 Nie Neupresnené ZML 56/2014 Zmluva Kalná - Obec HEDERA - KALNÁ s.r.o. Stiahnuť
1469 Nie Neupresnené ZML 55/2014 Zmluva Kalná - Obec MUDr. Rovňáková Stiahnuť
1470 Nie Neupresnené ZML 54/2014 Zmluva Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
1471 Nie Neupresnené ZML 53/2014 Zmluva Kalná - Obec Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku Stiahnuť
1472 Nie Neupresnené ZML 52/2014 Zmluva Kalná - Obec LINE2 Slovakia, s.r.o. Stiahnuť
1473 Nie Neupresnené FA 3 2014 (13. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1474 Nie Neupresnené FA 3 2014 (12. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1475 Nie Neupresnené FA 3 2014 (11. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1476 Nie Neupresnené FA 3 2014 (10. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1477 Nie Neupresnené OBJ 3 2014 (11. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1478 Nie Neupresnené OBJ 3 2014 (10. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1479 Nie Neupresnené ZML 51/2014 Zmluva Kalná - Obec Československá obchodná banka, a.s. Stiahnuť
1480 Nie Neupresnené ZML 50/2014 Zmluva Kalná - Obec Stredná odborná škola Kalná nad Hronom Stiahnuť
1481 Nie Neupresnené ZML 49/2014 Zmluva Kalná - Obec Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stiahnuť
1482 Nie Neupresnené ZML 48/2014 Zmluva Kalná - Obec Západoslovenská distribučná, a.s. Stiahnuť
1483 Nie Neupresnené ZML 47/2014 Zmluva Kalná - Obec RYBA Košice spol. s r.o. Stiahnuť
1484 Nie Neupresnené ZML 46/2014 Zmluva Kalná - Obec JOZEF ČEPČEK - ČEPO AUTODOPRAVA Stiahnuť
1485 Nie Neupresnené ZML 45/2014 Zmluva Kalná - Obec SPP - distribúcia, a.s. Stiahnuť
1486 Nie Neupresnené ZML 44/2014 Zmluva Kalná - Obec Slovenská správa ciest Stiahnuť
1487 Nie Neupresnené ZML 43/2014 Zmluva Kalná - Obec Západoslovenská distribučná, a.s. Stiahnuť
1488 Nie Neupresnené ZML 42/2014 Zmluva Kalná - Obec AEGIS MED, s.r.o. Stiahnuť
1489 Nie Neupresnené ZML 41/2014 Zmluva Kalná - Obec Spojená katolícka škola sv. Vincenta de Paul Stiahnuť
1490 Nie Neupresnené ZML 40/2014 Zmluva Kalná - Obec Západoslovenská distribučná, a.s. Stiahnuť
1491 Nie Neupresnené OBJ 2 2014 (9. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1492 Nie Neupresnené OBJ 2 2014 (8. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1493 Nie Neupresnené OBJ 2 2014 (7. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1494 Nie Neupresnené OBJ 2 2014 (6. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1495 Nie Neupresnené OBJ 1 2014 (5. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1496 Nie Neupresnené OBJ 1 2014 (4. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1497 Nie Neupresnené OBJ 1 2014 (3. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1498 Nie Neupresnené OBJ 1 2014 (2. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1499 Nie Neupresnené OBJ 1 2014 (1. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1500 Nie Neupresnené FA 2 2014 (9. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1501 Nie Neupresnené FA 2 2014 (8. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1502 Nie Neupresnené FA 2 2014 (7. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1503 Nie Neupresnené FA 2 2014 (6. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1504 Nie Neupresnené FA 1 2014 (5. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1505 Nie Neupresnené FA 1 2014 (4. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1506 Nie Neupresnené FA 1 2014 (3. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1507 Nie Neupresnené FA 1 2014 (2. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1508 Nie Neupresnené FA 1 2014 (1. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1509 Nie Neupresnené OBJ 12 2013 (52. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1510 Nie Neupresnené ZML 39/2014 Zmluva Kalná - Obec Ivan Reider Stiahnuť
1511 Nie Neupresnené ZML 38/2014 Zmluva Kalná - Obec Združenie bývalých občanov Mochoviec Stiahnuť
1512 Nie Neupresnené ZML 37/2014 Zmluva Kalná - Obec Marián Mazáň Stiahnuť
1513 Nie Neupresnené ZML 36/2014 Zmluva Kalná - Obec KFC Kalná nad Hronom Stiahnuť
1514 Nie Neupresnené ZML 35/2014 Zmluva Kalná - Obec Západoslovenská distribučná, a.s. Stiahnuť
1515 Nie Neupresnené ZML 34/2014 Zmluva Kalná - Obec MVDr. Uhliar Stiahnuť
1516 Nie Neupresnené ZML 33/2014 Zmluva Kalná - Obec Slovenský červený kríž Stiahnuť
1517 Nie Neupresnené ZML 32/2014 Zmluva Kalná - Obec M. Syllabová Stiahnuť
1518 Nie Neupresnené ZML 31/2014 Zmluva Kalná - Obec Varietná estráda Stiahnuť
1519 Nie Neupresnené ZML 30/2014 Zmluva Kalná - Obec HYDROMELIORÁCIE, a.s. Stiahnuť
1520 Nie Neupresnené ZML 29/2014 Zmluva Kalná - Obec HYDROMELIORÁCIE, a.s. Stiahnuť
1521 Nie Neupresnené ZML 28/2014 Zmluva Kalná - Obec SPP - distribúcia, a.s. Stiahnuť
1522 Nie Neupresnené ZML 27/2014 Zmluva Kalná - Obec Mgr. Klaudia Ihringová Stiahnuť
1523 Nie Neupresnené ZML 26/2014 Zmluva Kalná - Obec Západoslovenská distribučná, a.s. Stiahnuť
1524 Nie Neupresnené ZML 25/2014 Zmluva Kalná - Obec Eliáš Malý Stiahnuť
1525 Nie Neupresnené ZML 24/2014 Zmluva Kalná - Obec Roland Bogár Stiahnuť
1526 Nie Neupresnené ZML 23/2014 Zmluva Kalná - Obec Agroservis - Západ, s.r.o. Stiahnuť
1527 Nie Neupresnené ZML 22/2014 Zmluva Kalná - Obec Umelec. agentúra O.W. MUSIC s.r.o. Stiahnuť
1528 Nie Neupresnené ZML 21/2014 Zmluva Kalná - Obec FK Real, s.r.o. Stiahnuť
1529 Nie Neupresnené ZML 20/2014 Zmluva Kalná - Obec Petra Sujová Stiahnuť
1530 Nie Neupresnené ZML 19/2014 Zmluva Kalná - Obec SPP - distribúcia, a.s. Stiahnuť
1531 Nie Neupresnené ZML 18/2014 Zmluva Kalná - Obec Dobrovoľná požiarna ochrana Levice Stiahnuť
1532 Nie Neupresnené ZML 17/2014 Zmluva Kalná - Obec Slovenský červený kríž Stiahnuť
1533 Nie Neupresnené ZML 16/2014 Zmluva Kalná - Obec SOZA Stiahnuť
1534 Nie Neupresnené FA 1 2014 (1. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1535 Nie Neupresnené FA 12 2013 (53. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1536 Nie Neupresnené FA 12 2013 (52. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1537 Nie Neupresnené FA 12 2013 (51. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1538 Nie Neupresnené FA 12 2013 (50. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1539 Nie Neupresnené ZML 15/2014 Zmluva Kalná - Obec SPP - distribúcia, a.s. Stiahnuť
1540 Nie Neupresnené ZML 14/2014 Zmluva Kalná - Obec P. Klepáč, Ing. A. Klepáčová Stiahnuť
1541 Nie Neupresnené ZML 13/2014 Zmluva Kalná - Obec Jolana Kazimérová Stiahnuť
1542 Nie Neupresnené ZML 12/2014 Zmluva Kalná - Obec Západoslovenská distribučná, a.s. Stiahnuť
1543 Nie Neupresnené ZML 11/2014 Zmluva Kalná - Obec Základná škola Kalná nad Hronom Stiahnuť
1544 Nie Neupresnené ZML 10/2014 Zmluva Kalná - Obec OZ Život na vlnách Stiahnuť
1545 Nie Neupresnené ZML 9/2014 Zmluva Kalná - Obec ZSE ENERGIA, a.s. Stiahnuť
1546 Nie Neupresnené ZML 8/2014 Zmluva Kalná - Obec ViOn, a.s. Stiahnuť
1547 Nie Neupresnené ZML 7/2014 Zmluva Kalná - Obec HYDROMELIORÁCIE, a.s. Stiahnuť
1548 Nie Neupresnené ZML 6/2014 Zmluva Kalná - Obec Sylvia Poliaková Stiahnuť
1549 Nie Neupresnené ZML 235/2013 Zmluva Kalná - Obec ViOn, a.s. Stiahnuť
1550 Nie Neupresnené ZML 234/2013 Zmluva Kalná - Obec Západoslovenská distribučná, a.s. Stiahnuť
1551 Nie Neupresnené ZML 233/2013 Zmluva Kalná - Obec Ing. Vladislav Omelina - VOMA Stiahnuť
1552 Nie Neupresnené ZML 232/2013 Zmluva Kalná - Obec ITHAKA BB, s.r.o. Stiahnuť
1553 Nie Neupresnené ZML 209 2013 Zmluva Kalná - Obec Enermont, s.r.o. Stiahnuť
1554 Nie Neupresnené ZML 208 2013 Zmluva Kalná - Obec Madarászová Judita Stiahnuť
1555 Nie Neupresnené ZML 207 2013 Zmluva Kalná - Obec Stredná odborná škola Kalná nad Hronom Stiahnuť
1556 Nie Neupresnené ZML 206 2013 Zmluva Kalná - Obec Vojenský historický ústav Bratislava Stiahnuť
1557 Nie Neupresnené ZML 205 2013 Zmluva Kalná - Obec Západoslovenská distribučná, a.s. Stiahnuť
1558 Nie Neupresnené ZML 204 2013 Zmluva Kalná - Obec ČSOB, a.s. Stiahnuť
1559 Nie Neupresnené ZML 69 2013 Zmluva Kalná - Obec Anton Belan Stiahnuť
1560 Nie Neupresnené ZML 69 2013 Zmluva Kalná - Obec Československá obchodná banka, a.s. Stiahnuť
1561 Nie Neupresnené ZML 68 2013 Zmluva Kalná - Obec HYDROMELIORÁCIE, a.s. Stiahnuť
1562 Nie Neupresnené ZML 67 2013 Zmluva Kalná - Obec ZBORAN, s.r.o. Stiahnuť
1563 Nie Neupresnené ZML 66 2013 Zmluva Kalná - Obec Slovenský červený kríž Stiahnuť
1564 Nie Neupresnené ZML 65 2013 Zmluva Kalná - Obec Lenka Kováčová Stiahnuť
1565 Nie Neupresnené ZML 64 2013 Zmluva Kalná - Obec Andrea Vajdová Stiahnuť
1566 Nie Neupresnené ZML 52 2013 Zmluva Kalná - Obec ViOn, a.s. Stiahnuť
1567 Nie Neupresnené ZML 51 2013 Zmluva Kalná - Obec Viera Gimecká Stiahnuť
1568 Nie Neupresnené ZML 50 2013 Zmluva Kalná - Obec PRO-FEM BB, s.r.o. Stiahnuť
1569 Nie Neupresnené ZML 49 2013 Zmluva Kalná - Obec Gastrocentrum Stiahnuť
1570 Nie Neupresnené ZML 48 2013 Zmluva Kalná - Obec Gastrocentrum Stiahnuť
1571 Nie Neupresnené ZML 47 2013 Zmluva Kalná - Obec NEUTRA - architektonický ateliér Stiahnuť
1572 Nie Neupresnené ZML 46 2013 Zmluva Kalná - Obec DOS - stav s.r.o. Stiahnuť
1573 Nie Neupresnené ZML 45 2013 Zmluva Kalná - Obec PRO-FEM BB, s.r.o. Stiahnuť
1574 Nie Neupresnené FA 12 2013 (49. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1575 Nie Neupresnené FA 11 2013 (48. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1576 Nie Neupresnené FA 11 2013 (47. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1577 Nie Neupresnené OBJ 12 2013 (51. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1578 Nie Neupresnené OBJ 12 2013 (50. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1579 Nie Neupresnené OBJ 12 2013 (49. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1580 Nie Neupresnené ZML 5/2014 Zmluva Kalná - Obec Alexander Hallo Stiahnuť
1581 Nie Neupresnené ZML 4/2014 Zmluva Kalná - Obec Alexander Hallo Stiahnuť
1582 Nie Neupresnené ZML 3/2014 Zmluva Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
1583 Nie Neupresnené ZML 2/2014 Zmluva Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
1584 Nie Neupresnené ZML 1/2014 Zmluva Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
1585 Nie Neupresnené ZML 231/2013 Zmluva Kalná - Obec Stolnotenisový klub Kalná nad Hronom Stiahnuť
1586 Nie Neupresnené ZML 230/2013 Zmluva Kalná - Obec HYDROMELIORÁCIE, a.s. Stiahnuť
1587 Nie Neupresnené ZML 229/2013 Zmluva Kalná - Obec Tekovské múzeum v Leviciach Stiahnuť
1588 Nie Neupresnené ZML 228/2013 Zmluva Kalná - Obec MVDr. Uhliar Stiahnuť
1589 Nie Neupresnené ZML 227/2013 Zmluva Kalná - Obec FK Real, s.r.o. Stiahnuť
1590 Nie Neupresnené ZML 226/2013 Zmluva Kalná - Obec CVČ sv. Vincenta de Paul Levice Stiahnuť
1591 Nie Neupresnené ZML 225/2013 Zmluva Kalná - Obec Michal Ivanický Stiahnuť
1592 Nie Neupresnené ZML 224/2013 Zmluva Kalná - Obec Miesto v dome Stiahnuť
1593 Nie Neupresnené ZML 223/2013 Zmluva Kalná - Obec POHRONIE Stiahnuť
1594 Nie Neupresnené ZML 222/2013 Zmluva Kalná - Obec Šebök Mikuláš Stiahnuť
1595 Nie Neupresnené ZML 221/2013 Zmluva Kalná - Obec Jančová Magdaléna Stiahnuť
1596 Nie Neupresnené ZML 220/2013 Zmluva Kalná - Obec HYDROMELIORÁCIE, a.s. Stiahnuť
1597 Nie Neupresnené ZML 219/2013 Zmluva Kalná - Obec Šebok, Jančová Stiahnuť
1598 Nie Neupresnené ZML 218/2013 Zmluva Kalná - Obec HYDROMELIORÁCIE, a.s. Stiahnuť
1599 Nie Neupresnené ZML 217/2013 Zmluva Kalná - Obec Ing. Pálinkášová Stiahnuť
1600 Nie Neupresnené ZML 216/2013 Zmluva Kalná - Obec FK Real, s.r.o. Stiahnuť
1601 Nie Neupresnené ZML 215/2013 Zmluva Kalná - Obec Iveta Benediková Stiahnuť
1602 Nie Neupresnené OBJ 11 2013 (48. týždeń) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1603 Nie Neupresnené OBJ 11 2013 (47. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1604 Nie Neupresnené OBJ 11 2013 (46. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1605 Nie Neupresnené OBJ 11 2013 (45. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1606 Nie Neupresnené OBJ 10 2013 (44. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1607 Nie Neupresnené OBJ 10 2013 (43. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1608 Nie Neupresnené OBJ 10 2013 (42. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1609 Nie Neupresnené OBJ 10 2013 (41. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1610 Nie Neupresnené OBJ 10 2013 (40. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1611 Nie Neupresnené FA 11 2013 (46. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1612 Nie Neupresnené FA 11 2013 (45. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1613 Nie Neupresnené FA 10 2013 (44. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1614 Nie Neupresnené FA 10 2013 (43. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1615 Nie Neupresnené FA 10 2013 (42. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1616 Nie Neupresnené ZML 214/2013 Zmluva Kalná - Obec Peter Cigáň Stiahnuť
1617 Nie Neupresnené ZML 213/2013 Zmluva Kalná - Obec MONSTAV GULDAN s.r.o. Stiahnuť
1618 Nie Neupresnené ZML 212/2013 Zmluva Kalná - Obec Západoslovenská distribučná, a.s. Stiahnuť
1619 Nie Neupresnené ZML 211/2013 Zmluva Kalná - Obec eRko - Hnutie kresť. spoloč. detí Stiahnuť
1620 Nie Neupresnené ZML 210/2013 Zmluva Kalná - Obec SITA SLOVENSKO, a.s. Stiahnuť
1621 Nie Neupresnené FA 1410/2013 Faktúra Kalná - Obec EKOM PLUS s.r.o. Stiahnuť
1622 Nie Neupresnené FA 1409/2013 Faktúra Kalná - Obec EKOM PLUS s.r.o. Stiahnuť
1623 Nie Neupresnené FA 1363/2013 Faktúra Kalná - Obec SITA SLOVENSKO, a.s. Stiahnuť
1624 Nie Neupresnené FA 1345/2013 Faktúra Kalná - Obec MENERGA s.r.o. Stiahnuť
1625 Nie Neupresnené FA 1317/2013 Faktúra Kalná - Obec Ľudovít Daniš - STOLDAN Stiahnuť
1626 Nie Neupresnené FA 1311/2013 Faktúra Kalná - Obec ViOn, a.s. Stiahnuť
1627 Nie Neupresnené FA 1309/2013 Faktúra Kalná - Obec Michal Hajto - STAVMAT Stiahnuť
1628 Nie Neupresnené FA 1307/2013 Faktúra Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
1629 Nie Neupresnené FA 1304/2013 Faktúra Kalná - Obec HYDROMELIORÁCIE, a.s. Stiahnuť
1630 Nie Neupresnené FA 1302/2013 Faktúra Kalná - Obec ViOn, a.s. Stiahnuť
1631 Nie Neupresnené FA 1301/2013 Faktúra Kalná - Obec ViOn, a.s. Stiahnuť
1632 Nie Neupresnené FA 1295/2013 Faktúra Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
1633 Nie Neupresnené FA 1282/2013 Faktúra Kalná - Obec Vladimír Ďurovský - STROJMONT Stiahnuť
1634 Nie Neupresnené FA 1273/2013 Faktúra Kalná - Obec Mária Sekerešová - SEKO Stiahnuť
1635 Nie Neupresnené FA 1271/2013 Faktúra Kalná - Obec Imrich Šinko - MONTIM Stiahnuť
1636 Nie Neupresnené FA 1270/2013 Faktúra Kalná - Obec Imrich Šinko - MONTIM Stiahnuť
1637 Nie Neupresnené FA 1268/2013 Faktúra Kalná - Obec JUDr. Zdenka Bednáriková Stiahnuť
1638 Nie Neupresnené FA 1263/2013 Faktúra Kalná - Obec IZOMER s.r.o. Stiahnuť
1639 Nie Neupresnené FA 1260/2013 Faktúra Kalná - Obec ZELENÁ ZÁHRADA s.r.o. Stiahnuť
1640 Nie Neupresnené FA 1259/2013 Faktúra Kalná - Obec ZELENÁ ZÁHRADA s.r.o. Stiahnuť
1641 Nie Neupresnené FA 1257/2013 Faktúra Kalná - Obec ZELENÁ ZÁHRADA s.r.o. Stiahnuť
1642 Nie Neupresnené FA 1256/2013 Faktúra Kalná - Obec Dušan Torda Stiahnuť
1643 Nie Neupresnené FA 1255/2013 Faktúra Kalná - Obec SLOVFLÓRA, s.r.o. Stiahnuť
1644 Nie Neupresnené FA 1245/2013 Faktúra Kalná - Obec KVK PAKO, s.r.o. Stiahnuť
1645 Nie Neupresnené FA 1244/2013 Faktúra Kalná - Obec KVK PAKO, s.r.o. Stiahnuť
1646 Nie Neupresnené FA 1239/2013 Faktúra Kalná - Obec Henrich Marček Stiahnuť
1647 Nie Neupresnené FA 1234/2013 Faktúra Kalná - Obec LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Stiahnuť
1648 Nie Neupresnené FA 1224/2013 Faktúra Kalná - Obec SIWEL, s.r.o. Stiahnuť
1649 Nie Neupresnené FA 1223/2013 Faktúra Kalná - Obec SIWEL, s.r.o. Stiahnuť
1650 Nie Neupresnené FA 1221/2013 Faktúra Kalná - Obec Kamenárstvo s.r.o. Stiahnuť
1651 Nie Neupresnené FA 1220/2013 Faktúra Kalná - Obec ZBORAN, s.r.o. Stiahnuť
1652 Nie Neupresnené FA 1219/2013 Faktúra Kalná - Obec Stanislav Orovnický - VODOSTAV Stiahnuť
1653 Nie Neupresnené FA 1218/2013 Faktúra Kalná - Obec Ing. Vladislav Omelina - VOMA Stiahnuť
1654 Nie Neupresnené FA 1217/2013 Faktúra Kalná - Obec KVK PAKO, s.r.o. Stiahnuť
1655 Nie Neupresnené FA 1216/2013 Faktúra Kalná - Obec KVK PAKO, s.r.o. Stiahnuť
1656 Nie Neupresnené FA 1212/2013 Faktúra Kalná - Obec Jaroslav Kotora - SOLID Stiahnuť
1657 Nie Neupresnené FA 1211/2013 Faktúra Kalná - Obec Jaroslav Kotora - SOLID Stiahnuť
1658 Nie Neupresnené FA 1210/2013 Faktúra Kalná - Obec Arpád Reider - HENER Stiahnuť
1659 Nie Neupresnené FA 1209/2013 Faktúra Kalná - Obec Arpád Reider - HENER Stiahnuť
1660 Nie Neupresnené FA 1207/2013 Faktúra Kalná - Obec Ivan Reider Stiahnuť
1661 Nie Neupresnené FA 1206/2013 Faktúra Kalná - Obec ZELENÁ ZÁHRADA s.r.o. Stiahnuť
1662 Nie Neupresnené FA 1205/2013 Faktúra Kalná - Obec ZELENÁ ZÁHRADA s.r.o. Stiahnuť
1663 Nie Neupresnené FA 1200/2013 Faktúra Kalná - Obec KVK PAKO, s.r.o. Stiahnuť
1664 Nie Neupresnené FA 1187/2013 Faktúra Kalná - Obec ZSE ENERGIA, a.s. Stiahnuť
1665 Nie Neupresnené FA 1181/2013 Faktúra Kalná - Obec KVK PAKO, s.r.o. Stiahnuť
1666 Nie Neupresnené FA 1162/2013 Faktúra Kalná - Obec Imrich Šinko - MONTIM Stiahnuť
1667 Nie Neupresnené FA 1152/2013 Faktúra Kalná - Obec SPP, a.s. Stiahnuť
1668 Nie Neupresnené FA 1151/2013 Faktúra Kalná - Obec SPP, a.s. Stiahnuť
1669 Nie Neupresnené FA 1227/2013 Faktúra Kalná - Obec Gastrocentrum Stiahnuť
1670 Nie Neupresnené FA 1199/2013 Faktúra Kalná - Obec SITA SLOVENSKO, a.s. Stiahnuť
1671 Nie Neupresnené FA 1170/2013 Faktúra Kalná - Obec Obec Hontianske Moravce Stiahnuť
1672 Nie Neupresnené FA 1168/2013 Faktúra Kalná - Obec Michal Hajto - STAVMAT Stiahnuť
1673 Nie Neupresnené FA 1157/2013 Faktúra Kalná - Obec ViOn, a.s. Stiahnuť
1674 Nie Neupresnené FA 1156/2013 Faktúra Kalná - Obec ViOn, a.s. Stiahnuť
1675 Nie Neupresnené FA 1149/2013 Faktúra Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
1676 Nie Neupresnené FA 1148/2013 Faktúra Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
1677 Nie Neupresnené FA 1130/2013 Faktúra Kalná - Obec ViOn, a.s. Stiahnuť
1678 Nie Neupresnené FA 1126/2013 Faktúra Kalná - Obec ELCHLAD, s.r.o. Stiahnuť
1679 Nie Neupresnené FA 1117/2013 Faktúra Kalná - Obec MAREL s.r.o. Stiahnuť
1680 Nie Neupresnené FA 1116/2013 Faktúra Kalná - Obec Vladimír Ďurovský - STROJMONT Stiahnuť
1681 Nie Neupresnené FA 1112/2013 Faktúra Kalná - Obec Markon - N, s.r.o. Stiahnuť
1682 Nie Neupresnené FA 1111/2013 Faktúra Kalná - Obec Markon - N, s.r.o. Stiahnuť
1683 Nie Neupresnené FA 1109/2013 Faktúra Kalná - Obec HYDROMELIORÁCIE, a.s. Stiahnuť
1684 Nie Neupresnené FA 1105/2013 Faktúra Kalná - Obec JUDr. Zdenka Bednáriková Stiahnuť
1685 Nie Neupresnené FA 1100/2013 Faktúra Kalná - Obec Arriva Service s.r.o. Stiahnuť
1686 Nie Neupresnené FA 1099/2013 Faktúra Kalná - Obec ZELENÁ ZÁHRADA s.r.o. Stiahnuť
1687 Nie Neupresnené FA 1098/2013 Faktúra Kalná - Obec ZELENÁ ZÁHRADA s.r.o. Stiahnuť
1688 Nie Neupresnené FA 1093/2013 Faktúra Kalná - Obec Radeton SK s.r.o. Stiahnuť
1689 Nie Neupresnené FA 1092/2013 Faktúra Kalná - Obec Mário Valkovič Stiahnuť
1690 Nie Neupresnené ZML 203/2013 Zmluva Kalná - Obec Šebok, Jančová Stiahnuť
1691 Nie Neupresnené ZML 202/2013 Zmluva Kalná - Obec SPP, a.s. Stiahnuť
1692 Nie Neupresnené ZML 201/2013 Zmluva Kalná - Obec MADE spol. s r.o. Stiahnuť
1693 Nie Neupresnené ZML 200/2013 Zmluva Kalná - Obec MADE spol. s r.o. Stiahnuť
1694 Nie Neupresnené ZML 199/2013 Zmluva Kalná - Obec P. Cigáň Stiahnuť
1695 Nie Neupresnené ZML 198/2013 Zmluva Kalná - Obec Lám Šúri Stiahnuť
1696 Nie Neupresnené ZML 197/2013 Zmluva Kalná - Obec AG FOODS SK s.r.o. Stiahnuť
1697 Nie Neupresnené FA 1090/2013 Faktúra Kalná - Obec Ing. Vladislav Omelina - VOMA Stiahnuť
1698 Nie Neupresnené FA 1081/2013 Faktúra Kalná - Obec SATES, a.s. Stiahnuť
1699 Nie Neupresnené FA 1071/2013 Faktúra Kalná - Obec SITA SLOVENSKO, a.s. Stiahnuť
1700 Nie Neupresnené FA 1070/2013 Faktúra Kalná - Obec SITA SLOVENSKO, a.s. Stiahnuť
1701 Nie Neupresnené FA 1064/2013 Faktúra Kalná - Obec ViOn, a.s. Stiahnuť
1702 Nie Neupresnené FA 1063/2013 Faktúra Kalná - Obec ViOn, a.s. Stiahnuť
1703 Nie Neupresnené FA 1057/2013 Faktúra Kalná - Obec ViOn, a.s. Stiahnuť
1704 Nie Neupresnené FA 1047/2013 Faktúra Kalná - Obec KVK PAKO, s.r.o. Stiahnuť
1705 Nie Neupresnené FA 1044/2013 Faktúra Kalná - Obec SABRINA MODELLE, s.r.o. Stiahnuť
1706 Nie Neupresnené FA 1043/2013 Faktúra Kalná - Obec ZELENÁ ZÁHRADA s.r.o. Stiahnuť
1707 Nie Neupresnené FA 1041/2013 Faktúra Kalná - Obec Dušan Torda Stiahnuť
1708 Nie Neupresnené FA 1030/2013 Faktúra Kalná - Obec ZSE ENERGIA, a.s. Stiahnuť
1709 Nie Neupresnené FA 990/2013 Faktúra Kalná - Obec Marek Novák Stiahnuť
1710 Nie Neupresnené FA 988/2013 Faktúra Kalná - Obec SPP, a.s. Stiahnuť
1711 Nie Neupresnené FA 984/2013 Faktúra Kalná - Obec ZELENÁ ZÁHRADA s.r.o. Stiahnuť
1712 Nie Neupresnené FA 1021/2013 Faktúra Kalná - Obec HYDROMELIORÁCIE, a.s. Stiahnuť
1713 Nie Neupresnené FA 1014/2013 Faktúra Kalná - Obec ANTECO s.r.o. Stiahnuť
1714 Nie Neupresnené FA 1011/2013 Faktúra Kalná - Obec Michal Hajto - STAVMAT Stiahnuť
1715 Nie Neupresnené 1010/2013 Faktúra Kalná - Obec Michal Hajto - STAVMAT Stiahnuť
1716 Nie Neupresnené FA 1008/2013 Faktúra Kalná - Obec Michal Hajto - STAVMAT Stiahnuť
1717 Nie Neupresnené FA 1007/2013 Faktúra Kalná - Obec Michal Hajto - STAVMAT Stiahnuť
1718 Nie Neupresnené FA 1004/2013 Faktúra Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
1719 Nie Neupresnené FA 994/2013 Faktúra Kalná - Obec Mário Valkovič Stiahnuť
1720 Nie Neupresnené FA 991/2013 Faktúra Kalná - Obec JUDr. Zdenka Bednáriková Stiahnuť
1721 Nie Neupresnené FA 977/2013 Faktúra Kalná - Obec Štefan Píri PÍRI TRANS Stiahnuť
1722 Nie Neupresnené FA 976/2013 Faktúra Kalná - Obec ViOn, a.s. Stiahnuť
1723 Nie Neupresnené FA 963/2013 Faktúra Kalná - Obec KVP J + V s.r.o. Stiahnuť
1724 Nie Neupresnené FA 960/2013 Faktúra Kalná - Obec KVP J + V s.r.o. Stiahnuť
1725 Nie Neupresnené FA 959/2013 Faktúra Kalná - Obec Branislav Kondrčík Stiahnuť
1726 Nie Neupresnené FA 953/2013 Faktúra Kalná - Obec Ján Chudý Stiahnuť
1727 Nie Neupresnené FA 947/2013 Faktúra Kalná - Obec SPP, a.s. Stiahnuť
1728 Nie Neupresnené FA 944/2013 Faktúra Kalná - Obec LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Stiahnuť
1729 Nie Neupresnené FA 939/2013 Faktúra Kalná - Obec Marek Novák Stiahnuť
1730 Nie Neupresnené FA 938/2013 Faktúra Kalná - Obec sirux s.r.o. Stiahnuť
1731 Nie Neupresnené FA 937/2013 Faktúra Kalná - Obec REATEK, s.r.o. Stiahnuť
1732 Nie Neupresnené FA 936/2013 Faktúra Kalná - Obec Ľuboš Rybanský Stiahnuť
1733 Nie Neupresnené FA 932/2013 Faktúra Kalná - Obec ant s.r.o. Stiahnuť
1734 Nie Neupresnené FA 922/2013 Faktúra Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
1735 Nie Neupresnené ZML 195/2013 Zmluva Kalná - Obec Haško Zoltán, Hašková Helena Stiahnuť
1736 Nie Neupresnené ZML 194/2013 Zmluva Kalná - Obec MÁNYA, spol. s r.o. Stiahnuť
1737 Nie Neupresnené ZML 193/2013 Zmluva Kalná - Obec Judita Madarászová Stiahnuť
1738 Nie Neupresnené ZML 192/2013 Zmluva Kalná - Obec Dušan Tariška Stiahnuť
1739 Nie Neupresnené ZML 191/2013 Zmluva Kalná - Obec Bernadeta Štrbková Stiahnuť
1740 Nie Neupresnené ZML 190/2013 Zmluva Kalná - Obec FK Real, s.r.o. Stiahnuť
1741 Nie Neupresnené ZML 189/2013 Zmluva Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
1742 Nie Neupresnené ZML 188/2013 Zmluva Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
1743 Nie Neupresnené ZML 187/2013 Zmluva Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
1744 Nie Neupresnené FA 10 2013 (41. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1745 Nie Neupresnené FA 10 2013 (40. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1746 Nie Neupresnené FA 9 2013 (39. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1747 Nie Neupresnené FA 9 2013 (38. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1748 Nie Neupresnené FA 9 2013 (37. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1749 Nie Neupresnené FA 9 2013 (36. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1750 Nie Neupresnené FA 8 2013 (35. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1751 Nie Neupresnené FA 8 2013 (34. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1752 Nie Neupresnené FA 8 2013 (33. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1753 Nie Neupresnené ZML 184/2013 Zmluva Kalná - Obec Šebok, Jančová Stiahnuť
1754 Nie Neupresnené ZML 186/2013 Zmluva Kalná - Obec Donau farm Kalná, s.r.o. Stiahnuť
1755 Nie Neupresnené ZML 185/2013 Zmluva Kalná - Obec Donau farm Kalná, s.r.o. Stiahnuť
1756 Nie Neupresnené ZML 183/2013 Zmluva Kalná - Obec Paksiová, Pozsgaiová, Magnová Stiahnuť
1757 Nie Neupresnené ZML 182/2013 Zmluva Kalná - Obec Šampiňón Stiahnuť
1758 Nie Neupresnené ZML 181/2013 Zmluva Kalná - Obec INMEDIA, spol. s r.o. Stiahnuť
1759 Nie Neupresnené ZML 180/2013 Zmluva Kalná - Obec Anna Píšiová Mäsiarstvo u Aničky Stiahnuť
1760 Nie Neupresnené ZML 179/2013 Zmluva Kalná - Obec SPP, a.s. Stiahnuť
1761 Nie Neupresnené ZML 178/2013 Zmluva Kalná - Obec ECOMA MK, s.r.o. Stiahnuť
1762 Nie Neupresnené ZML 177/2013 Zmluva Kalná - Obec COOP JEDNOTA LEVICE, s.d. Stiahnuť
1763 Nie Neupresnené ZML 176/2013 Zmluva Kalná - Obec Slovenský červený kríž Stiahnuť
1764 Nie Neupresnené ZML 175/2013 Zmluva Kalná - Obec Jozef Henžel ml. Stiahnuť
1765 Nie Neupresnené ZML 174/2013 Zmluva Kalná - Obec Albín Takáč Stiahnuť
1766 Nie Neupresnené ZML 173/2013 Zmluva Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
1767 Nie Neupresnené OBJ 9 2013 (39. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1768 Nie Neupresnené OBJ 9 2013 (38. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1769 Nie Neupresnené OBJ 9 2013 (37. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1770 Nie Neupresnené OBJ 9 2013 (36. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1771 Nie Neupresnené OBJ 8 2013 (35. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1772 Nie Neupresnené OBJ 8 2013 (34. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1773 Nie Neupresnené OBJ 8 2013 (33. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1774 Nie Neupresnené OBJ 8 2013 (32. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1775 Nie Neupresnené ZML 172/2013 Zmluva Kalná - Obec Michal Guťan st. Stiahnuť
1776 Nie Neupresnené ZML 171/2013 Zmluva Kalná - Obec HYDROMELIORÁCIE, a.s. Stiahnuť
1777 Nie Neupresnené ZML 170/2013 Zmluva Kalná - Obec KOTOLŇA JUH s.r.o. Stiahnuť
1778 Nie Neupresnené ZML 169/2013 Zmluva Kalná - Obec Tatranská mliekáreň, a.s. Stiahnuť
1779 Nie Neupresnené ZML 168/2013 Zmluva Kalná - Obec SATES, a.s. Stiahnuť
1780 Nie Neupresnené ZML 167/2013 Zmluva Kalná - Obec Herdová J. Stiahnuť
1781 Nie Neupresnené ZML 166/2013 Zmluva Kalná - Obec Komunálna poisťovňa, a.s. Stiahnuť
1782 Nie Neupresnené ZML 165/2013 Zmluva Kalná - Obec Šebok, Jančová Stiahnuť
1783 Nie Neupresnené ZML 164/2013 Zmluva Kalná - Obec OZ MAGIC TEAM Stiahnuť
1784 Nie Neupresnené ZML 163/2013 Zmluva Kalná - Obec OZ MAGIC TEAM Stiahnuť
1785 Nie Neupresnené ZML 162/2013 Zmluva Kalná - Obec Lindstrom, a.s. Stiahnuť
1786 Nie Neupresnené ZML 161/2013 Zmluva Kalná - Obec Lindstrom, a.s. Stiahnuť
1787 Nie Neupresnené ZML 160/2013 Zmluva Kalná - Obec Lindstrom, a.s. Stiahnuť
1788 Nie Neupresnené ZML 159/2013 Zmluva Kalná - Obec Lindstrom, a.s. Stiahnuť
1789 Nie Neupresnené ZML 158/2013 Zmluva Kalná - Obec Lindstrom, a.s. Stiahnuť
1790 Nie Neupresnené ZML 157/2013 Zmluva Kalná - Obec Slavomír Gálik Stiahnuť
1791 Nie Neupresnené ZML 156/2013 Zmluva Kalná - Obec Miesto v dome Stiahnuť
1792 Nie Neupresnené ZML 155/2013 Zmluva Kalná - Obec ZSE, Dušan Schnierer Stiahnuť
1793 Nie Neupresnené ZML 154/2013 Zmluva Kalná - Obec Jozef Gálik Stiahnuť
1794 Nie Neupresnené ZML 153/2013 Zmluva Kalná - Obec Haško Zoltán, Hašková Helena Stiahnuť
1795 Nie Neupresnené ZML 152/2013 Zmluva Kalná - Obec Julianna Gáliková Stiahnuť
1796 Nie Neupresnené ZML 151/2013 Zmluva Kalná - Obec SOZA Stiahnuť
1797 Nie Neupresnené ZML 150/2013 Zmluva Kalná - Obec Haško Zoltán, Hašková Helena Stiahnuť
1798 Nie Neupresnené ZML 149/2013 Zmluva Kalná - Obec Julianna Gáliková Stiahnuť
1799 Nie Neupresnené ZML 148/2013 Zmluva Kalná - Obec Západoslovenská distribučná, a.s. Stiahnuť
1800 Nie Neupresnené ZML 147/2013 Zmluva Kalná - Obec MEDIATEL spol. s r.o. Stiahnuť
1801 Nie Neupresnené ZML 146/2013 Zmluva Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
1802 Nie Neupresnené ZML 145/2013 Zmluva Kalná - Obec Jarmila Víťazková Stiahnuť
1803 Nie Neupresnené ZML 144/2013 Zmluva Kalná - Obec Nagy Zsolt Stiahnuť
1804 Nie Neupresnené ZML 143/2013 Zmluva Kalná - Obec Jaroslav Pacher Stiahnuť
1805 Nie Neupresnené ZML 142/2013 Zmluva Kalná - Obec SOZA Stiahnuť
1806 Nie Neupresnené ZML 141/2013 Zmluva Kalná - Obec Efekt - Tibor Lieskovský Stiahnuť
1807 Nie Neupresnené ZML 140/2013 Zmluva Kalná - Obec Jozef Jakab Stiahnuť
1808 Nie Neupresnené ZML 139/2013 Zmluva Kalná - Obec Západoslovenská distribučná, a.s. Stiahnuť
1809 Nie Neupresnené ZML 138/2013 Zmluva Kalná - Obec Západoslovenská distribučná, a.s. Stiahnuť
1810 Nie Neupresnené ZML 137/2013 Zmluva Kalná - Obec Lám Šúri Stiahnuť
1811 Nie Neupresnené OBJ 8 2013 (31. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1812 Nie Neupresnené OBJ 7 2013 (31. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1813 Nie Neupresnené OBJ 7 2013 (30. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1814 Nie Neupresnené ZML 136/2013 Zmluva Kalná - Obec HS MM TRIO Stiahnuť
1815 Nie Neupresnené ZML 135/2013 Zmluva Kalná - Obec HYDROMELIORÁCIE, a.s. Stiahnuť
1816 Nie Neupresnené ZML 134/2013 Zmluva Kalná - Obec Ing. Eliška Svordová Stiahnuť
1817 Nie Neupresnené FA 918/2013 Faktúra Kalná - Obec Markon - N, s.r.o. Stiahnuť
1818 Nie Neupresnené FA 913/2013 Faktúra Kalná - Obec HYDROMELIORÁCIE, a.s. Stiahnuť
1819 Nie Neupresnené FA 911/2013 Faktúra Kalná - Obec HYDROMELIORÁCIE, a.s. Stiahnuť
1820 Nie Neupresnené FA 908/2013 Faktúra Kalná - Obec PROTUR s.r.o. Stiahnuť
1821 Nie Neupresnené FA 880/2013 Faktúra Kalná - Obec HYDROMELIORÁCIE, a.s. Stiahnuť
1822 Nie Neupresnené FA 878/2013 Faktúra Kalná - Obec JUDr. Zdenka Bednáriková Stiahnuť
1823 Nie Neupresnené FA 862/2013 Faktúra Kalná - Obec OSBD Levice Stiahnuť
1824 Nie Neupresnené FA 861/2013 Faktúra Kalná - Obec KVK PAKO, s.r.o. Stiahnuť
1825 Nie Neupresnené FA 852/2013 Faktúra Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
1826 Nie Neupresnené FA 851/2013 Faktúra Kalná - Obec Rastislav Magna - TRIACTIVE SPORT Stiahnuť
1827 Nie Neupresnené FA 846/2013 Faktúra Kalná - Obec Pavol Dodek Stiahnuť
1828 Nie Neupresnené FA 844/2013 Faktúra Kalná - Obec Markon - N, s.r.o. Stiahnuť
1829 Nie Neupresnené FA 840/2013 Faktúra Kalná - Obec SCHWEIERSTAV s.r.o. Stiahnuť
1830 Nie Neupresnené skoda_praktik.pdf Faktúra Kalná - KTR Doprava PK s.r.o. Stiahnuť
1831 Nie Neupresnené FA 826/2013 Faktúra Kalná - Obec ELITECH, s.r.o. Stiahnuť
1832 Nie Neupresnené FA 824/2013 Faktúra Kalná - Obec Vladimír Ďurovský - STROJMONT Stiahnuť
1833 Nie Neupresnené FA 823/2013 Faktúra Kalná - Obec PROFI SERVIS SK, s.r.o. Stiahnuť
1834 Nie Neupresnené FA 821/2013 Faktúra Kalná - Obec Ing. Vladislav Omelina - VOMA Stiahnuť
1835 Nie Neupresnené FA 818/2013 Faktúra Kalná - Obec Michal Hajto - STAVMAT Stiahnuť
1836 Nie Neupresnené FA 817/2013 Faktúra Kalná - Obec Michal Hajto - STAVMAT Stiahnuť
1837 Nie Neupresnené FA 815/2013 Faktúra Kalná - Obec Arpád Reider - HENER Stiahnuť
1838 Nie Neupresnené FA 813/2013 Faktúra Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
1839 Nie Neupresnené FA 812/2013 Faktúra Kalná - Obec LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Stiahnuť
1840 Nie Neupresnené FA 808/2013 Faktúra Kalná - Obec SIWEL, s.r.o. Stiahnuť
1841 Nie Neupresnené FA 807/2013 Faktúra Kalná - Obec E-PRO CONSULTING, s.r.o. Stiahnuť
1842 Nie Neupresnené FA 800/2013 Faktúra Kalná - Obec ant s.r.o. Stiahnuť
1843 Nie Neupresnené FA 799/2013 Faktúra Kalná - Obec Branislav Kondrčík Stiahnuť
1844 Nie Neupresnené FA 793/2013 Faktúra Kalná - Obec Imrich Šinko - MONTIM Stiahnuť
1845 Nie Neupresnené FA 792/2013 Faktúra Kalná - Obec ARGUSS s.r.o. Stiahnuť
1846 Nie Neupresnené FA 791/2013 Faktúra Kalná - Obec ZSE ENERGIA, a.s. Stiahnuť
1847 Nie Neupresnené FA 8 2013 (32. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1848 Nie Neupresnené FA 8 2013 (31. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1849 Nie Neupresnené FA 7 2013 (31. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1850 Nie Neupresnené FA 7 2013 (30. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1851 Nie Neupresnené FA 7 2013 (29. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1852 Nie Neupresnené ZML 133/2013 Zmluva Kalná - Obec Vodácky klub Stiahnuť
1853 Nie Neupresnené ZML 132/2013 Zmluva Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
1854 Nie Neupresnené ZML 131/2013 Zmluva Kalná - Obec SATES, a.s. Stiahnuť
1855 Nie Neupresnené ZML 130/2013 Zmluva Kalná - Obec Anton Belan Stiahnuť
1856 Nie Neupresnené ZML 129/2013 Zmluva Kalná - Obec Ing. Ján Foldy Stiahnuť
1857 Nie Neupresnené ZML 128/2013 Zmluva Kalná - Obec Komunálna poisťovňa, a.s. Stiahnuť
1858 Nie Neupresnené ZML 127/2013 Zmluva Kalná - Obec Tomáš Schwarz Stiahnuť
1859 Nie Neupresnené ZML 126/2013 Zmluva Kalná - Obec Želmíra Bartošová Stiahnuť
1860 Nie Neupresnené ZML 125/2013 Zmluva Kalná - Obec FK Real, s.r.o. Stiahnuť
1861 Nie Neupresnené ZML 124/2013 Zmluva Kalná - Obec FK Real, s.r.o. Stiahnuť
1862 Nie Neupresnené FA 790/2013 Faktúra Kalná - Obec KVK PAKO, s.r.o. Stiahnuť
1863 Nie Neupresnené FA 779/2013 Faktúra Kalná - Obec Dušan Torda Stiahnuť
1864 Nie Neupresnené FA 778/2013 Faktúra Kalná - Obec Dušan Torda Stiahnuť
1865 Nie Neupresnené FA 777/2013 Faktúra Kalná - Obec Dušan Torda Stiahnuť
1866 Nie Neupresnené FA 776/2013 Faktúra Kalná - Obec Tibor Prekop GALILEO NÁBYTOK Stiahnuť
1867 Nie Neupresnené FA 774/2013 Faktúra Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
1868 Nie Neupresnené FA 759/2013 Faktúra Kalná - Obec ZELENÁ ZÁHRADA s.r.o. Stiahnuť
1869 Nie Neupresnené FA 751/2013 Faktúra Kalná - Obec Mário Valkovič Stiahnuť
1870 Nie Neupresnené FA 747/2013 Faktúra Kalná - Obec Bc. Radoslav Tóth - AREDO Stiahnuť
1871 Nie Neupresnené FA 746/2013 Faktúra Kalná - Obec DOS - stav s.r.o. Stiahnuť
1872 Nie Neupresnené FA 737/2013 Faktúra Kalná - Obec Imrich Šinko - MONTIM Stiahnuť
1873 Nie Neupresnené FA 716/2013 Faktúra Kalná - Obec Jozef Sládeček - JS PORT Stiahnuť
1874 Nie Neupresnené FA 693/2013 Faktúra Kalná - Obec DRAGON, s.r.o. Stiahnuť
1875 Nie Neupresnené FA 789/2013 Faktúra Kalná - Obec SITA SLOVENSKO, a.s. Stiahnuť
1876 Nie Neupresnené FA 783/2013 Faktúra Kalná - Obec Gastrocentrum Stiahnuť
1877 Nie Neupresnené FA 771/2013 Faktúra Kalná - Obec ZVS, a.s. Stiahnuť
1878 Nie Neupresnené FA 768/2013 Faktúra Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
1879 Nie Neupresnené FA 767/2013 Faktúra Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
1880 Nie Neupresnené FA 766/2013 Faktúra Kalná - Obec HYDROMELIORÁCIE, a.s. Stiahnuť
1881 Nie Neupresnené FA 764/2013 Faktúra Kalná - Obec ViOn, a.s. Stiahnuť
1882 Nie Neupresnené FA 758/2013 Faktúra Kalná - Obec ZELENÁ ZÁHRADA s.r.o. Stiahnuť
1883 Nie Neupresnené FA 754/2013 Faktúra Kalná - Obec Ing. arch. Tomáš Jurák Stiahnuť
1884 Nie Neupresnené FA 741/2013 Faktúra Kalná - Obec Markon - N, s.r.o. Stiahnuť
1885 Nie Neupresnené FA 727/2013 Faktúra Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
1886 Nie Neupresnené FA 710/2013 Faktúra Kalná - Obec LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Stiahnuť
1887 Nie Neupresnené FA 709/2013 Faktúra Kalná - Obec Jaroslav Kotora - SOLID Stiahnuť
1888 Nie Neupresnené FA 707/2013 Faktúra Kalná - Obec Ing. Margita Marková Stiahnuť
1889 Nie Neupresnené FA 706/2013 Faktúra Kalná - Obec Henrich Marček Stiahnuť
1890 Nie Neupresnené FA 703/2013 Faktúra Kalná - Obec Henrich Marček Stiahnuť
1891 Nie Neupresnené FA 697/2013 Faktúra Kalná - Obec Ing. Vladislav Omelina - VOMA Stiahnuť
1892 Nie Neupresnené FA 692/2013 Faktúra Kalná - Obec DRAGON, s.r.o. Stiahnuť
1893 Nie Neupresnené FA 687/2013 Faktúra Kalná - Obec PRIEMSTAV LEVICE, s.r.o. Stiahnuť
1894 Nie Neupresnené FA 680/2013 Faktúra Kalná - Obec Agroservis - Západ, s.r.o. Stiahnuť
1895 Nie Neupresnené FA 679/2013 Faktúra Kalná - Obec Ján Chudý Stiahnuť
1896 Nie Neupresnené FA 669/2013 Faktúra Kalná - Obec E-PRO CONSULTING, s.r.o. Stiahnuť
1897 Nie Neupresnené FA 653/2013 Faktúra Kalná - Obec SITA SLOVENSKO, a.s. Stiahnuť
1898 Nie Neupresnené FA 647/2013 Faktúra Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
1899 Nie Neupresnené FA 638/2013 Faktúra Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
1900 Nie Neupresnené FA 633/2013 Faktúra Kalná - Obec ZSE ENERGIA, a.s. Stiahnuť
1901 Nie Neupresnené FA 612/2013 Faktúra Kalná - Obec ZELENÁ ZÁHRADA s.r.o. Stiahnuť
1902 Nie Neupresnené FA 611/2013 Faktúra Kalná - Obec PRIWATWASH s.r.o. Stiahnuť
1903 Nie Neupresnené FA 606/2013 Faktúra Kalná - Obec Anton Belan Stiahnuť
1904 Nie Neupresnené FA 603/2013 Faktúra Kalná - Obec Relaxačno-športový areál Stiahnuť
1905 Nie Neupresnené FA 600/2013 Faktúra Kalná - Obec Vladimír Ďurovský - STROJMONT Stiahnuť
1906 Nie Neupresnené FA 593/2013 Faktúra Kalná - Obec GEODETICA s.r.o. Stiahnuť
1907 Nie Neupresnené FA 586/2013 Faktúra Kalná - Obec BANI spol. s r.o. Stiahnuť
1908 Nie Neupresnené FA 585/2013 Faktúra Kalná - Obec SPAV, s.r.o. Stiahnuť
1909 Nie Neupresnené FA 584/2013 Faktúra Kalná - Obec Miroslav Slušný Stiahnuť
1910 Nie Neupresnené FA 579/2013 Faktúra Kalná - Obec HYDROMELIORÁCIE, a.s. Stiahnuť
1911 Nie Neupresnené OBJ 7 2013 (29. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1912 Nie Neupresnené OBJ 7 2013 (28. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1913 Nie Neupresnené OBJ 7 2013 (27. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1914 Nie Neupresnené OBJ 6 2013 (26. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1915 Nie Neupresnené OBJ 6 2013 (25. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1916 Nie Neupresnené OBJ 6 2013 (24. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1917 Nie Neupresnené OBJ 6 2013 (23. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1918 Nie Neupresnené FA 7 2013 (28. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1919 Nie Neupresnené FA 7 2013 (27. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1920 Nie Neupresnené FA 6 2013 (26. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1921 Nie Neupresnené FA 6 2013 (25. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1922 Nie Neupresnené FA 6 2013 (24. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1923 Nie Neupresnené FA 6 2013 (23. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1924 Nie Neupresnené FA 5 2013 (22. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1925 Nie Neupresnené FA 5 2013 (21. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1926 Nie Neupresnené FA 5 2013 (20. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1927 Nie Neupresnené FA 5 2013 (19. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1928 Nie Neupresnené ZML 123/2013 Zmluva Kalná - Obec Západoslovenská distribučná, a.s. Stiahnuť
1929 Nie Neupresnené ZML 122/2013 Zmluva Kalná - Obec Mária Lehocká Stiahnuť
1930 Nie Neupresnené ZML 121/2013 Zmluva Kalná - Obec Marián Cvik Stiahnuť
1931 Nie Neupresnené ZML 120/2013 Zmluva Kalná - Obec Štefan Tipary EKOLSTAV Stiahnuť
1932 Nie Neupresnené ZML 119/2013 Zmluva Kalná - Obec UNIGASTRO, s.r.o. Stiahnuť
1933 Nie Neupresnené ZML 118/2013 Zmluva Kalná - Obec FK Real, s.r.o. Stiahnuť
1934 Nie Neupresnené ZML 117/2013 Zmluva Kalná - Obec ViOn, a.s. Stiahnuť
1935 Nie Neupresnené ZML 116/2013 Zmluva Kalná - Obec Slovak Telekom, a.s. Stiahnuť
1936 Nie Neupresnené ZML 115/2013 Zmluva Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
1937 Nie Neupresnené ZML 114 2013 Zmluva Kalná - Obec Helena Hrnčiarová Stiahnuť
1938 Nie Neupresnené ZML 113 2013 Zmluva Kalná - Obec Zlatica Buchlovičová Stiahnuť
1939 Nie Neupresnené ZML 112 2013 Zmluva Kalná - Obec Ing. Miroslav Babič Stiahnuť
1940 Nie Neupresnené ZML 111/2013 Zmluva Kalná - Obec ZVS, a.s. Stiahnuť
1941 Nie Neupresnené ZML 110/2013 Zmluva Kalná - Obec Alexander Varga Stiahnuť
1942 Nie Neupresnené ZML 109/2013 Zmluva Kalná - Obec JUDr. Zdenka Bednáriková Stiahnuť
1943 Nie Neupresnené ZML 108/2013 Zmluva Kalná - Obec OZ MAGIC TEAM Stiahnuť
1944 Nie Neupresnené ZML 107/2013 Zmluva Kalná - Obec Kašubovci Stiahnuť
1945 Nie Neupresnené ZML 106/2013 Zmluva Kalná - Obec Komunálna poisťovňa, a.s. Stiahnuť
1946 Nie Neupresnené ZML 105/2013 Zmluva Kalná - Obec Ladislav Sajka Stiahnuť
1947 Nie Neupresnené ZML 104/2013 Zmluva Kalná - Obec JUDr. Zdenka Bednáriková Stiahnuť
1948 Nie Neupresnené ZML 103/2013 Zmluva Kalná - Obec ViOn, a.s. Stiahnuť
1949 Nie Neupresnené ramcova_zmluva_o2.pdf Zmluva Kalná - KTR Telefonica O2 Slovakia, s.r.o. Stiahnuť
1950 Nie Neupresnené ZML 102/2013 Zmluva Kalná - Obec Ekostavservis, s.r.o. Stiahnuť
1951 Nie Neupresnené ZML 101/2013 Zmluva Kalná - Obec SOZA Stiahnuť
1952 Nie Neupresnené ZML 100/2013 Zmluva Kalná - Obec Ing. Pálinkášová Stiahnuť
1953 Nie Neupresnené ZML 99/2013 Zmluva Kalná - Obec Obec Tekovský Hrádok Stiahnuť
1954 Nie Neupresnené ZML 98/2013 Zmluva Kalná - Obec Richard Rafael Stiahnuť
1955 Nie Neupresnené ZML 97/2013 Zmluva Kalná - Obec Západoslovenská distribučná, a.s. Stiahnuť
1956 Nie Neupresnené ZML 96/2013 Zmluva Kalná - Obec Ing. Margita Marková Stiahnuť
1957 Nie Neupresnené ZML 95/2013 Zmluva Kalná - Obec Súkromná hudobná akadémia, n.o. Stiahnuť
1958 Nie Neupresnené ZML 94/2013 Zmluva Kalná - Obec FK Real, s.r.o. Stiahnuť
1959 Nie Neupresnené ZML 93/2013 Zmluva Kalná - Obec Miesto v dome Stiahnuť
1960 Nie Neupresnené ZML 92/2013 Zmluva Kalná - Obec UNI - R, s.r.o. Stiahnuť
1961 Nie Neupresnené ZML 91/2013 Zmluva Kalná - Obec Komunálna poisťovňa, a.s. Stiahnuť
1962 Nie Neupresnené ZML 90/2013 Zmluva Kalná - Obec Ing. Vincent Filin Stiahnuť
1963 Nie Neupresnené ZML 89/2013 Zmluva Kalná - Obec DJ Dušan Slúka Stiahnuť
1964 Nie Neupresnené OBJ 5 2013 (22. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1965 Nie Neupresnené OBJ 5 2013 (21. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1966 Nie Neupresnené OBJ 5 2013 (20. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1967 Nie Neupresnené OBJ 5 2013 (19. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
1968 Nie Neupresnené FA 566/2013 Faktúra Kalná - Obec Ing. Vladislav Omelina - VOMA Stiahnuť
1969 Nie Neupresnené FA 563/2013 Faktúra Kalná - Obec KVK PAKO, s.r.o. Stiahnuť
1970 Nie Neupresnené FA 560/2013 Faktúra Kalná - Obec Michal Hajto - STAVMAT Stiahnuť
1971 Nie Neupresnené FA 559/2013 Faktúra Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
1972 Nie Neupresnené FA 557/2013 Faktúra Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
1973 Nie Neupresnené FA 552/2013 Faktúra Kalná - Obec HYDROMELIORÁCIE, a.s. Stiahnuť
1974 Nie Neupresnené FA 550/2013 Faktúra Kalná - Obec FK Real, s.r.o. Stiahnuť
1975 Nie Neupresnené FA 543/2013 Faktúra Kalná - Obec LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Stiahnuť
1976 Nie Neupresnené FA 542/2013 Faktúra Kalná - Obec Mário Valkovič Stiahnuť
1977 Nie Neupresnené FA 539/2013 Faktúra Kalná - Obec ZSE ENERGIA, a.s. Stiahnuť
1978 Nie Neupresnené FA 531/2013 Faktúra Kalná - Obec JUDr. Ildikó Osvaldová Stiahnuť
1979 Nie Neupresnené FA 526/2013 Faktúra Kalná - Obec Imrich Šinko - MONTIM Stiahnuť
1980 Nie Neupresnené FA 524/2013 Faktúra Kalná - Obec PROTUR s.r.o. Stiahnuť
1981 Nie Neupresnené FA 522/2013 Faktúra Kalná - Obec INTERGEO, a.s. Stiahnuť
1982 Nie Neupresnené FA 520/2013 Faktúra Kalná - Obec SITA SLOVENSKO, a.s. Stiahnuť
1983 Nie Neupresnené FA 519/2013 Faktúra Kalná - Obec PROFI SERVIS SK, s.r.o. Stiahnuť
1984 Nie Neupresnené FA 515/2013 Faktúra Kalná - Obec Západoslovenská distribučná, a.s. Stiahnuť
1985 Nie Neupresnené FA 510/2013 Faktúra Kalná - Obec HYDROMELIORÁCIE, a.s. Stiahnuť
1986 Nie Neupresnené FA 503/2013 Faktúra Kalná - Obec ZELENÁ ZÁHRADA s.r.o. Stiahnuť
1987 Nie Neupresnené FA 502/2013 Faktúra Kalná - Obec ZELENÁ ZÁHRADA s.r.o. Stiahnuť
1988 Nie Neupresnené FA 501/2013 Faktúra Kalná - Obec ZELENÁ ZÁHRADA s.r.o. Stiahnuť
1989 Nie Neupresnené FA 500/2013 Faktúra Kalná - Obec ZELENÁ ZÁHRADA s.r.o. Stiahnuť
1990 Nie Neupresnené FA 498/2013 Faktúra Kalná - Obec Aleš Novotný WOOD - AN Stiahnuť
1991 Nie Neupresnené FA 496/2013 Faktúra Kalná - Obec Markon - N, s.r.o. Stiahnuť
1992 Nie Neupresnené FA 495/2013 Faktúra Kalná - Obec Markon - N, s.r.o. Stiahnuť
1993 Nie Neupresnené FA 486/2013 Faktúra Kalná - Obec MaKi service s.r.o. Stiahnuť
1994 Nie Neupresnené FA 479/2013 Faktúra Kalná - Obec ZBORAN, s.r.o. Stiahnuť
1995 Nie Neupresnené FA 477/2013 Faktúra Kalná - Obec MaKi service s.r.o. Stiahnuť
1996 Nie Neupresnené FA 474/2013 Faktúra Kalná - Obec KVK PAKO, s.r.o. Stiahnuť
1997 Nie Neupresnené FA 466/2013 Faktúra Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
1998 Nie Neupresnené FA 465/2013 Faktúra Kalná - Obec ant s.r.o. Stiahnuť
1999 Nie Neupresnené FA 462/2013 Faktúra Kalná - Obec Vladimír Ďurovský - STROJMONT Stiahnuť
2000 Nie Neupresnené FA 459/2013 Faktúra Kalná - Obec Michal Hajto - STAVMAT Stiahnuť
2001 Nie Neupresnené FA 457/2013 Faktúra Kalná - Obec JUDr. Zdenka Bednáriková Stiahnuť
2002 Nie Neupresnené FA 455/2013 Faktúra Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
2003 Nie Neupresnené FA 441/2013 Faktúra Kalná - Obec DRAGON, s.r.o. Stiahnuť
2004 Nie Neupresnené FA 440/2013 Faktúra Kalná - Obec DRAGON, s.r.o. Stiahnuť
2005 Nie Neupresnené FA 439/2013 Faktúra Kalná - Obec MEDVE, s.r.o. Stiahnuť
2006 Nie Neupresnené FA 438/2013 Faktúra Kalná - Obec KREDENC Slavomír Halás Stiahnuť
2007 Nie Neupresnené FA 437/2013 Faktúra Kalná - Obec Ing. Vladislav Omelina - VOMA Stiahnuť
2008 Nie Neupresnené FA 436/2013 Faktúra Kalná - Obec Henrich Marček Stiahnuť
2009 Nie Neupresnené FA 435/2013 Faktúra Kalná - Obec Ľudovít Daniš - STOLDAN Stiahnuť
2010 Nie Neupresnené FA 434/2013 Faktúra Kalná - Obec LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Stiahnuť
2011 Nie Neupresnené FA 433/2013 Faktúra Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
2012 Nie Neupresnené FA 431/2013 Faktúra Kalná - Obec Miroslav Fruni - PNEUSERVIS Stiahnuť
2013 Nie Neupresnené FA 427/2013 Faktúra Kalná - Obec FLORIAN, s.r.o. Stiahnuť
2014 Nie Neupresnené FA 421/2013 Faktúra Kalná - Obec KVK PAKO, s.r.o. Stiahnuť
2015 Nie Neupresnené FA 405/2013 Faktúra Kalná - Obec Cesty Nitra, a.s. Stiahnuť
2016 Nie Neupresnené FA 400/2013 Faktúra Kalná - Obec Anton Belan Stiahnuť
2017 Nie Neupresnené FA 393/2013 Faktúra Kalná - Obec Vladimír Ďurovský - STROJMONT Stiahnuť
2018 Nie Neupresnené FA 392/2013 Faktúra Kalná - Obec MaKi service s.r.o. Stiahnuť
2019 Nie Neupresnené FA 384/2013 Faktúra Kalná - Obec Jaroslav Kotora - SOLID Stiahnuť
2020 Nie Neupresnené FA 382/2013 Faktúra Kalná - Obec Dušan Torda Stiahnuť
2021 Nie Neupresnené FA 380/2013 Faktúra Kalná - Obec Imrich Šinko - MONTIM Stiahnuť
2022 Nie Neupresnené FA 379/2013 Faktúra Kalná - Obec FK Real, s.r.o. Stiahnuť
2023 Nie Neupresnené FA 375/2013 Faktúra Kalná - Obec ZELENÁ ZÁHRADA s.r.o. Stiahnuť
2024 Nie Neupresnené FA 369/2013 Faktúra Kalná - Obec ZSE ENERGIA, a.s. Stiahnuť
2025 Nie Neupresnené FA 366/2013 Faktúra Kalná - Obec Slovtech spol. s r.o. Stiahnuť
2026 Nie Neupresnené FA 361/2013 Faktúra Kalná - Obec ISOLA BELLA, s.r.o. Stiahnuť
2027 Nie Neupresnené FA 359/2013 Faktúra Kalná - Obec Ing. Marek Cziria Stiahnuť
2028 Nie Neupresnené ZML 88/2013 Zmluva Kalná - Obec Štefan Šuba - EnergyS Stiahnuť
2029 Nie Neupresnené ZML 87/2013 Zmluva Kalná - Obec SOZA Stiahnuť
2030 Nie Neupresnené ZML 86/2013 Zmluva Kalná - Obec FK Real, s.r.o. Stiahnuť
2031 Nie Neupresnené ZML 85/2013 Zmluva Kalná - Obec FK Real, s.r.o. Stiahnuť
2032 Nie Neupresnené ZML 84/2013 Zmluva Kalná - Obec Pavol Zimmermann Stiahnuť
2033 Nie Neupresnené ZML 83/2013 Zmluva Kalná - Obec NEUTRA - architektonický ateliér Stiahnuť
2034 Nie Neupresnené ZML 82/2013 Zmluva Kalná - Obec Ján Deák Stiahnuť
2035 Nie Neupresnené ZML 81/2013 Zmluva Kalná - Obec DJ Tim Stiahnuť
2036 Nie Neupresnené ZML 80/2013 Zmluva Kalná - Obec Miesto v dome Stiahnuť
2037 Nie Neupresnené ZML 79/2013 Zmluva Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
2038 Nie Neupresnené ZML 78/2013 Zmluva Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
2039 Nie Neupresnené OBJ 5 2013 (18. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2040 Nie Neupresnené OBJ 4 2013 (18. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2041 Nie Neupresnené OBJ 4 2013 (17. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2042 Nie Neupresnené OBJ 4 2013 (16. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2043 Nie Neupresnené FA 5 2013 (18. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2044 Nie Neupresnené FA 4 2013 (18. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2045 Nie Neupresnené FA 4 2013 (17. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2046 Nie Neupresnené FA 4 2013 (16. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2047 Nie Neupresnené FA 4 2013 (15. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2048 Nie Neupresnené FA 4 2013 (14. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2049 Nie Neupresnené ZML 77/2013 Zmluva Kalná - Obec DUVYSTAV s.r.o. Stiahnuť
2050 Nie Neupresnené ZML 76/2013 Zmluva Kalná - Obec Združenie bývalých občanov Mochoviec Stiahnuť
2051 Nie Neupresnené ZML 75/2013 Zmluva Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
2052 Nie Neupresnené ZML 74/2013 Zmluva Kalná - Obec DJ Marco Stiahnuť
2053 Nie Neupresnené ZML 73/2013 Zmluva Kalná - Obec Mesto Levice Stiahnuť
2054 Nie Neupresnené ZML 72/2013 Zmluva Kalná - Obec Rím. kat. cirkev - Farnosť Kalná nad Hronom Stiahnuť
2055 Nie Neupresnené ZML 71/2013 Zmluva Kalná - Obec Západoslovenská distribučná, a.s. Stiahnuť
2056 Nie Neupresnené OBJ 4 2013 (15. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2057 Nie Neupresnené OBJ 4 2013 (14. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2058 Nie Neupresnené OBJ 3 2013 (13. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2059 Nie Neupresnené OBJ 3 2013 (12. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2060 Nie Neupresnené OBJ 3 2013 (11. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2061 Nie Neupresnené OBJ 3 2013 (10. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2062 Nie Neupresnené OBJ 2 2013 (9. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2063 Nie Neupresnené OBJ 2 2013 (8. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2064 Nie Neupresnené ZML 63/2013 Zmluva Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
2065 Nie Neupresnené ZML 62/2013 Zmluva Kalná - Obec Stredná odborná škola Kalná nad Hronom Stiahnuť
2066 Nie Neupresnené ZML 61/2013 Zmluva Kalná - Obec Emil Lombár Stiahnuť
2067 Nie Neupresnené ZML 60/2013 Zmluva Kalná - Obec Galileoart, s.r.o. Stiahnuť
2068 Nie Neupresnené ZML 59/2013 Zmluva Kalná - Obec Komunálna poisťovňa, a.s. Stiahnuť
2069 Nie Neupresnené ZML 58/2013 Zmluva Kalná - Obec Zlatica Buchlovičová Stiahnuť
2070 Nie Neupresnené ZML 57/2013 Zmluva Kalná - Obec LESY SR Stiahnuť
2071 Nie Neupresnené ZML 56/2013 Zmluva Kalná - Obec Cesty Nitra, a.s. Stiahnuť
2072 Nie Neupresnené ZML 55/2013 Zmluva Kalná - Obec UNIQA Stiahnuť
2073 Nie Neupresnené ZML 54/2013 Zmluva Kalná - Obec Roman Tamaškovič, Ingrid Tamaškovičová Stiahnuť
2074 Nie Neupresnené ZML 53/2013 Zmluva Kalná - Obec Radúz Salej Stiahnuť
2075 Nie Neupresnené FA 357/2013 Faktúra Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
2076 Nie Neupresnené FA 356/2013 Faktúra Kalná - Obec SPP, a.s. Stiahnuť
2077 Nie Neupresnené FA 343/2013 Faktúra Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
2078 Nie Neupresnené FA 342/2013 Faktúra Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
2079 Nie Neupresnené FA 339/2013 Faktúra Kalná - Obec KVK PAKO, s.r.o. Stiahnuť
2080 Nie Neupresnené FA 323/2013 Faktúra Kalná - Obec KVK PAKO, s.r.o. Stiahnuť
2081 Nie Neupresnené FA 282/2013 Faktúra Kalná - Obec Ľudovít Daniš - STOLDAN Stiahnuť
2082 Nie Neupresnené FA 279/2013 Faktúra Kalná - Obec WH GEOTREND, s.r.o. Stiahnuť
2083 Nie Neupresnené FA 275/2013 Faktúra Kalná - Obec DRAGON, s.r.o. Stiahnuť
2084 Nie Neupresnené FA 260/2013 Faktúra Kalná - Obec DRAGON, s.r.o. Stiahnuť
2085 Nie Neupresnené FA 244/2013 Faktúra Kalná - Obec INTERGEO, a.s. Stiahnuť
2086 Nie Neupresnené FA 225/2013 Faktúra Kalná - Obec INTERGEO, a.s. Stiahnuť
2087 Nie Neupresnené FA 118/2013 Faktúra Kalná - Obec Mgr. Anton Belan Stiahnuť
2088 Nie Neupresnené FA 99/2013 Faktúra Kalná - Obec FK Real, s.r.o. Stiahnuť
2089 Nie Neupresnené FA 95/2013 Faktúra Kalná - Obec VITUR, s.r.o. Stiahnuť
2090 Nie Neupresnené FA 76/2013 Faktúra Kalná - Obec SPP, a.s. Stiahnuť
2091 Nie Neupresnené FA 29/2013 Faktúra Kalná - Obec Henrich Marček Stiahnuť
2092 Nie Neupresnené FA 299/2013 Faktúra Kalná - Obec B2B PARTNER s.r.o. Stiahnuť
2093 Nie Neupresnené FA 277/2013 Faktúra Kalná - Obec FK Real, s.r.o. Stiahnuť
2094 Nie Neupresnené FA 276/2013 Faktúra Kalná - Obec FK Real, s.r.o. Stiahnuť
2095 Nie Neupresnené FA 273/2013 Faktúra Kalná - Obec Obec Hontianske Moravce Stiahnuť
2096 Nie Neupresnené FA 272/2013 Faktúra Kalná - Obec Alexander Trgiňa Stiahnuť
2097 Nie Neupresnené FA 271/2013 Faktúra Kalná - Obec LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Stiahnuť
2098 Nie Neupresnené FA 264/2013 Faktúra Kalná - Obec HYDROMELIORÁCIE, a.s. Stiahnuť
2099 Nie Neupresnené FA 263/2013 Faktúra Kalná - Obec Viera Gimecká Stiahnuť
2100 Nie Neupresnené FA 258/2013 Faktúra Kalná - Obec Kamenárstvo s.r.o. Stiahnuť
2101 Nie Neupresnené FA 257/2013 Faktúra Kalná - Obec Michal Hajto - STAVMAT Stiahnuť
2102 Nie Neupresnené FA 256/2013 Faktúra Kalná - Obec Stanislav Orovnický - VODOSTAV Stiahnuť
2103 Nie Neupresnené FA 254/2013 Faktúra Kalná - Obec KNIHY-MOLNAR-KONYV, s.r.o. Stiahnuť
2104 Nie Neupresnené FA 249/2013 Faktúra Kalná - Obec ZSE ENERGIA, a.s. Stiahnuť
2105 Nie Neupresnené FA 233/2013 Faktúra Kalná - Obec SITA SLOVENSKO, a.s. Stiahnuť
2106 Nie Neupresnené FA 231/2013 Faktúra Kalná - Obec Jaroslav Kotora - SOLID Stiahnuť
2107 Nie Neupresnené FA 227/2013 Faktúra Kalná - Obec VITUR, s.r.o. Stiahnuť
2108 Nie Neupresnené FA 215/2013 Faktúra Kalná - Obec Relaxačno-športový areál Stiahnuť
2109 Nie Neupresnené FA 211/2013 Faktúra Kalná - Obec SPP, a.s. Stiahnuť
2110 Nie Neupresnené FA 200/2013 Faktúra Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
2111 Nie Neupresnené FA 193/2013 Faktúra Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
2112 Nie Neupresnené FA 160/2013 Faktúra Kalná - Obec LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Stiahnuť
2113 Nie Neupresnené FA 158/2013 Faktúra Kalná - Obec AMIREX a.s. Stiahnuť
2114 Nie Neupresnené FA 3 2013 (13. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2115 Nie Neupresnené FA 3 2013 (12. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2116 Nie Neupresnené FA 3 2013 (11. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2117 Nie Neupresnené FA 3 2013 (10. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2118 Nie Neupresnené FA 2 2013 (9. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2119 Nie Neupresnené ZML 44/2013 Zmluva Kalná - Obec Vladimír Paksi Stiahnuť
2120 Nie Neupresnené ZML 43/2013 Zmluva Kalná - Obec M. Gálfy, M. Gálfyová Stiahnuť
2121 Nie Neupresnené ZML 42/2013 Zmluva Kalná - Obec Obec Starý Tekov Stiahnuť
2122 Nie Neupresnené ZML 41/2013 Zmluva Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
2123 Nie Neupresnené ZML 40/2013 Zmluva Kalná - Obec Mária Lehocká Stiahnuť
2124 Nie Neupresnené ZML 39/2013 Zmluva Kalná - Obec Eva Lefantová - PEPOSERVIS Stiahnuť
2125 Nie Neupresnené ZML 38/2013 Zmluva Kalná - Obec ZVS, a.s. Stiahnuť
2126 Nie Neupresnené ZML 37/2013 Zmluva Kalná - Obec Donau farm Kalná, s.r.o. Stiahnuť
2127 Nie Neupresnené ZML 36/2013 Zmluva Kalná - Obec ENGO, s.r.o. Stiahnuť
2128 Nie Neupresnené ZML 35/2013 Zmluva Kalná - Obec Gastrocentrum Stiahnuť
2129 Nie Neupresnené ZML 34/2013 Zmluva Kalná - Obec ITHAKA BB, s.r.o. Stiahnuť
2130 Nie Neupresnené ZML 28/2013 Zmluva Kalná - Obec Agroservis - Západ, s.r.o. Stiahnuť
2131 Nie Neupresnené ZML 33/2013 Zmluva Kalná - Obec J & T BANKA, a.s. Stiahnuť
2132 Nie Neupresnené ZML 32/2013 Zmluva Kalná - Obec Melišek Ján Stiahnuť
2133 Nie Neupresnené ZML 31/2013 Zmluva Kalná - Obec Beata Hindická Stiahnuť
2134 Nie Neupresnené ZML 30/2013 Zmluva Kalná - Obec ODO s.r.o. Stiahnuť
2135 Nie Neupresnené ZML 29/2013 Zmluva Kalná - Obec Richard Rafael Stiahnuť
2136 Nie Neupresnené ZML 27/2013 Zmluva Kalná - Obec UNI - R, s.r.o. Stiahnuť
2137 Nie Neupresnené ZML 26/2013 Zmluva Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
2138 Nie Neupresnené FA 146/2013 Faktúra Kalná - Obec Karol Nádašdy Stiahnuť
2139 Nie Neupresnené FA 129/2013 Faktúra Kalná - Obec ZSE ENERGIA, a.s. Stiahnuť
2140 Nie Neupresnené FA 128/2013 Faktúra Kalná - Obec CONSULTOR Stiahnuť
2141 Nie Neupresnené FA 127/2013 Faktúra Kalná - Obec Henrich Marček Stiahnuť
2142 Nie Neupresnené FA 125/2013 Faktúra Kalná - Obec INTERGEO, a.s. Stiahnuť
2143 Nie Neupresnené FA 122/2013 Faktúra Kalná - Obec SITA SLOVENSKO, a.s. Stiahnuť
2144 Nie Neupresnené FA 121/2013 Faktúra Kalná - Obec Ľudovít Daniš - STOLDAN Stiahnuť
2145 Nie Neupresnené FA 113/2013 Faktúra Kalná - Obec STIEFEL EUROCART s.r.o. Stiahnuť
2146 Nie Neupresnené FA 101/2013 Faktúra Kalná - Obec DOREKOL, s.r.o. Stiahnuť
2147 Nie Neupresnené FA 96/2013 Faktúra Kalná - Obec DRAGON, s.r.o. Stiahnuť
2148 Nie Neupresnené FA 93/2013 Faktúra Kalná - Obec INTERGEO, a.s. Stiahnuť
2149 Nie Neupresnené FA 92/2013 Faktúra Kalná - Obec INTERGEO, a.s. Stiahnuť
2150 Nie Neupresnené FA 87/2013 Faktúra Kalná - Obec E-PRO CONSULTING, s.r.o. Stiahnuť
2151 Nie Neupresnené FA 85/2013 Faktúra Kalná - Obec VF Project and Marketing s.r.o. Stiahnuť
2152 Nie Neupresnené FA 86/2013 Faktúra Kalná - Obec E-PRO CONSULTING, s.r.o. Stiahnuť
2153 Nie Neupresnené FA 84/2013 Faktúra Kalná - Obec DeLUX ZPS, s.r.o. Stiahnuť
2154 Nie Neupresnené FA 74/2013 Faktúra Kalná - Obec SPP, a.s. Stiahnuť
2155 Nie Neupresnené FA 66/2013 Faktúra Kalná - Obec AMIREX, a.s. Stiahnuť
2156 Nie Neupresnené FA 45/2013 Faktúra Kalná - Obec ZSE ENERGIA, a.s. Stiahnuť
2157 Nie Neupresnené FA 43/2013 Faktúra Kalná - Obec DIDA s.r.o. Stiahnuť
2158 Nie Neupresnené FA 39/2013 Faktúra Kalná - Obec AGV servis, s.r.o. Stiahnuť
2159 Nie Neupresnené FA 38/2013 Faktúra Kalná - Obec HYDROMELIORÁCIE, a.s. Stiahnuť
2160 Nie Neupresnené FA 22/2013 Faktúra Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
2161 Nie Neupresnené FA 18/2013 Faktúra Kalná - Obec KVK PAKO, s.r.o. Stiahnuť
2162 Nie Neupresnené FA 16/2013 Faktúra Kalná - Obec LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Stiahnuť
2163 Nie Neupresnené FA 15/2013 Faktúra Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
2164 Nie Neupresnené FA 5/2013 Faktúra Kalná - Obec Aleš Novotný WOOD - AN Stiahnuť
2165 Nie Neupresnené FA 2/2013 Faktúra Kalná - Obec Kooperativa poisťovňa, a.s. Stiahnuť
2166 Nie Neupresnené FA 1594/2012 Faktúra Kalná - Obec ZSE ENERGIA, a.s. Stiahnuť
2167 Nie Neupresnené OBJ 2 2013 (7. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2168 Nie Neupresnené OBJ 2 2013 (6. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2169 Nie Neupresnené OBJ 1 2013 (5. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2170 Nie Neupresnené OBJ 1 2013 (4. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2171 Nie Neupresnené OBJ 1 2013 (3. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2172 Nie Neupresnené OBJ 1 2013 (2. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2173 Nie Neupresnené FA 2 2013 (8. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2174 Nie Neupresnené FA 2 2013 (7. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2175 Nie Neupresnené FA 2 2013 (6. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2176 Nie Neupresnené FA 1 2013 (5. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2177 Nie Neupresnené FA 1 2013 (4. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2178 Nie Neupresnené FA 1 2013 (3. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2179 Nie Neupresnené ZML 25/2013 Zmluva Kalná - Obec Alena Rákosníková Stiahnuť
2180 Nie Neupresnené ZML 24/2013 Zmluva Kalná - Obec Generali Slovensko Stiahnuť
2181 Nie Neupresnené ZML 23/2013 Zmluva Kalná - Obec Generali Slovensko Stiahnuť
2182 Nie Neupresnené ZML 22/2013 Zmluva Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
2183 Nie Neupresnené ZML 21/2013 Zmluva Kalná - Obec OZ MAGIC TEAM Stiahnuť
2184 Nie Neupresnené ZML 20/2013 Zmluva Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2185 Nie Neupresnené ZML 19/2013 Zmluva Kalná - Obec DHZ Kalná nad Hronom Stiahnuť
2186 Nie Neupresnené ZML 18/2013 Zmluva Kalná - Obec FK Real, s.r.o. Stiahnuť
2187 Nie Neupresnené ZML 242/2012 Zmluva Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
2188 Nie Neupresnené ZML 241/2012 Zmluva Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
2189 Nie Neupresnené ZML 240/2012 Zmluva Kalná - Obec AMIREX a.s. Stiahnuť
2190 Nie Neupresnené ZML 17/2013 Zmluva Kalná - Obec SPP - distribúcia, a.s. Stiahnuť
2191 Nie Neupresnené ZML 16/2013 Zmluva Kalná - Obec Rada združenia rodičov pri ZŠ Stiahnuť
2192 Nie Neupresnené ZML 15/2013 Zmluva Kalná - Obec Nadácia SPP Stiahnuť
2193 Nie Neupresnené ZML 14/2013 Zmluva Kalná - Obec Mesto Levice Stiahnuť
2194 Nie Neupresnené ZML 13/2013 Zmluva Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
2195 Nie Neupresnené ZML 12/2013 Zmluva Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
2196 Nie Neupresnené FA 1 2013 (2. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2197 Nie Neupresnené FA 1 2013 (1. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2198 Nie Neupresnené FA 12 2012 (52. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2199 Nie Neupresnené FA 12 2012 (51. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2200 Nie Neupresnené FA 12 2012 (50. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2201 Nie Neupresnené FA 1587/2012 Faktúra Kalná - Obec ZSE ENERGIA, a.s. Stiahnuť
2202 Nie Neupresnené FA 1584/2012 Faktúra Kalná - Obec ZSE ENERGIA, a.s. Stiahnuť
2203 Nie Neupresnené FA 1579/2012 Faktúra Kalná - Obec VIALLE Ing. Jozef Horniak Stiahnuť
2204 Nie Neupresnené FA 1546/2012 Faktúra Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
2205 Nie Neupresnené FA 1423/2012 Faktúra Kalná - Obec Peter Kurucz Stiahnuť
2206 Nie Neupresnené ZML 11/2013 Zmluva Kalná - Obec KFC Kalná nad Hronom Stiahnuť
2207 Nie Neupresnené ZML 10/2013 Zmluva Kalná - Obec Dobrovoľná požiarna ochrana Levice Stiahnuť
2208 Nie Neupresnené ZML 9/2013 Zmluva Kalná - Obec Iveta Benediková Stiahnuť
2209 Nie Neupresnené ZML 8/2013 Zmluva Kalná - Obec Projekt - Market Stiahnuť
2210 Nie Neupresnené OBJ 12 2012 (51. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2211 Nie Neupresnené ZML 7/2013 Zmluva Kalná - Obec ViOn, a.s. Stiahnuť
2212 Nie Neupresnené ZML 6/2013 Zmluva Kalná - Obec Radúz Salej Stiahnuť
2213 Nie Neupresnené ZML 5/2013 Zmluva Kalná - Obec S.O.K. s.r.o. Stiahnuť
2214 Nie Neupresnené ZML 4/2013 Zmluva Kalná - Obec VF Project a Marketing s.r.o. Stiahnuť
2215 Nie Neupresnené ZML 3/2013 Zmluva Kalná - Obec ViOn, a.s. Stiahnuť
2216 Nie Neupresnené ZML 239/2012 Zmluva Kalná - Obec INTERGEO, a.s. Stiahnuť
2217 Nie Neupresnené ZML 238/2012 Zmluva Kalná - Obec CONSULTOR Stiahnuť
2218 Nie Neupresnené ZML 237/2012 Zmluva Kalná - Obec DRAGON, s.r.o. Stiahnuť
2219 Nie Neupresnené FA 1565 Faktúra Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
2220 Nie Neupresnené FA 1550 Faktúra Kalná - Obec DOREKOL, s.r.o. Stiahnuť
2221 Nie Neupresnené FA 1525 Faktúra Kalná - Obec ANTARES EUROTRADE spol. s r.o. Stiahnuť
2222 Nie Neupresnené FA 1518 Faktúra Kalná - Obec COOP JEDNOTA LEVICE, s.d. Stiahnuť
2223 Nie Neupresnené FA 1515 Faktúra Kalná - Obec KOPYR, s.r.o. Stiahnuť
2224 Nie Neupresnené FA 1510 Faktúra Kalná - Obec Interaudit Levice, s.r.o. Stiahnuť
2225 Nie Neupresnené FA 1498 Faktúra Kalná - Obec Imrich Šinko - MONTIM Stiahnuť
2226 Nie Neupresnené FA 1495 Faktúra Kalná - Obec MÁNYA, spol. s r.o. Stiahnuť
2227 Nie Neupresnené FA 1493 Faktúra Kalná - Obec LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Stiahnuť
2228 Nie Neupresnené FA 1490 Faktúra Kalná - Obec Anna Píšiová Mäsiarstvo u Aničky Stiahnuť
2229 Nie Neupresnené FA 1485 Faktúra Kalná - Obec FK Real, s.r.o. Stiahnuť
2230 Nie Neupresnené FA 1484 Faktúra Kalná - Obec Aquaplan, s.r.o. Stiahnuť
2231 Nie Neupresnené FA 1482 Faktúra Kalná - Obec SIWEL, s.r.o. Stiahnuť
2232 Nie Neupresnené FA 1480 Faktúra Kalná - Obec Ľudovít Daniš - STOLDAN Stiahnuť
2233 Nie Neupresnené FA 1479 Faktúra Kalná - Obec Jaroslav Kotora - SOLID Stiahnuť
2234 Nie Neupresnené FA 1474 Faktúra Kalná - Obec Vladimír Ďurovský - STROJMONT Stiahnuť
2235 Nie Neupresnené FA 1463 Faktúra Kalná - Obec DUVYSTAV s.r.o. Stiahnuť
2236 Nie Neupresnené FA 1459 Faktúra Kalná - Obec VITUR, s.r.o. Stiahnuť
2237 Nie Neupresnené FA 1458 Faktúra Kalná - Obec FK Real, s.r.o. Stiahnuť
2238 Nie Neupresnené FA 1457 Faktúra Kalná - Obec KOTOLŇA JUH s.r.o. Stiahnuť
2239 Nie Neupresnené FA 1448 Faktúra Kalná - Obec DRAGON, s.r.o. Stiahnuť
2240 Nie Neupresnené FA 1447 Faktúra Kalná - Obec Relaxačno-športový areál Stiahnuť
2241 Nie Neupresnené FA 1430 Faktúra Kalná - Obec SPP, a.s. Stiahnuť
2242 Nie Neupresnené FA 1419 Faktúra Kalná - Obec KVK PAKO, s.r.o. Stiahnuť
2243 Nie Neupresnené FA 1411 Faktúra Kalná - Obec ZBORAN, s.r.o. Stiahnuť
2244 Nie Neupresnené FA 1403 Faktúra Kalná - Obec Radoslav Liska - Zelená záhrada Stiahnuť
2245 Nie Neupresnené ZML 2/2013 Zmluva Kalná - Obec M. Syllabová Stiahnuť
2246 Nie Neupresnené ZML 1/2013 Zmluva Kalná - Obec Ľudovít Benedik, Iveta Benediková Stiahnuť
2247 Nie Neupresnené OBJ 12 2012 (50. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2248 Nie Neupresnené OBJ 12 2012 (49. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2249 Nie Neupresnené OBJ 11 2012 (48. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2250 Nie Neupresnené OBJ 11 2012 (47. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2251 Nie Neupresnené OBJ 11 2012 (46. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2252 Nie Neupresnené ZML 236/2012 Zmluva Kalná - Obec POHRONIE Stiahnuť
2253 Nie Neupresnené ZML 235/2012 Zmluva Kalná - Obec Peter Šrank Stiahnuť
2254 Nie Neupresnené ZML 234/2012 Zmluva Kalná - Obec Július Zachar Stiahnuť
2255 Nie Neupresnené ZML 233/2012 Zmluva Kalná - Obec Miesto v dome Stiahnuť
2256 Nie Neupresnené ZML 232/2012 Zmluva Kalná - Obec eRko - Hnutie kresť. spoloč. detí Stiahnuť
2257 Nie Neupresnené ZML 231/2012 Zmluva Kalná - Obec ZSE Distribúcia, a.s. Stiahnuť
2258 Nie Neupresnené ZML 230/2012 Zmluva Kalná - Obec Interaudit Levice, s.r.o. Stiahnuť
2259 Nie Neupresnené FA 12 2012 (49. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2260 Nie Neupresnené FA 11 2012 (48. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2261 Nie Neupresnené FA 11 2012 (47. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2262 Nie Neupresnené FA 11 2012 (46. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2263 Nie Neupresnené FA 11 2012 (45. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2264 Nie Neupresnené FA 10 2012 (44. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2265 Nie Neupresnené FA 10 2012 (43. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2266 Nie Neupresnené ZML 229/2012 Zmluva Kalná - Obec Laurent, Laurentová Stiahnuť
2267 Nie Neupresnené ZML 228/2012 Zmluva Kalná - Obec Július Bokroš Stiahnuť
2268 Nie Neupresnené ZML 227/2012 Zmluva Kalná - Obec Július Bokroš Stiahnuť
2269 Nie Neupresnené ZML 226/2012 Zmluva Kalná - Obec Štefan Mihál Stiahnuť
2270 Nie Neupresnené ZML 225/2012 Zmluva Kalná - Obec Marta Szalaiová Stiahnuť
2271 Nie Neupresnené ZML 224/2012 Zmluva Kalná - Obec Marta Szalaiová Stiahnuť
2272 Nie Neupresnené ZML 223/2012 Zmluva Kalná - Obec Ján Deák Stiahnuť
2273 Nie Neupresnené ZML 222/2012 Zmluva Kalná - Obec Ing. Pálinkášová Stiahnuť
2274 Nie Neupresnené ZML 221/2012 Zmluva Kalná - Obec DJ Dušan Slúka Stiahnuť
2275 Nie Neupresnené ZML 220/2012 Zmluva Kalná - Obec Zuzana Hamarová Stiahnuť
2276 Nie Neupresnené ZML 219/2012 Zmluva Kalná - Obec Anton Belan Stiahnuť
2277 Nie Neupresnené ZML 218/2012 Zmluva Kalná - Obec FK Real, s.r.o. Stiahnuť
2278 Nie Neupresnené OBJ 11 2012 (45. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2279 Nie Neupresnené OBJ 10 2012 (44. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2280 Nie Neupresnené OBJ 10 2012 (43. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2281 Nie Neupresnené OBJ 10 2012 (42. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2282 Nie Neupresnené OBJ 10 2012 (41. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2283 Nie Neupresnené OBJ 10 2012 (40. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2284 Nie Neupresnené OBJ 9 2012 (39. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2285 Nie Neupresnené OBJ 9 2012 (38. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2286 Nie Neupresnené OBJ 9 2012 (37. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2287 Nie Neupresnené ZML 217/2012 Zmluva Kalná - Obec Miestna organizácia SMK Stiahnuť
2288 Nie Neupresnené ZML 216/2012 Zmluva Kalná - Obec Richard Rafael Stiahnuť
2289 Nie Neupresnené ZML 215/2012 Zmluva Kalná - Obec Štefan Potocký Stiahnuť
2290 Nie Neupresnené ZML 214/2012 Zmluva Kalná - Obec Alexander Stribula Stiahnuť
2291 Nie Neupresnené ZML 213/2012 Zmluva Kalná - Obec Ing. Németh, Ing. Némethová Stiahnuť
2292 Nie Neupresnené ZML 212/2012 Zmluva Kalná - Obec Milan Koška Stiahnuť
2293 Nie Neupresnené ZML 211/2012 Zmluva Kalná - Obec rod. Jančová Stiahnuť
2294 Nie Neupresnené ZML 210/2012 Zmluva Kalná - Obec Komunálna poisťovňa, a.s. Stiahnuť
2295 Nie Neupresnené ZML 209/2012 Zmluva Kalná - Obec BABY MED, s.r.o. Stiahnuť
2296 Nie Neupresnené ZML 208/2012 Zmluva Kalná - Obec MUDr. Rovňáková Stiahnuť
2297 Nie Neupresnené ZML 207/2012 Zmluva Kalná - Obec Stolnotenisový klub Kalná nad Hronom Stiahnuť
2298 Nie Neupresnené ZML 206/2012 Zmluva Kalná - Obec Risiková, Gálfy M., Gálfy Ľ. Stiahnuť
2299 Nie Neupresnené ZML 205/2012 Zmluva Kalná - Obec Risiková, Gálfy M., Gálfy Ľ. Stiahnuť
2300 Nie Neupresnené ZML 204/2012 Zmluva Kalná - Obec SPP, a.s. Stiahnuť
2301 Nie Neupresnené ZML 203/2012 Zmluva Kalná - Obec SPP, a.s. Stiahnuť
2302 Nie Neupresnené ZML 202/2012 Zmluva Kalná - Obec OZ MAGIC TEAM Stiahnuť
2303 Nie Neupresnené ZML 201/2012 Zmluva Kalná - Obec Ing. Ondrej Garaj Stiahnuť
2304 Nie Neupresnené ZML 200/2012 Zmluva Kalná - Obec Tekovské múzeum v Leviciach Stiahnuť
2305 Nie Neupresnené ZML 199/2012 Zmluva Kalná - Obec Petra Sujová Stiahnuť
2306 Nie Neupresnené ZML 198/2012 Zmluva Kalná - Obec Michal Martinoszki Stiahnuť
2307 Nie Neupresnené ZML 197/2012 Zmluva Kalná - Obec Mária Nemcseková Stiahnuť
2308 Nie Neupresnené ZML 196/2012 Zmluva Kalná - Obec Peter Suja Stiahnuť
2309 Nie Neupresnené ZML 195/2012 Zmluva Kalná - Obec Sylvia Poliaková Stiahnuť
2310 Nie Neupresnené ZML 194/2012 Zmluva Kalná - Obec VIALLE Ing. Jozef Horniak Stiahnuť
2311 Nie Neupresnené ZML 193/2012 Zmluva Kalná - Obec ZSE ENERGIA, a.s. Stiahnuť
2312 Nie Neupresnené ZML 192/2012 Zmluva Kalná - Obec Alžbeta Garajová Stiahnuť
2313 Nie Neupresnené ZML 191/2012 Zmluva Kalná - Obec Miroslav Mészároš Stiahnuť
2314 Nie Neupresnené ZML 190/2012 Zmluva Kalná - Obec KOTOLŇA JUH s.r.o. Stiahnuť
2315 Nie Neupresnené ZML 189/2012 Zmluva Kalná - Obec Mgr. Vojtech Bočák Stiahnuť
2316 Nie Neupresnené ZML 188/2012 Zmluva Kalná - Obec FK Real, s.r.o. Stiahnuť
2317 Nie Neupresnené ZML 187/2012 Zmluva Kalná - Obec Donau farm Kalná, s.r.o. Stiahnuť
2318 Nie Neupresnené ZML 186/2012 Zmluva Kalná - Obec Dona farm Kalná, s.r.o. Stiahnuť
2319 Nie Neupresnené ZML 185/2012 Zmluva Kalná - Obec Allianz - Slovenská poisťovňa Stiahnuť
2320 Nie Neupresnené ZML 183/2012 Zmluva Kalná - Obec VZ - Služby Stiahnuť
2321 Nie Neupresnené ZML 182/2012 Zmluva Kalná - Obec SOZA Stiahnuť
2322 Nie Neupresnené ZML 181/2012 Zmluva Kalná - Obec ZSE ENERGIA, a.s. Stiahnuť
2323 Nie Neupresnené ZML 180/2012 Zmluva Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
2324 Nie Neupresnené ZML 179/2012 Zmluva Kalná - Obec Valéria Chovancová Stiahnuť
2325 Nie Neupresnené ZML 178/2012 Zmluva Kalná - Obec SOZA Stiahnuť
2326 Nie Neupresnené FA 10 2012 (42. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2327 Nie Neupresnené FA 10 2012 (41. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2328 Nie Neupresnené FA 10 2012 (40. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2329 Nie Neupresnené FA 9 2012 (39. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2330 Nie Neupresnené FA 9 2012 (38. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2331 Nie Neupresnené FA 9 2012 (37. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2332 Nie Neupresnené FA 9 2012 (36. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2333 Nie Neupresnené FA 8 2012 (35. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2334 Nie Neupresnené FA 8 2012 (34. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2335 Nie Neupresnené ZML 177/2012 Zmluva Kalná - Obec UNIGASTRO, s.r.o. Stiahnuť
2336 Nie Neupresnené ZML 176/2012 Zmluva Kalná - Obec Ondrej Szabo Stiahnuť
2337 Nie Neupresnené ZML 175/2012 Zmluva Kalná - Obec Katarína Tóthová Stiahnuť
2338 Nie Neupresnené ZML 174/2012 Zmluva Kalná - Obec Jozef Pšenko Stiahnuť
2339 Nie Neupresnené ZML 173/2012 Zmluva Kalná - Obec BUKRO SLOVAKIA s.r.o. Stiahnuť
2340 Nie Neupresnené ZML 172/2012 Zmluva Kalná - Obec MEDIATEL spol. s r.o. Stiahnuť
2341 Nie Neupresnené ZML 171/2012 Zmluva Kalná - Obec Daša Beňová Stiahnuť
2342 Nie Neupresnené ZML 170/2012 Zmluva Kalná - Obec ZVS, a.s. Stiahnuť
2343 Nie Neupresnené ZML 169/2012 Zmluva Kalná - Obec ZVS, a.s. Stiahnuť
2344 Nie Neupresnené OBJ 9 2012 (36. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2345 Nie Neupresnené OBJ 8 2012 (35. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2346 Nie Neupresnené OBJ 8 2012 (33. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2347 Nie Neupresnené OBJ 8 2012 (32. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2348 Nie Neupresnené OBJ 8 2012 (31. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2349 Nie Neupresnené ZML 168/2012 Zmluva Kalná - Obec ZSE ENERGIA, a.s. Stiahnuť
2350 Nie Neupresnené ZML 167/2012 Zmluva Kalná - Obec ZSE ENERGIA, a.s. Stiahnuť
2351 Nie Neupresnené ZML 166/2012 Zmluva Kalná - Obec Ing. Pálinkášová Stiahnuť
2352 Nie Neupresnené ZML 165/2012 Zmluva Kalná - Obec Združenie bývalých občanov Mochoviec Stiahnuť
2353 Nie Neupresnené ZML 164/2012 Zmluva Kalná - Obec HEDERA - KALNÁ s.r.o. Stiahnuť
2354 Nie Neupresnené ZML 163/2012 Zmluva Kalná - Obec Gustav Poliak - SLOVAK ENERGY Stiahnuť
2355 Nie Neupresnené ZML 162/2012 Zmluva Kalná - Obec VIALLE Ing. Jozef Horniak Stiahnuť
2356 Nie Neupresnené ZML 161/2012 Zmluva Kalná - Obec AEGIS MED, s.r.o. Stiahnuť
2357 Nie Neupresnené ZML 160/2012 Zmluva Kalná - Obec COOP JEDNOTA LEVICE, s.d. Stiahnuť
2358 Nie Neupresnené ZML 159/2012 Zmluva Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
2359 Nie Neupresnené ZML 158/2012 Zmluva Kalná - Obec PEZA, a.s. Stiahnuť
2360 Nie Neupresnené ZML 157/2012 Zmluva Kalná - Obec Mgr. Július Furik Stiahnuť
2361 Nie Neupresnené ZML 156/2012 Zmluva Kalná - Obec PEZA, a.s. Stiahnuť
2362 Nie Neupresnené ZML 155/2012 Zmluva Kalná - Obec Laurent, Laurentová Stiahnuť
2363 Nie Neupresnené ZML 154/2012 Zmluva Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
2364 Nie Neupresnené ZML 153/2012 Zmluva Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
2365 Nie Neupresnené ZML 152/2012 Zmluva Kalná - Obec DUVYSTAV s.r.o. Stiahnuť
2366 Nie Neupresnené ZML 151/2012 Zmluva Kalná - Obec Ján Melišek Stiahnuť
2367 Nie Neupresnené ZML 150/2012 Zmluva Kalná - Obec Lujza Kuklová Stiahnuť
2368 Nie Neupresnené ZML 149/2012 Zmluva Kalná - Obec Lujza Kuklová Stiahnuť
2369 Nie Neupresnené ZML 148/2012 Zmluva Kalná - Obec Katarína Hrúzová - Bageta Stiahnuť
2370 Nie Neupresnené zm_ktr2012_02.pdf Zmluva Kalná - KTR Ing. Marianna Belušová Stiahnuť
2371 Nie Neupresnené ZML 147/2012 Zmluva Kalná - Obec Beňadik Zummer, Božena Zummerová Stiahnuť
2372 Nie Neupresnené ZML 146/2012 Zmluva Kalná - Obec Slovak Telekom, a.s. Stiahnuť
2373 Nie Neupresnené ZML 145/2012 Zmluva Kalná - Obec Stanislav Orovnický - VODOSTAV Stiahnuť
2374 Nie Neupresnené ZML 144/2012 Zmluva Kalná - Obec Imrich Šinko - MONTIM Stiahnuť
2375 Nie Neupresnené ZML 143/2012 Zmluva Kalná - Obec Vaša Slovensko, s.r.o. Stiahnuť
2376 Nie Neupresnené ZML 142/2012 Zmluva Kalná - Obec DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stiahnuť
2377 Nie Neupresnené ZML 141/2012 Zmluva Kalná - Obec Allianz - Slovenská poisťovňa Stiahnuť
2378 Nie Neupresnené ZML 140/2012 Zmluva Kalná - Obec Allianz - Slovenská poisťovňa Stiahnuť
2379 Nie Neupresnené ZML 139/2012 Zmluva Kalná - Obec Gustav Poliak - SLOVAK ENERGY Stiahnuť
2380 Nie Neupresnené ZML 138/2012 Zmluva Kalná - Obec FK Real, s.r.o. Stiahnuť
2381 Nie Neupresnené ZML 137/2012 Zmluva Kalná - Obec HYDROMELIORÁCIE, a.s. Stiahnuť
2382 Nie Neupresnené ZML 136/2012 Zmluva Kalná - Obec Miesto v dome Stiahnuť
2383 Nie Neupresnené ZML 135/2012 Zmluva Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
2384 Nie Neupresnené ZML 134/2012 Zmluva Kalná - Obec DJ Dušan Slúka Stiahnuť
2385 Nie Neupresnené ZML 133/2012 Zmluva Kalná - Obec Marcela Liptáková Stiahnuť
2386 Nie Neupresnené ZML 132/2012 Zmluva Kalná - Obec Michal Guťan Stiahnuť
2387 Nie Neupresnené ZML 131/2012 Zmluva Kalná - Obec Gustav Poliak - SLOVAK ENERGY Stiahnuť
2388 Nie Neupresnené ZML 130/2012 Zmluva Kalná - Obec S.O.K. s.r.o. Stiahnuť
2389 Nie Neupresnené ZML 129/2012 Zmluva Kalná - Obec Levické mliekárne, a.s. Stiahnuť
2390 Nie Neupresnené ZML 128/2012 Zmluva Kalná - Obec Sylvia Poliaková Stiahnuť
2391 Nie Neupresnené ZML 127/2012 Zmluva Kalná - Obec Tekovské múzeum v Leviciach Stiahnuť
2392 Nie Neupresnené ZML 126/2012 Zmluva Kalná - Obec OZ LOVÁROV Stiahnuť
2393 Nie Neupresnené OBJ 7 2012 (31. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2394 Nie Neupresnené OBJ 7 2012 (30. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2395 Nie Neupresnené FA 8 2012 (33. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2396 Nie Neupresnené FA 8 2012 (32. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2397 Nie Neupresnené FA 8 2012 (31. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2398 Nie Neupresnené FA 7 2012 (31. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2399 Nie Neupresnené FA 7 2012 (30. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2400 Nie Neupresnené FA 7 2012 (29. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2401 Nie Neupresnené FA 7 2012 (28. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2402 Nie Neupresnené FA 7 2012 (27. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2403 Nie Neupresnené ZML 125/2012 Zmluva Kalná - Obec ZSE Distribúcia, a.s. Stiahnuť
2404 Nie Neupresnené ZML 124/2012 Zmluva Kalná - Obec Telefonica O2 Slovakia, s.r.o. Stiahnuť
2405 Nie Neupresnené ZML 123/2012 Zmluva Kalná - Obec Gustav Poliak - SLOVAK ENERGY Stiahnuť
2406 Nie Neupresnené ZML 122/2012 Zmluva Kalná - Obec DJ Dano a Baco Stiahnuť
2407 Nie Neupresnené ZML 121/2012 Zmluva Kalná - Obec CHRIEN spol. s r.o. Stiahnuť
2408 Nie Neupresnené ZML 120/2012 Zmluva Kalná - Obec Magdaléna Lombárová Stiahnuť
2409 Nie Neupresnené ZML 119/2012 Zmluva Kalná - Obec ZSE Distribúcia, a.s. Stiahnuť
2410 Nie Neupresnené ZML 118/2012 Zmluva Kalná - Obec Jozef Čurilla - JOMA Stiahnuť
2411 Nie Neupresnené ZML 117/2012 Zmluva Kalná - Obec EDENDRED SLOVAKIA, s.r.o. Stiahnuť
2412 Nie Neupresnené ZML 116/2012 Zmluva Kalná - Obec CHRIEN spol. s r.o. Stiahnuť
2413 Nie Neupresnené ZML 115/2012 Zmluva Kalná - Obec INTA, s.r.o. Stiahnuť
2414 Nie Neupresnené OBJ 7 2012 (29. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2415 Nie Neupresnené OBJ 7 2012 (28. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2416 Nie Neupresnené OBJ 7 2012 (27. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2417 Nie Neupresnené OBJ 6 2012 (26. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2418 Nie Neupresnené ZML 114/2012 Zmluva Kalná - Obec KOTOLŇA JUH s.r.o. Stiahnuť
2419 Nie Neupresnené ZML 113/2012 Zmluva Kalná - Obec DOBEN, s.r.o. Stiahnuť
2420 Nie Neupresnené ZML 112/2012 Zmluva Kalná - Obec DOBEN, s.r.o. Stiahnuť
2421 Nie Neupresnené FA 6 2012 (26. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2422 Nie Neupresnené FA 6 2012 (25. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2423 Nie Neupresnené FA 6 2012 (24. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2424 Nie Neupresnené FA 6 2012 (23. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2425 Nie Neupresnené ZML 111/2012 Zmluva Kalná - Obec ZSE Distribúcia, a.s. Stiahnuť
2426 Nie Neupresnené ZML 110/2012 Zmluva Kalná - Obec Magdaléna Bogárová Stiahnuť
2427 Nie Neupresnené ZML 109/2012 Zmluva Kalná - Obec Vodácky klub Stiahnuť
2428 Nie Neupresnené ZML 108/2012 Zmluva Kalná - Obec VIALLE Ing. Jozef Horniak Stiahnuť
2429 Nie Neupresnené ZML 107/2012 Zmluva Kalná - Obec Obec Tekovský Hrádok Stiahnuť
2430 Nie Neupresnené ZML 106/2012 Zmluva Kalná - Obec Medical Produkt Stiahnuť
2431 Nie Neupresnené ZML 105/2012 Zmluva Kalná - Obec Telefonica O2 Slovakia, s.r.o. Stiahnuť
2432 Nie Neupresnené ZML 104/2012 Zmluva Kalná - Obec OZ MAGIC TEAM Stiahnuť
2433 Nie Neupresnené ZML 103/2012 Zmluva Kalná - Obec REFLEX Stiahnuť
2434 Nie Neupresnené ZML 102/2012 Zmluva Kalná - Obec Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku Stiahnuť
2435 Nie Neupresnené ZML 101/2012 Zmluva Kalná - Obec FK Real, s.r.o. Stiahnuť
2436 Nie Neupresnené ZML 100/2012 Zmluva Kalná - Obec Jozef Kotlár Stiahnuť
2437 Nie Neupresnené ZML 99/2012 Zmluva Kalná - Obec FK Real, s.r.o. Stiahnuť
2438 Nie Neupresnené ZML 98/2012 Zmluva Kalná - Obec FK Real, s.r.o. Stiahnuť
2439 Nie Neupresnené FA 5 2012 (22. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2440 Nie Neupresnené FA 5 2012 (21. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2441 Nie Neupresnené FA 5 2012 (20. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2442 Nie Neupresnené FA 5 2012 (19. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2443 Nie Neupresnené FA 5 2012 (18. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2444 Nie Neupresnené OBJ 6 2012 (25. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2445 Nie Neupresnené OBJ 6 2012 (24. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2446 Nie Neupresnené OBJ 6 2012 (23. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2447 Nie Neupresnené OBJ 5 2012 (22. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2448 Nie Neupresnené OBJ 5 2012 (21. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2449 Nie Neupresnené OBJ 5 2012 (20. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2450 Nie Neupresnené OBJ 5 2012 (19. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2451 Nie Neupresnené OBJ 5 2012 (18. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2452 Nie Neupresnené ZML 97/2012 Zmluva Kalná - Obec HYDROMELIORÁCIE, a.s. Stiahnuť
2453 Nie Neupresnené ZML 96/2012 Zmluva Kalná - Obec ZBORAN, s.r.o. Stiahnuť
2454 Nie Neupresnené ZML 95/2012 Zmluva Kalná - Obec ZSE ENERGIA, a.s. Stiahnuť
2455 Nie Neupresnené ZML 94/2012 Zmluva Kalná - Obec ZSE ENERGIA, a.s. Stiahnuť
2456 Nie Neupresnené ZML 93/2012 Zmluva Kalná - Obec ZSE ENERGIA, a.s. Stiahnuť
2457 Nie Neupresnené ZML 92/2012 Zmluva Kalná - Obec INSA, s.r.o. Stiahnuť
2458 Nie Neupresnené ZML 91/2012 Zmluva Kalná - Obec Peter Šrank Stiahnuť
2459 Nie Neupresnené ZML 90/2012 Zmluva Kalná - Obec ZSE Distribúcia, a.s. Stiahnuť
2460 Nie Neupresnené ZML 89/2012 Zmluva Kalná - Obec David Vízi Stiahnuť
2461 Nie Neupresnené ZML 88/2012 Zmluva Kalná - Obec Slovenský hydrometeorologický ústav Stiahnuť
2462 Nie Neupresnené ZML 87/2012 Zmluva Kalná - Obec Marián Mazáň Stiahnuť
2463 Nie Neupresnené ZML 86/2012 Zmluva Kalná - Obec Bohuš Šesták Stiahnuť
2464 Nie Neupresnené ZML 85/2012 Zmluva Kalná - Obec Miesto v dome Stiahnuť
2465 Nie Neupresnené ZML 84/2012 Zmluva Kalná - Obec Jarmila Hamarová Stiahnuť
2466 Nie Neupresnené ZML 83/2012 Zmluva Kalná - Obec FK Real, s.r.o. Stiahnuť
2467 Nie Neupresnené ZML 82/2012 Zmluva Kalná - Obec LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Stiahnuť
2468 Nie Neupresnené ZML 81/2012 Zmluva Kalná - Obec Aquaplan, s.r.o. Stiahnuť
2469 Nie Neupresnené ZML 80/2012 Zmluva Kalná - Obec FK Real, s.r.o. Stiahnuť
2470 Nie Neupresnené ZML 79/2012 Zmluva Kalná - Obec Komunálna poisťovňa, a.s. Stiahnuť
2471 Nie Neupresnené ZML 71/2012 Zmluva Kalná - Obec P. Cigáň Stiahnuť
2472 Nie Neupresnené ZML 70/2012 Zmluva Kalná - Obec J. Kazimérová Stiahnuť
2473 Nie Neupresnené ZML 78/2012 Zmluva Kalná - Obec Imrich Šinko - MONTIM Stiahnuť
2474 Nie Neupresnené ZML 77/2012 Zmluva Kalná - Obec DJ Dano a Baco Stiahnuť
2475 Nie Neupresnené ZML 76/2012 Zmluva Kalná - Obec SOZA Stiahnuť
2476 Nie Neupresnené ZML 75/2012 Zmluva Kalná - Obec Cesty Nitra, a.s. Stiahnuť
2477 Nie Neupresnené ZML 74/2012 Zmluva Kalná - Obec Telefonica O2 Slovakia, s.r.o. Stiahnuť
2478 Nie Neupresnené ZML 73/2012 Zmluva Kalná - Obec SARK Stiahnuť
2479 Nie Neupresnené ZML 72/2012 Zmluva Kalná - Obec FK Real, s.r.o. Stiahnuť
2480 Nie Neupresnené ZML 69/2012 Zmluva Kalná - Obec ZSE ENERGIA, a.s. Stiahnuť
2481 Nie Neupresnené ZML 68/2012 Zmluva Kalná - Obec Komunálna poisťovňa, a.s. Stiahnuť
2482 Nie Neupresnené ZML 67/2012 Zmluva Kalná - Obec Daniel Svorda, Eliška Svordová Stiahnuť
2483 Nie Neupresnené ZML 66/2012 Zmluva Kalná - Obec Imrich Keleman - I-MAL Stiahnuť
2484 Nie Neupresnené ZML 65/2012 Zmluva Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
2485 Nie Neupresnené ZML 64/2012 Zmluva Kalná - Obec Štefan Tipary EKOLSTAV Stiahnuť
2486 Nie Neupresnené ZML 63/2012 Zmluva Kalná - Obec DJ Marco Stiahnuť
2487 Nie Neupresnené ZML 62/2012 Zmluva Kalná - Obec DJ Marco Stiahnuť
2488 Nie Neupresnené ZML 61/2012 Zmluva Kalná - Obec Ľudovít Kysela Stiahnuť
2489 Nie Neupresnené ZML 60/2012 Zmluva Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
2490 Nie Neupresnené ZML 59/2012 Zmluva Kalná - Obec COOP JEDNOTA LEVICE, s.d. Stiahnuť
2491 Nie Neupresnené FA 4 2012 (17. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2492 Nie Neupresnené FA 4 2012 (16. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2493 Nie Neupresnené FA 4 2012 (15. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2494 Nie Neupresnené FA 4 2012 (14. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2495 Nie Neupresnené FA 3 2012 (13. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2496 Nie Neupresnené FA 3 2012 (12. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2497 Nie Neupresnené FA 3 2012 (11. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2498 Nie Neupresnené FA 3 2012 (10. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2499 Nie Neupresnené OBJ 4 2012 (17. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2500 Nie Neupresnené OBJ 4 2012 (16. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2501 Nie Neupresnené OBJ 4 2012 (15. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2502 Nie Neupresnené OBJ 4 2012 (14. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2503 Nie Neupresnené OBJ 3 2012 (13. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2504 Nie Neupresnené ZML 58/2012 Zmluva Kalná - Obec Autobacil s.r.o. Stiahnuť
2505 Nie Neupresnené ZML 57/2012 Zmluva Kalná - Obec JUDr. Zdenka Bednáriková Stiahnuť
2506 Nie Neupresnené ZML 56/2012 Zmluva Kalná - Obec Agroservis - Západ, s.r.o. Stiahnuť
2507 Nie Neupresnené ZML 55/2012 Zmluva Kalná - Obec Telefonica O2 Slovakia, s.r.o. Stiahnuť
2508 Nie Neupresnené ZML 54/2012 Zmluva Kalná - Obec Cesty Nitra, a.s. Stiahnuť
2509 Nie Neupresnené ZML 51/2012 Zmluva Kalná - Obec EKO Profil s.r.o. Stiahnuť
2510 Nie Neupresnené ZML 53/2012 Zmluva Kalná - Obec Roman Tamaškovič, Ingrid Tamaškovičová Stiahnuť
2511 Nie Neupresnené ZML 52/2012 Zmluva Kalná - Obec eRko - Hnutie kresť. spoloč. detí Stiahnuť
2512 Nie Neupresnené ZML 50/2012 Zmluva Kalná - Obec PEZA, a.s. Stiahnuť
2513 Nie Neupresnené ZML 49/2012 Zmluva Kalná - Obec Telefonica O2 Slovakia, s.r.o. Stiahnuť
2514 Nie Neupresnené ZML 48/2012 Zmluva Kalná - Obec Telefonica O2 Slovakia, s.r.o. Stiahnuť
2515 Nie Neupresnené zm_ktr2012_01.pdf Zmluva Kalná - KTR EnergoConstruct, spol. s r.o. Stiahnuť
2516 Nie Neupresnené FA 3 2012 (9. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2517 Nie Neupresnené FA 2 2012 (9. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2518 Nie Neupresnené FA 2 2012 (8. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2519 Nie Neupresnené FA 2 2012 (7. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2520 Nie Neupresnené FA 2 2012 (6. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2521 Nie Neupresnené OBJ 3 2012 (12. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2522 Nie Neupresnené OBJ 3 2012 (11. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2523 Nie Neupresnené OBJ 3 2012 (10. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2524 Nie Neupresnené OBJ 3 2012 (9. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2525 Nie Neupresnené OBJ 2 2012 (9. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2526 Nie Neupresnené OBJ 2 2012 (8. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2527 Nie Neupresnené ZML 47/2012 Zmluva Kalná - Obec ZSE ENERGIA, a.s. Stiahnuť
2528 Nie Neupresnené ZML 46/2012 Zmluva Kalná - Obec ZSE ENERGIA, a.s. Stiahnuť
2529 Nie Neupresnené ZML 45/2012 Zmluva Kalná - Obec Cesty Nitra, a.s. Stiahnuť
2530 Nie Neupresnené ZML 44/2012 Zmluva Kalná - Obec FK Real, s.r.o. Stiahnuť
2531 Nie Neupresnené ZML 43/2012 Zmluva Kalná - Obec VoBo servis, s.r.o. Stiahnuť
2532 Nie Neupresnené ZML 42/2012 Zmluva Kalná - Obec Attila Dóka Stiahnuť
2533 Nie Neupresnené ZML 41/2012 Zmluva Kalná - Obec Aquaplan, s.r.o. Stiahnuť
2534 Nie Neupresnené ZML 40/2012 Zmluva Kalná - Obec Jozef Henžel ml. Stiahnuť
2535 Nie Neupresnené ZML 39/2012 Zmluva Kalná - Obec Rím. kat. cirkev - Farnosť Kalná nad Hronom Stiahnuť
2536 Nie Neupresnené ZML 38/2012 Zmluva Kalná - Obec Union poistovna, a.s. Stiahnuť
2537 Nie Neupresnené ZML 37/2012 Zmluva Kalná - Obec Union poistovna, a.s. Stiahnuť
2538 Nie Neupresnené ZML 36/2012 Zmluva Kalná - Obec Union poistovna, a.s. Stiahnuť
2539 Nie Neupresnené ZML 35/2012 Zmluva Kalná - Obec PD Kalná nad Hronom Stiahnuť
2540 Nie Neupresnené ZML 34/2012 Zmluva Kalná - Obec Edukator, s.r.o. Stiahnuť
2541 Nie Neupresnené ZML 33/2012 Zmluva Kalná - Obec ZSE Distribúcia, a.s. Stiahnuť
2542 Nie Neupresnené ZML 32/2012 Zmluva Kalná - Obec SNIEŽIK s.r.o. Stiahnuť
2543 Nie Neupresnené ZML 31/2012 Zmluva Kalná - Obec Projekt - Market Stiahnuť
2544 Nie Neupresnené ZML 30/2012 Zmluva Kalná - Obec Balyová Mária Stiahnuť
2545 Nie Neupresnené ZML 29/2012 Zmluva Kalná - Obec Štefan Potocký Stiahnuť
2546 Nie Neupresnené ZML 28/2012 Zmluva Kalná - Obec HO&PE FAMILY s.r.o. Stiahnuť
2547 Nie Neupresnené ZML 27/2012 Zmluva Kalná - Obec SITA SLOVENSKO, a.s. Stiahnuť
2548 Nie Neupresnené OBJ Január 2012 (7. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2549 Nie Neupresnené OBJ Január 2012 (6. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2550 Nie Neupresnené OBJ Január 2012 (5. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2551 Nie Neupresnené FA Január 2012 (5. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2552 Nie Neupresnené FA Január 2012 (4. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2553 Nie Neupresnené FA Január 2012 (3. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2554 Nie Neupresnené ZML 26/2012 Zmluva Kalná - Obec Ing. Jozef Hurta Stiahnuť
2555 Nie Neupresnené ZML 25/2012 Zmluva Kalná - Obec Štefan Potocký Stiahnuť
2556 Nie Neupresnené ZML 24/2012 Zmluva Kalná - Obec Peter Pastorok Stiahnuť
2557 Nie Neupresnené ZML 23/2012 Zmluva Kalná - Obec Peter Pastorok Stiahnuť
2558 Nie Neupresnené ZML 22/2012 Zmluva Kalná - Obec Peter Pastorok Stiahnuť
2559 Nie Neupresnené ZML 21/2012 Zmluva Kalná - Obec Jozef Gonda Stiahnuť
2560 Nie Neupresnené ZML 20/2012 Zmluva Kalná - Obec Hnutie 99% občiansky hlas Stiahnuť
2561 Nie Neupresnené ZML 19/2012 Zmluva Kalná - Obec Rím. kat. cirkev - Farnosť Kalná nad Hronom Stiahnuť
2562 Nie Neupresnené ZML 18/2012 Zmluva Kalná - Obec Združenie rodičov pri ZŠ Stiahnuť
2563 Nie Neupresnené ZML 17/2012 Zmluva Kalná - Obec Telefonica O2 Slovakia, s.r.o. Stiahnuť
2564 Nie Neupresnené ZML 16/2012 Zmluva Kalná - Obec Telefonica O2 Slovakia, s.r.o. Stiahnuť
2565 Nie Neupresnené ZML 15/2012 Zmluva Kalná - Obec Telefonica O2 Slovakia, s.r.o. Stiahnuť
2566 Nie Neupresnené ZML 14/2012 Zmluva Kalná - Obec Telefonica O2 Slovakia, s.r.o. Stiahnuť
2567 Nie Neupresnené ZML 13/2012 Zmluva Kalná - Obec Volejbalový klub Levice Stiahnuť
2568 Nie Neupresnené ZML 12/2012 Zmluva Kalná - Obec DHZ Kalná nad Hronom Stiahnuť
2569 Nie Neupresnené ZML 11/2012 Zmluva Kalná - Obec Roman Hrnčiar Stiahnuť
2570 Nie Neupresnené ZML 10/2012 Zmluva Kalná - Obec Zdena Tóthová Stiahnuť
2571 Nie Neupresnené ZML 9/2012 Zmluva Kalná - Obec Ing. Otto Ludl Stiahnuť
2572 Nie Neupresnené FA Január 2012 (2. týždeň) Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2573 Nie Neupresnené OBJ Január 2012 (4. - 5. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2574 Nie Neupresnené ZML 8/2012 Zmluva Kalná - Obec Telefonica O2 Slovakia, s.r.o. Stiahnuť
2575 Nie Neupresnené ZML 7/2012 Zmluva Kalná - Obec Dobrovoľná požiarna ochrana Levice Stiahnuť
2576 Nie Neupresnené ZML 6/2012 Zmluva Kalná - Obec Miesto v dome Stiahnuť
2577 Nie Neupresnené OBJ Január 2012 (1. - 3. týždeň) Objednávka Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2578 Nie Neupresnené Faktúry Január 2012 Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
2579 Nie Neupresnené fa_7262354941.pdf Faktúra Kalná - KTR SPP, a.s. Stiahnuť
2580 Nie Neupresnené fa_31121090.pdf Faktúra Kalná - KTR PROGRES-TS, s.r.o. Stiahnuť
2581 Nie Neupresnené fa_562011.pdf Faktúra Kalná - KTR Advokátska kancelária Gabriel Orlík, s.r.o. Stiahnuť
2582 Nie Neupresnené fa_11795.pdf Faktúra Kalná - KTR Aiss, s.r.o. Stiahnuť
2583 Nie Neupresnené zm_ktr19.pdf Zmluva Kalná - KTR PROGRES-TS, s.r.o. Stiahnuť
2584 Nie Neupresnené OBJ 215/2011 Objednávka Kalná - Obec FK Real, s.r.o. Stiahnuť
2585 Nie Neupresnené OBJ 213/2011 Objednávka Kalná - Obec Studio - 21 plus, s.r.o. Stiahnuť
2586 Nie Neupresnené OBJ 212/2011 Objednávka Kalná - Obec Studio - 21 plus, s.r.o. Stiahnuť
2587 Nie Neupresnené FA 1042/2011 Faktúra Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
2588 Nie Neupresnené FA 1039/2011 Faktúra Kalná - Obec KOPYR, s.r.o. Stiahnuť
2589 Nie Neupresnené FA 1038/2011 Faktúra Kalná - Obec Ing. Július Plško EKOSUR Stiahnuť
2590 Nie Neupresnené FA 1032/2011 Faktúra Kalná - Obec Interaudit Levice, s.r.o. Stiahnuť
2591 Nie Neupresnené FA 1030/2011 Faktúra Kalná - Obec COOP JEDNOTA LEVICE, s.d. Stiahnuť
2592 Nie Neupresnené ZML 5/2012 Zmluva Kalná - Obec Pavol Halanda Stiahnuť
2593 Nie Neupresnené ZML 4/2012 Zmluva Kalná - Obec ČSOB, a.s. Stiahnuť
2594 Nie Neupresnené ZML 3/2012 Zmluva Kalná - Obec Telefonica O2 Slovakia, s.r.o. Stiahnuť
2595 Nie Neupresnené ZML 2/2012 Zmluva Kalná - Obec POHRONIE Stiahnuť
2596 Nie Neupresnené ZML 1/2012 Zmluva Kalná - Obec Marek Nagy - AMARO Stiahnuť
2597 Nie Neupresnené ZML 136/2011 Zmluva Kalná - Obec Ing. Ladislav Kisely - REALINVEST Stiahnuť
2598 Nie Neupresnené ZML 135/2011 Zmluva Kalná - Obec Ladislav Szép Stiahnuť
2599 Nie Neupresnené ZML 134/2011 Zmluva Kalná - Obec Telefonica O2 Slovakia, s.r.o. Stiahnuť
2600 Nie Neupresnené ZML 133/2011 Zmluva Kalná - Obec Lujza Kuklová Stiahnuť
2601 Nie Neupresnené ZML 132/2011 Zmluva Kalná - Obec M. Syllabová Stiahnuť
2602 Nie Neupresnené ZML 131/2011 Zmluva Kalná - Obec Judita Magnová FIT STYLE Stiahnuť
2603 Nie Neupresnené ZML 130/2011 Zmluva Kalná - Obec Judita Magnová FIT STYLE Stiahnuť
2604 Nie Neupresnené ZML 129/2011 Zmluva Kalná - Obec Judita Magnová FIT STYLE Stiahnuť
2605 Nie Neupresnené ZML 128/2011 Zmluva Kalná - Obec Judita Magnová FIT STYLE Stiahnuť
2606 Nie Neupresnené ZML 127/2011 Zmluva Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
2607 Nie Neupresnené fa_31121086.pdf Faktúra Kalná - KTR PROGRES-TS, s.r.o. Stiahnuť
2608 Nie Neupresnené fa_31121085.pdf Faktúra Kalná - KTR PROGRES-TS, s.r.o. Stiahnuť
2609 Nie Neupresnené fa_31121083.pdf Faktúra Kalná - KTR PROGRES-TS, s.r.o. Stiahnuť
2610 Nie Neupresnené fa_31121081.pdf Faktúra Kalná - KTR PROGRES-TS, s.r.o. Stiahnuť
2611 Nie Neupresnené fa_11751.pdf Faktúra Kalná - KTR Aiss, s.r.o. Stiahnuť
2612 Nie Neupresnené zm_ktr18.pdf Zmluva Kalná - KTR Obec Kalná nad Hronom Stiahnuť
2613 Nie Neupresnené zm_ktr17.pdf Zmluva Kalná - KTR Marek Kiss Stiahnuť
2614 Nie Neupresnené FA 1026/2011 Faktúra Kalná - Obec REWIS - BAUER, s.r.o. Stiahnuť
2615 Nie Neupresnené FA 1021/2011 Faktúra Kalná - Obec MÁNYA, spol. s r.o. Stiahnuť
2616 Nie Neupresnené FA 1019/2011 Faktúra Kalná - Obec SB PRESS, s.r.o. Stiahnuť
2617 Nie Neupresnené FA 1017/2011 Faktúra Kalná - Obec LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Stiahnuť
2618 Nie Neupresnené FA 1016/2011 Faktúra Kalná - Obec VITUR, s.r.o. Stiahnuť
2619 Nie Neupresnené FA 1008/2011 Faktúra Kalná - Obec Anna Píšiová Mäsiarstvo u Aničky Stiahnuť
2620 Nie Neupresnené FA 1006/2011 Faktúra Kalná - Obec SARK Stiahnuť
2621 Nie Neupresnené FA 1002/2011 Faktúra Kalná - Obec VIALLE Ing. Jozef Horniak Stiahnuť
2622 Nie Neupresnené FA 1001/2011 Faktúra Kalná - Obec Ľubor Kováč KOVA-TEX Stiahnuť
2623 Nie Neupresnené FA 991/2011 Faktúra Kalná - Obec INTERGEO, a.s. Stiahnuť
2624 Nie Neupresnené FA 990/2011 Faktúra Kalná - Obec INTERGEO, a.s. Stiahnuť
2625 Nie Neupresnené FA 987/2011 Faktúra Kalná - Obec SITA SLOVENSKO, a.s. Stiahnuť
2626 Nie Neupresnené FA 982/2011 Faktúra Kalná - Obec Kooperativa poisťovňa, a.s. Stiahnuť
2627 Nie Neupresnené FA 980/2011 Faktúra Kalná - Obec Balážmont, s.r.o. Stiahnuť
2628 Nie Neupresnené FA 978/2011 Faktúra Kalná - Obec FIDIF, spol. s r.o. Stiahnuť
2629 Nie Neupresnené FA 959/2011 Faktúra Kalná - Obec Gustav Poliak - SLOVAK ENERGY Stiahnuť
2630 Nie Neupresnené FA 958/2011 Faktúra Kalná - Obec SARK Stiahnuť
2631 Nie Neupresnené FA 957/2011 Faktúra Kalná - Obec ELITECH, s.r.o. Stiahnuť
2632 Nie Neupresnené FA 945/2011 Faktúra Kalná - Obec SPP, a.s. Stiahnuť
2633 Nie Neupresnené OBJ 207/2011 Objednávka Kalná - Obec Balážmont, s.r.o. Stiahnuť
2634 Nie Neupresnené OBJ 206/2011 Objednávka Kalná - Obec LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Stiahnuť
2635 Nie Neupresnené OBJ 205/2011 Objednávka Kalná - Obec Mário Valkovič Stiahnuť
2636 Nie Neupresnené OBJ 204/2011 Objednávka Kalná - Obec Imrich Šinko - MONTIM Stiahnuť
2637 Nie Neupresnené OBJ 201/2011 Objednávka Kalná - Obec KOPYR, s.r.o. Stiahnuť
2638 Nie Neupresnené OBJ 200/2011 Objednávka Kalná - Obec Ľubor Kováč KOVA-TEX Stiahnuť
2639 Nie Neupresnené OBJ 190/2011 Objednávka Kalná - Obec Gustav Poliak - SLOVAK ENERGY Stiahnuť
2640 Nie Neupresnené OBJ 189/2011 Objednávka Kalná - Obec Juhászová Mária, Geodetické práce Stiahnuť
2641 Nie Neupresnené OBJ 187/2011 Objednávka Kalná - Obec LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Stiahnuť
2642 Nie Neupresnené OBJ 186/2011 Objednávka Kalná - Obec FIDIF, spol. s r.o. Stiahnuť
2643 Nie Neupresnené OBJ 185/2011 Objednávka Kalná - Obec EUROFIMA s.r.o. Stiahnuť
2644 Nie Neupresnené FA 942/2011 Faktúra Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
2645 Nie Neupresnené FA 941/2011 Faktúra Kalná - Obec FLY NET spol. s r.o. Stiahnuť
2646 Nie Neupresnené FA 937/2011 Faktúra Kalná - Obec VITUR, s.r.o. Stiahnuť
2647 Nie Neupresnené FA 930/2011 Faktúra Kalná - Obec Michal Hajto - STAVMAT Stiahnuť
2648 Nie Neupresnené FA 929/2011 Faktúra Kalná - Obec Agro Okluky, a.s. Stiahnuť
2649 Nie Neupresnené FA 924/2011 Faktúra Kalná - Obec HYDROMELIORÁCIE, a.s. Stiahnuť
2650 Nie Neupresnené FA 921/2011 Faktúra Kalná - Obec Ing. Július Juhász - GEODET Stiahnuť
2651 Nie Neupresnené FA 917/2011 Faktúra Kalná - Obec LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Stiahnuť
2652 Nie Neupresnené FA 916/2011 Faktúra Kalná - Obec Vladimír Ďurovský - STROJMONT Stiahnuť
2653 Nie Neupresnené FA 911/2011 Faktúra Kalná - Obec GF - STATIK, s.r.o. Stiahnuť
2654 Nie Neupresnené FA 910/2011 Faktúra Kalná - Obec KVK PAKO, s.r.o. Stiahnuť
2655 Nie Neupresnené FA 908/2011 Faktúra Kalná - Obec Vladimír Ďurovský - STROJMONT Stiahnuť
2656 Nie Neupresnené FA 907/2011 Faktúra Kalná - Obec ZSE ENERGIA, a.s. Stiahnuť
2657 Nie Neupresnené FA 905/2011 Faktúra Kalná - Obec ZSE ENERGIA, a.s. Stiahnuť
2658 Nie Neupresnené FA 903/2011 Faktúra Kalná - Obec VIALLE Ing. Jozef Horniak Stiahnuť
2659 Nie Neupresnené FA 900/2011 Faktúra Kalná - Obec Ing. Dušan Ondrejka PRONSTAV Stiahnuť
2660 Nie Neupresnené FA 891/2011 Faktúra Kalná - Obec SITA SLOVENSKO, a.s. Stiahnuť
2661 Nie Neupresnené FA 887/2011 Faktúra Kalná - Obec KVK - Ing. Vladimír Uhrík Stiahnuť
2662 Nie Neupresnené FA 879/2011 Faktúra Kalná - Obec INTERGEO, a.s. Stiahnuť
2663 Nie Neupresnené FA 878/2011 Faktúra Kalná - Obec FK Real, s.r.o. Stiahnuť
2664 Nie Neupresnené FA 875/2011 Faktúra Kalná - Obec LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Stiahnuť
2665 Nie Neupresnené FA 873/2011 Faktúra Kalná - Obec HYDROMELIORÁCIE, a.s. Stiahnuť
2666 Nie Neupresnené FA 872/2011 Faktúra Kalná - Obec HYDROMELIORÁCIE, a.s. Stiahnuť
2667 Nie Neupresnené FA 871/2011 Faktúra Kalná - Obec HYDROMELIORÁCIE, a.s. Stiahnuť
2668 Nie Neupresnené FA 870/2011 Faktúra Kalná - Obec HYDROMELIORÁCIE, a.s. Stiahnuť
2669 Nie Neupresnené FA 864/2011 Faktúra Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
2670 Nie Neupresnené FA 862/2011 Faktúra Kalná - Obec VIALLE Ing. Jozef Horniak Stiahnuť
2671 Nie Neupresnené FA 860/2011 Faktúra Kalná - Obec SPP, a.s. Stiahnuť
2672 Nie Neupresnené FA 857/2011 Faktúra Kalná - Obec Michal Hajto - STAVMAT Stiahnuť
2673 Nie Neupresnené ZML 126/2011 Zmluva Kalná - Obec SARK Stiahnuť
2674 Nie Neupresnené ZML 125/2011 Zmluva Kalná - Obec euroAWK, s.r.o. Stiahnuť
2675 Nie Neupresnené ZML 124/2011 Zmluva Kalná - Obec OZ MAGIC TEAM Stiahnuť
2676 Nie Neupresnené ZML 123/2011 Zmluva Kalná - Obec Interaudit Levice, s.r.o. Stiahnuť
2677 Nie Neupresnené ZML 122/2011 Zmluva Kalná - Obec VIALLE Ing. Jozef Horniak Stiahnuť
2678 Nie Neupresnené ZML 121/2011 Zmluva Kalná - Obec Stolnotenisový klub Kalná nad Hronom Stiahnuť
2679 Nie Neupresnené ZML 120/2011 Zmluva Kalná - Obec Telefonica O2 Slovakia, s.r.o. Stiahnuť
2680 Nie Neupresnené ZML 119/2011 Zmluva Kalná - Obec EBC EU s.r.o. Stiahnuť
2681 Nie Neupresnené ZML 118/2011 Zmluva Kalná - Obec Telefonica O2 Slovakia, s.r.o. Stiahnuť
2682 Nie Neupresnené ZML 117/2011 Zmluva Kalná - Obec Štefan Rafael Stiahnuť
2683 Nie Neupresnené ZML 115/2011 Zmluva Kalná - Obec Stredná odborná škola Kalná nad Hronom Stiahnuť
2684 Nie Neupresnené 7247328811.pdf Faktúra Kalná - KTR SPP, a.s. Stiahnuť
2685 Nie Neupresnené 31121078.pdf Faktúra Kalná - KTR PROGRES-TS, s.r.o. Stiahnuť
2686 Nie Neupresnené 31121075.pdf Faktúra Kalná - KTR PROGRES-TS, s.r.o. Stiahnuť
2687 Nie Neupresnené 1101162.pdf Faktúra Kalná - KTR HVH MIKRO, s.r.o. Stiahnuť
2688 Nie Neupresnené 11706.pdf Faktúra Kalná - KTR Aiss, s.r.o. Stiahnuť
2689 Nie Neupresnené obj_ktr18.pdf Objednávka Kalná - KTR PROGRES-TS, s.r.o. Stiahnuť
2690 Nie Neupresnené OBJ 180/2011 Objednávka Kalná - Obec HYDROMELIORÁCIE, a.s. Stiahnuť
2691 Nie Neupresnené OBJ 175/2011 Objednávka Kalná - Obec STROJMONT Stiahnuť
2692 Nie Neupresnené OBJ 174/2011 Objednávka Kalná - Obec KVK PAKO, s.r.o. Stiahnuť
2693 Nie Neupresnené OBJ 171/2011 Objednávka Kalná - Obec GF - STATIK, s.r.o. Stiahnuť
2694 Nie Neupresnené OBJ 168/2011 Objednávka Kalná - Obec LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Stiahnuť
2695 Nie Neupresnené OBJ 167/2011 Objednávka Kalná - Obec REWIS - BAUER, s.r.o. Stiahnuť
2696 Nie Neupresnené ZML 114/2011 Zmluva Kalná - Obec POHRONIE Stiahnuť
2697 Nie Neupresnené ZML 113/2011 Zmluva Kalná - Obec Tibor Ciglan Stiahnuť
2698 Nie Neupresnené ZML 112/2011 Zmluva Kalná - Obec Varietná estráda Stiahnuť
2699 Nie Neupresnené ZML 111/2011 Zmluva Kalná - Obec Alexander Kováč Stiahnuť
2700 Nie Neupresnené ZML 110/2011 Zmluva Kalná - Obec Ing. Tibor Pálinkáš Stiahnuť
2701 Nie Neupresnené ZML 109/2011 Zmluva Kalná - Obec Csomor, Uhliarová, Tóth, Siposová, Drapka, Viziová, Csomor Stiahnuť
2702 Nie Neupresnené ZML 108/2011 Zmluva Kalná - Obec Služby Božieho milosrdenstva, n.o. Stiahnuť
2703 Nie Neupresnené ZML 107/2011 Zmluva Kalná - Obec Marcela Komendová Stiahnuť
2704 Nie Neupresnené ZML 106/2011 Zmluva Kalná - Obec Martina Pavlusová Stiahnuť
2705 Nie Neupresnené ZML 105/2011 Zmluva Kalná - Obec Ing. Ladislav Kisely - REALINVEST Stiahnuť
2706 Nie Neupresnené ZML 104/2011 Zmluva Kalná - Obec Ing. Danielis Stiahnuť
2707 Nie Neupresnené FA 843/2011 Faktúra Kalná - Obec KVK PAKO, s.r.o. Stiahnuť
2708 Nie Neupresnené FA 841/2011 Faktúra Kalná - Obec LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Stiahnuť
2709 Nie Neupresnené FA 838/2011 Faktúra Kalná - Obec Miloš Polák - MIPOL Stiahnuť
2710 Nie Neupresnené FA 837/2011 Faktúra Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
2711 Nie Neupresnené FA 827/2011 Faktúra Kalná - Obec Peter Dudák Stiahnuť
2712 Nie Neupresnené FA 826/2011 Faktúra Kalná - Obec BELLCROFT, s.r.o. Stiahnuť
2713 Nie Neupresnené FA 825/2011 Faktúra Kalná - Obec Studio - 21 plus, s.r.o. Stiahnuť
2714 Nie Neupresnené FA 823/2011 Faktúra Kalná - Obec Michal Hajto - STAVMAT Stiahnuť
2715 Nie Neupresnené FA 813/2011 Faktúra Kalná - Obec HYDROMELIORÁCIE, a.s. Stiahnuť
2716 Nie Neupresnené FA 809/2011 Faktúra Kalná - Obec Dušan Torda Stiahnuť
2717 Nie Neupresnené FA 803/2011 Faktúra Kalná - Obec VIALLE Stiahnuť
2718 Nie Neupresnené FA 801/2011 Faktúra Kalná - Obec Union poistovna, a.s. Stiahnuť
2719 Nie Neupresnené FA 800/2011 Faktúra Kalná - Obec VIALLE Stiahnuť
2720 Nie Neupresnené FA 799/2011 Faktúra Kalná - Obec VIALLE Stiahnuť
2721 Nie Neupresnené FA 798/2011 Faktúra Kalná - Obec VIALLE Stiahnuť
2722 Nie Neupresnené FA 797/2011 Faktúra Kalná - Obec ZSE ENERGIA, a.s. Stiahnuť
2723 Nie Neupresnené FA 796/2011 Faktúra Kalná - Obec ZSE ENERGIA, a.s. Stiahnuť
2724 Nie Neupresnené FA 791/2011 Faktúra Kalná - Obec ENGO, s.r.o. Stiahnuť
2725 Nie Neupresnené FA 787/2011 Faktúra Kalná - Obec EKO-BAU spol. s r.o. Stiahnuť
2726 Nie Neupresnené FA 786/2011 Faktúra Kalná - Obec SITA SLOVENSKO, a.s. Stiahnuť
2727 Nie Neupresnené FA 785/2011 Faktúra Kalná - Obec LENCOS spol. s r.o. Stiahnuť
2728 Nie Neupresnené OBJ 166/2011 Objednávka Kalná - Obec SB PRESS, s.r.o. Stiahnuť
2729 Nie Neupresnené OBJ 162/2011 Objednávka Kalná - Obec LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Stiahnuť
2730 Nie Neupresnené OBJ 160/2011 Objednávka Kalná - Obec KVK PAKO, s.r.o. Stiahnuť
2731 Nie Neupresnené OBJ 158/2011 Objednávka Kalná - Obec FK Real, s.r.o. Stiahnuť
2732 Nie Neupresnené OBJ 152/2011 Objednávka Kalná - Obec Peter Dudák Stiahnuť
2733 Nie Neupresnené OBJ 150/2011 Objednávka Kalná - Obec VIALLE Stiahnuť
2734 Nie Neupresnené OBJ 149/2011 Objednávka Kalná - Obec VIALLE Stiahnuť
2735 Nie Neupresnené OBJ 146/2011 Objednávka Kalná - Obec EKO-BAU spol. s r.o. Stiahnuť
2736 Nie Neupresnené OBJ 145/2011 Objednávka Kalná - Obec Dušan Torda Stiahnuť
2737 Nie Neupresnené FA 777/2011 Faktúra Kalná - Obec KVK - Ing. Vladimír Uhrík Stiahnuť
2738 Nie Neupresnené FA 774/2011 Faktúra Kalná - Obec Nagy Jozef - POOL-TECH Stiahnuť
2739 Nie Neupresnené FA 771/2011 Faktúra Kalná - Obec Átrium Arch, s.r.o. Stiahnuť
2740 Nie Neupresnené FA 765/2011 Faktúra Kalná - Obec HYDROMELIORÁCIE, a.s. Stiahnuť
2741 Nie Neupresnené FA 764/2011 Faktúra Kalná - Obec Robert Švec Stiahnuť
2742 Nie Neupresnené FA 762/2011 Faktúra Kalná - Obec SPP, a.s. Stiahnuť
2743 Nie Neupresnené FA 761/2011 Faktúra Kalná - Obec Pavol Stanko Stiahnuť
2744 Nie Neupresnené FA 752/2011 Faktúra Kalná - Obec Michal Hajto - STAVMAT Stiahnuť
2745 Nie Neupresnené FA 750/2011 Faktúra Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
2746 Nie Neupresnené 31121077.pdf Faktúra Kalná - KTR PROGRES-TS, s.r.o. Stiahnuť
2747 Nie Neupresnené 31121071.pdf Faktúra Kalná - KTR PROGRES-TS, s.r.o. Stiahnuť
2748 Nie Neupresnené 7292265376.pdf Faktúra Kalná - KTR SPP, a.s. Stiahnuť
2749 Nie Neupresnené 2111093423.pdf Faktúra Kalná - KTR AGEM Computers, spol. s r.o. Stiahnuť
2750 Nie Neupresnené obj_ktr17.pdf Objednávka Kalná - KTR HVH MIKRO, s.r.o. Stiahnuť
2751 Nie Neupresnené FA 760/2011 Faktúra Kalná - Obec HYDROMELIORÁCIE, a.s. Stiahnuť
2752 Nie Neupresnené FA 738/2011 Faktúra Kalná - Obec LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Stiahnuť
2753 Nie Neupresnené FA 735/2011 Faktúra Kalná - Obec Dušan Bogár Stiahnuť
2754 Nie Neupresnené FA 719/2011 Faktúra Kalná - Obec Zsolt Hermán Stiahnuť
2755 Nie Neupresnené FA 718/2011 Faktúra Kalná - Obec Zsolt Hermán Stiahnuť
2756 Nie Neupresnené FA 717/2011 Faktúra Kalná - Obec Zsolt Hermán Stiahnuť
2757 Nie Neupresnené FA 713/2011 Faktúra Kalná - Obec ZSE ENERGIA, a.s. Stiahnuť
2758 Nie Neupresnené FA 712/2011 Faktúra Kalná - Obec ZSE ENERGIA, a.s. Stiahnuť
2759 Nie Neupresnené FA 711/2011 Faktúra Kalná - Obec Dušan Torda Stiahnuť
2760 Nie Neupresnené FA 710/2011 Faktúra Kalná - Obec VIALLE Stiahnuť
2761 Nie Neupresnené FA 709/2011 Faktúra Kalná - Obec VIALLE Stiahnuť
2762 Nie Neupresnené FA 704/2011 Faktúra Kalná - Obec Ateliér Fontána, Anton Jakubík Stiahnuť
2763 Nie Neupresnené FA 703/2011 Faktúra Kalná - Obec KVK - Ing. Vladimír Uhrík Stiahnuť
2764 Nie Neupresnené FA 702/2011 Faktúra Kalná - Obec E-PRO CONSULTING, s.r.o. Stiahnuť
2765 Nie Neupresnené 6300025732.pdf Faktúra Kalná - KTR SPP, a.s. Stiahnuť
2766 Nie Neupresnené 31121066.pdf Faktúra Kalná - KTR PROGRES-TS, s.r.o. Stiahnuť
2767 Nie Neupresnené 31121065.pdf Faktúra Kalná - KTR PROGRES-TS, s.r.o. Stiahnuť
2768 Nie Neupresnené 20114445.pdf Faktúra Kalná - KTR MB TECH BB s.r.o. Stiahnuť
2769 Nie Neupresnené obj_ktr16.pdf Objednávka Kalná - KTR Syntex Bratislava, s.r.o. Stiahnuť
2770 Nie Neupresnené ZML 103/2011 Zmluva Kalná - Obec Irena Rafaelová Stiahnuť
2771 Nie Neupresnené ZML 102/2011 Zmluva Kalná - Obec JAVYS, a.s. Stiahnuť
2772 Nie Neupresnené ZML 101/2011 Zmluva Kalná - Obec ASTOR SLOVAKIA, s.r.o. Stiahnuť
2773 Nie Neupresnené ZML 100/2011 Zmluva Kalná - Obec Združenie bývalých občanov Mochoviec Stiahnuť
2774 Nie Neupresnené ZML 99/2011 Zmluva Kalná - Obec Jozef Roško Stiahnuť
2775 Nie Neupresnené ZML 98/2011 Zmluva Kalná - Obec Ivana Boháčová Stiahnuť
2776 Nie Neupresnené ZML 97/2011 Zmluva Kalná - Obec Telefonica O2 Slovakia, s.r.o. Stiahnuť
2777 Nie Neupresnené ZML 96/2011 Zmluva Kalná - Obec Vodácky klub Stiahnuť
2778 Nie Neupresnené FA 701 Faktúra Kalná - Obec LEVEL, a.s. - LEVICE Stiahnuť
2779 Nie Neupresnené FA 700 Faktúra Kalná - Obec Ing. Vladimír Valach - SIWEL Stiahnuť
2780 Nie Neupresnené FA 699 Faktúra Kalná - Obec Dušan Torda Stiahnuť
2781 Nie Neupresnené FA 698 Faktúra Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
2782 Nie Neupresnené FA 696 Faktúra Kalná - Obec SITA SLOVENSKO, a.s. Stiahnuť
2783 Nie Neupresnené FA 691 Faktúra Kalná - Obec AllRisk, s.r.o. Stiahnuť
2784 Nie Neupresnené FA 690 Faktúra Kalná - Obec HVH MIKRO, s.r.o. Stiahnuť
2785 Nie Neupresnené FA 669 Faktúra Kalná - Obec KVK PAKO, s.r.o. Stiahnuť
2786 Nie Neupresnené OBJ 139/2011 Objednávka Kalná - Obec INTERGEO, a.s. Stiahnuť
2787 Nie Neupresnené OBJ 134/2011 Objednávka Kalná - Obec ENGO, s.r.o. Stiahnuť
2788 Nie Neupresnené OBJ 132/2011 Objednávka Kalná - Obec Dušan Torda Stiahnuť
2789 Nie Neupresnené OBJ 131/2011 Objednávka Kalná - Obec HYDROMELIORÁCIE, a.s. Stiahnuť
2790 Nie Neupresnené OBJ 130/2011 Objednávka Kalná - Obec HYDROMELIORÁCIE, a.s. Stiahnuť
2791 Nie Neupresnené OBJ 129/2011 Objednávka Kalná - Obec HYDROMELIORÁCIE, a.s. Stiahnuť
2792 Nie Neupresnené OBJ 128/2011 Objednávka Kalná - Obec HYDROMELIORÁCIE, a.s. Stiahnuť
2793 Nie Neupresnené OBJ 124/2011 Objednávka Kalná - Obec Pavol Stanko Stiahnuť
2794 Nie Neupresnené OBJ 123/2011 Objednávka Kalná - Obec Balážmont, s.r.o. Stiahnuť
2795 Nie Neupresnené ZML 95/2011 Zmluva Kalná - Obec Mesto Nitra Stiahnuť
2796 Nie Neupresnené ZML 94/2011 Zmluva Kalná - Obec H. Grantnerová Stiahnuť
2797 Nie Neupresnené ZML 93/2011 Zmluva Kalná - Obec M. Pavlusová Stiahnuť
2798 Nie Neupresnené ZML 92/2011 Zmluva Kalná - Obec R. Ďurovičová Stiahnuť
2799 Nie Neupresnené ZML 91/2011 Zmluva Kalná - Obec ZVS, a.s. Stiahnuť
2800 Nie Neupresnené ZML 90/2011 Zmluva Kalná - Obec SCARABEO - SK, s.r.o. Stiahnuť
2801 Nie Neupresnené ZML 89/2011 Zmluva Kalná - Obec SCARABEO - SK, s.r.o. Stiahnuť
2802 Nie Neupresnené zm_ktr16.pdf Zmluva Kalná - KTR THe Walt Disney Company Limited Stiahnuť
2803 Nie Neupresnené zm_ktr15.pdf Zmluva Kalná - KTR TV LUX s.r.o. Stiahnuť
2804 Nie Neupresnené zm_ktr14.pdf Zmluva Kalná - KTR Stanice O, a.s. Stiahnuť
2805 Nie Neupresnené zm_ktr13.pdf Zmluva Kalná - KTR NGC Europe Limited Stiahnuť
2806 Nie Neupresnené fa_20110902.pdf Faktúra Kalná - KTR Miloš Polák - MIPOL Stiahnuť
2807 Nie Neupresnené fa_20110901.pdf Faktúra Kalná - KTR Miloš Polák - MIPOL Stiahnuť
2808 Nie Neupresnené fa_11509.pdf Faktúra Kalná - KTR Aiss, s.r.o. Stiahnuť
2809 Nie Neupresnené obj_ktr15.pdf Objednávka Kalná - KTR Miloš Polák - MIPOL Stiahnuť
2810 Nie Neupresnené obj_ktr14.pdf Objednávka Kalná - KTR Miloš Polák - MIPOL Stiahnuť
2811 Nie Neupresnené zm_ktr12.pdf Zmluva Kalná - KTR Viktória Kissová - Piváreň u smädného mnícha Stiahnuť
2812 Nie Neupresnené FA 630 Faktúra Kalná - Obec LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Stiahnuť
2813 Nie Neupresnené FA 622 Faktúra Kalná - Obec MARO, s.r.o. Stiahnuť
2814 Nie Neupresnené FA 621 Faktúra Kalná - Obec VIALLE Stiahnuť
2815 Nie Neupresnené FA 615 Faktúra Kalná - Obec Milan Bartoš MB - ELEKTRO Stiahnuť
2816 Nie Neupresnené FA 599 Faktúra Kalná - Obec ZSE ENERGIA, a.s. Stiahnuť
2817 Nie Neupresnené FA 596 Faktúra Kalná - Obec ZSE ENERGIA, a.s. Stiahnuť
2818 Nie Neupresnené FA 582 Faktúra Kalná - Obec KVK - Ing. Vladimír Uhrík Stiahnuť
2819 Nie Neupresnené FA 581 Faktúra Kalná - Obec Z & H, s.r.o. Stiahnuť
2820 Nie Neupresnené FA 578 Faktúra Kalná - Obec E-PRO CONSULTING, s.r.o. Stiahnuť
2821 Nie Neupresnené FA 577 Faktúra Kalná - Obec EUROFIMA s.r.o. Stiahnuť
2822 Nie Neupresnené FA 575 Faktúra Kalná - Obec HYDROMELIORÁCIE, a.s. Stiahnuť
2823 Nie Neupresnené OBJ 119/2011 Objednávka Kalná - Obec HVH MIKRO, s.r.o. Stiahnuť
2824 Nie Neupresnené OBJ 118/2011 Objednávka Kalná - Obec BELLCROFT, s.r.o. Stiahnuť
2825 Nie Neupresnené OBJ 117/2011 Objednávka Kalná - Obec Studio - 21 plus, s.r.o. Stiahnuť
2826 Nie Neupresnené OBJ 115/2011 Objednávka Kalná - Obec Dušan Torda Stiahnuť
2827 Nie Neupresnené OBJ 114/2011 Objednávka Kalná - Obec Dušan Bogár Stiahnuť
2828 Nie Neupresnené OBJ 111/2011 Objednávka Kalná - Obec E-PRO CONSULTING, s.r.o. Stiahnuť
2829 Nie Neupresnené OBJ 103/2011 Objednávka Kalná - Obec Z & H, s.r.o. Stiahnuť
2830 Nie Neupresnené OBJ 102/2011 Objednávka Kalná - Obec HYDROMELIORÁCIE, a.s. Stiahnuť
2831 Nie Neupresnené ZML 88/2011 Zmluva Kalná - Obec Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Stiahnuť
2832 Nie Neupresnené ZML 87/2011 Zmluva Kalná - Obec VIALLE Stiahnuť
2833 Nie Neupresnené ZML 86/2011 Zmluva Kalná - Obec ZSE ENERGIA, a.s. Stiahnuť
2834 Nie Neupresnené ZML 85/2011 Zmluva Kalná - Obec DJ Tibor Kúdela Stiahnuť
2835 Nie Neupresnené ZML 84/2011 Zmluva Kalná - Obec Československá obchodná banka, a.s. Stiahnuť
2836 Nie Neupresnené ZML 83/2011 Zmluva Kalná - Obec Československá obchodná banka, a.s. Stiahnuť
2837 Nie Neupresnené ZML 82/2011 Zmluva Kalná - Obec SOZA Stiahnuť
2838 Nie Neupresnené ZML 81/2011 Zmluva Kalná - Obec MB Liptovský Mikuláš Stiahnuť
2839 Nie Neupresnené ZML 80/2011 Zmluva Kalná - Obec Rikkoňovci Stiahnuť
2840 Nie Neupresnené ZML 79/2011 Zmluva Kalná - Obec SOZA Stiahnuť
2841 Nie Neupresnené ZML 78/2011 Zmluva Kalná - Obec Jozef Čurilla - JOMA Stiahnuť
2842 Nie Neupresnené ZML 77/2011 Zmluva Kalná - Obec František Búri Stiahnuť
2843 Nie Neupresnené fa_31121058.pdf Faktúra Kalná - KTR PROGRES-TS, s.r.o. Stiahnuť
2844 Nie Neupresnené fa_31121050.pdf Faktúra Kalná - KTR PROGRES-TS, s.r.o. Stiahnuť
2845 Nie Neupresnené obj_ktr13.pdf Objednávka Kalná - KTR PROGRES-TS, s.r.o. Stiahnuť
2846 Nie Neupresnené obj_ktr12.pdf Objednávka Kalná - KTR PROGRES-TS, s.r.o. Stiahnuť
2847 Nie Neupresnené obj_ktr11.pdf Objednávka Kalná - KTR PROGRES-TS, s.r.o. Stiahnuť
2848 Nie Neupresnené obj_ktr10.pdf Objednávka Kalná - KTR PROGRES-TS, s.r.o. Stiahnuť
2849 Nie Neupresnené obj_ktr08.pdf Objednávka Kalná - KTR HVH MIKRO, s.r.o. Stiahnuť
2850 Nie Neupresnené obj_ktr07.pdf Objednávka Kalná - KTR PROGRES-TS, s.r.o. Stiahnuť
2851 Nie Neupresnené obj_ktr06.pdf Objednávka Kalná - KTR PROGRES-TS, s.r.o. Stiahnuť
2852 Nie Neupresnené fa_11473.pdf Faktúra Kalná - KTR Aiss, s.r.o. Stiahnuť
2853 Nie Neupresnené FA 571 Faktúra Kalná - Obec Union poistovna, a.s. Stiahnuť
2854 Nie Neupresnené FA 563 Faktúra Kalná - Obec SABRINA MODELLE, s.r.o. Stiahnuť
2855 Nie Neupresnené FA 557 Faktúra Kalná - Obec SITA SLOVENSKO, a.s. Stiahnuť
2856 Nie Neupresnené FA 546 Faktúra Kalná - Obec Z & H, s.r.o. Stiahnuť
2857 Nie Neupresnené FA 528 Faktúra Kalná - Obec JUDr. Richard Schwarz Stiahnuť
2858 Nie Neupresnené ZML 76/2011 Zmluva Kalná - Obec SOZA Stiahnuť
2859 Nie Neupresnené ZML 75/2011 Zmluva Kalná - Obec Geodetický a kartografický ústav Bratislava Stiahnuť
2860 Nie Neupresnené ZML 74/2011 Zmluva Kalná - Obec ČSOB, a.s. Stiahnuť
2861 Nie Neupresnené ZML 73/2011 Zmluva Kalná - Obec Obec Tekovský Hrádok Stiahnuť
2862 Nie Neupresnené ZML 72/2011 Zmluva Kalná - Obec FLY NET spol. s r.o. Stiahnuť
2863 Nie Neupresnené ZML 71/2011 Zmluva Kalná - Obec p. Alexyová Stiahnuť
2864 Nie Neupresnené ZML 70/2011 Zmluva Kalná - Obec HYDROMELIORÁCIE, a.s. Stiahnuť
2865 Nie Neupresnené ZML 69/2011 Zmluva Kalná - Obec p. Krajči Stiahnuť
2866 Nie Neupresnené ZML 68/2011 Zmluva Kalná - Obec p. Mačuha, p. Tyavodová Stiahnuť
2867 Nie Neupresnené ZML 67/2011 Zmluva Kalná - Obec p. Macho Stiahnuť
2868 Nie Neupresnené ZML 66/2011 Zmluva Kalná - Obec ZSE ENERGIA, a.s. Stiahnuť
2869 Nie Neupresnené ZML 65/2011 Zmluva Kalná - Obec ZSE ENERGIA, a.s. Stiahnuť
2870 Nie Neupresnené ZML 64/2011 Zmluva Kalná - Obec ZSE ENERGIA, a.s. Stiahnuť
2871 Nie Neupresnené ZML 63/2011 Zmluva Kalná - Obec ZSE ENERGIA, a.s. Stiahnuť
2872 Nie Neupresnené ZML 62/2011 Zmluva Kalná - Obec ZSE ENERGIA, a.s. Stiahnuť
2873 Nie Neupresnené ZML 61/2011 Zmluva Kalná - Obec ZSE ENERGIA, a.s. Stiahnuť
2874 Nie Neupresnené ZML 60/2011 Zmluva Kalná - Obec ZSE ENERGIA, a.s. Stiahnuť
2875 Nie Neupresnené ZML 59/2011 Zmluva Kalná - Obec ZSE ENERGIA, a.s. Stiahnuť
2876 Nie Neupresnené ZML 58/2011 Zmluva Kalná - Obec ZSE ENERGIA, a.s. Stiahnuť
2877 Nie Neupresnené ZML 57/2011 Zmluva Kalná - Obec ZSE ENERGIA, a.s. Stiahnuť
2878 Nie Neupresnené ZML 56/2011 Zmluva Kalná - Obec ZSE ENERGIA, a.s. Stiahnuť
2879 Nie Neupresnené ZML 55/2011 Zmluva Kalná - Obec ZSE ENERGIA, a.s. Stiahnuť
2880 Nie Neupresnené ZML 54/2011 Zmluva Kalná - Obec ZSE ENERGIA, a.s. Stiahnuť
2881 Nie Neupresnené ZML 53/2011 Zmluva Kalná - Obec ZSE ENERGIA, a.s. Stiahnuť
2882 Nie Neupresnené ZML 52/2011 Zmluva Kalná - Obec ZSE ENERGIA, a.s. Stiahnuť
2883 Nie Neupresnené ZML 51/2011 Zmluva Kalná - Obec DOBEN, s.r.o. Stiahnuť
2884 Nie Neupresnené ZML 50/2011 Zmluva Kalná - Obec DOBEN, s.r.o. Stiahnuť
2885 Nie Neupresnené ZML 49/2011 Zmluva Kalná - Obec ADATO, s.r.o. Stiahnuť
2886 Nie Neupresnené OBJ 99/2011 Objednávka Kalná - Obec BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s. Stiahnuť
2887 Nie Neupresnené OBJ 93/2011 Objednávka Kalná - Obec Milan Bartoš MB - ELEKTRO Stiahnuť
2888 Nie Neupresnené OBJ 91/2011 Objednávka Kalná - Obec JUDr. Richard Schwarz Stiahnuť
2889 Nie Neupresnené OBJ 90/2011 Objednávka Kalná - Obec LENCOS spol. s r.o. Stiahnuť
2890 Nie Neupresnené OBJ 89/2011 Objednávka Kalná - Obec Zsolt Hermán Stiahnuť
2891 Nie Neupresnené OBJ 87/2011 Objednávka Kalná - Obec VIALLE Stiahnuť
2892 Nie Neupresnené OBJ 86/2011 Objednávka Kalná - Obec VIALLE Stiahnuť
2893 Nie Neupresnené FA 523 Faktúra Kalná - Obec OTTO ČANK, s.r.o. Stiahnuť
2894 Nie Neupresnené FA 522 Faktúra Kalná - Obec VIALLE Stiahnuť
2895 Nie Neupresnené FA 521 Faktúra Kalná - Obec VIALLE Stiahnuť
2896 Nie Neupresnené FA 520 Faktúra Kalná - Obec VIALLE Stiahnuť
2897 Nie Neupresnené FA 518 Faktúra Kalná - Obec LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Stiahnuť
2898 Nie Neupresnené FA 513 Faktúra Kalná - Obec NOVOKLIM, s.r.o. Stiahnuť
2899 Nie Neupresnené FA 511 Faktúra Kalná - Obec HYDROMELIORÁCIE, a.s. Stiahnuť
2900 Nie Neupresnené FA 507 Faktúra Kalná - Obec KEPS, s.r.o. Stiahnuť
2901 Nie Neupresnené FA 501 Faktúra Kalná - Obec PROPAG STUDIO s.r.o. Stiahnuť
2902 Nie Neupresnené FA 483 Faktúra Kalná - Obec Miloš Polák - MIPOL Stiahnuť
2903 Nie Neupresnené FA 482 Faktúra Kalná - Obec SITA SLOVENSKO, a.s. Stiahnuť
2904 Nie Neupresnené FA 481 Faktúra Kalná - Obec KVK - Ing. Vladimír Uhrík Stiahnuť
2905 Nie Neupresnené FA 477 Faktúra Kalná - Obec Zsolt Hermán Stiahnuť
2906 Nie Neupresnené FA 476 Faktúra Kalná - Obec Ing. Vladimír Valach - SIWEL Stiahnuť
2907 Nie Neupresnené FA 468 Faktúra Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
2908 Nie Neupresnené FA 455 Faktúra Kalná - Obec Roman Doležal Stiahnuť
2909 Nie Neupresnené FA 454 Faktúra Kalná - Obec PV MONT s.r.o. LEVICE Stiahnuť
2910 Nie Neupresnené fa_11322.pdf Faktúra Kalná - KTR Aiss, s.r.o. Stiahnuť
2911 Nie Neupresnené fa_11283.pdf Faktúra Kalná - KTR Aiss, s.r.o. Stiahnuť
2912 Nie Neupresnené FA 433 Faktúra Kalná - Obec SAND s.r.o. Stiahnuť
2913 Nie Neupresnené FA 426 Faktúra Kalná - Obec VIALLE Stiahnuť
2914 Nie Neupresnené FA 425 Faktúra Kalná - Obec VIALLE Stiahnuť
2915 Nie Neupresnené FA 423 Faktúra Kalná - Obec HYDROMELIORÁCIE, a.s. Stiahnuť
2916 Nie Neupresnené FA 422 Faktúra Kalná - Obec LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Stiahnuť
2917 Nie Neupresnené FA 421 Faktúra Kalná - Obec Imrich Keleman - I-MAL Stiahnuť
2918 Nie Neupresnené FA 411 Faktúra Kalná - Obec Gustav Poliak - SLOVAK ENERGY Stiahnuť
2919 Nie Neupresnené FA 405 Faktúra Kalná - Obec SITA SLOVENSKO, a.s. Stiahnuť
2920 Nie Neupresnené FA 403 Faktúra Kalná - Obec ZSE ENERGIA, a.s. Stiahnuť
2921 Nie Neupresnené FA 402 Faktúra Kalná - Obec ZSE ENERGIA, a.s. Stiahnuť
2922 Nie Neupresnené FA 401 Faktúra Kalná - Obec ZONEX s.r.o. Stiahnuť
2923 Nie Neupresnené FA 400 Faktúra Kalná - Obec KVK - Ing. Vladimír Uhrík Stiahnuť
2924 Nie Neupresnené FA 397 Faktúra Kalná - Obec GT - TEAM s.r.o. Stiahnuť
2925 Nie Neupresnené FA 385 Faktúra Kalná - Obec SITA SLOVENSKO, a.s. Stiahnuť
2926 Nie Neupresnené FA 378 Faktúra Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
2927 Nie Neupresnené FA 371 Faktúra Kalná - Obec M5 TRADE s.r.o. Stiahnuť
2928 Nie Neupresnené FA 369 Faktúra Kalná - Obec Interaudit Levice, s.r.o. Stiahnuť
2929 Nie Neupresnené ZML 48/2011 Zmluva Kalná - Obec Sylvia Poliaková Stiahnuť
2930 Nie Neupresnené ZML 47/2011 Zmluva Kalná - Obec Robert Švec Stiahnuť
2931 Nie Neupresnené ZML 46/2011 Zmluva Kalná - Obec ZSE Distribúcia, a.s. Stiahnuť
2932 Nie Neupresnené ZML 45/2011 Zmluva Kalná - Obec ZSE Distribúcia, a.s. Stiahnuť
2933 Nie Neupresnené ZML 44/2011 Zmluva Kalná - Obec ZSE Distribúcia, a.s. Stiahnuť
2934 Nie Neupresnené ZML 43/2011 Zmluva Kalná - Obec ZSE Distribúcia, a.s. Stiahnuť
2935 Nie Neupresnené ZML 42/2011 Zmluva Kalná - Obec ZSE Distribúcia, a.s. Stiahnuť
2936 Nie Neupresnené ZML 41/2011 Zmluva Kalná - Obec ZSE Distribúcia, a.s. Stiahnuť
2937 Nie Neupresnené ZML 40/2011 Zmluva Kalná - Obec ZSE Distribúcia, a.s. Stiahnuť
2938 Nie Neupresnené ZML 39/2011 Zmluva Kalná - Obec ZSE Distribúcia, a.s. Stiahnuť
2939 Nie Neupresnené ZML 38/2011 Zmluva Kalná - Obec ZSE Distribúcia, a.s. Stiahnuť
2940 Nie Neupresnené ZML 37/2011 Zmluva Kalná - Obec ZSE Distribúcia, a.s. Stiahnuť
2941 Nie Neupresnené ZML 36/2011 Zmluva Kalná - Obec ZSE Distribúcia, a.s. Stiahnuť
2942 Nie Neupresnené ZML 35/2011 Zmluva Kalná - Obec ZSE Distribúcia, a.s. Stiahnuť
2943 Nie Neupresnené ZML 34/2011 Zmluva Kalná - Obec ZSE Distribúcia, a.s. Stiahnuť
2944 Nie Neupresnené ZML 33/2011 Zmluva Kalná - Obec ZSE Distribúcia, a.s. Stiahnuť
2945 Nie Neupresnené ZML 32/2011 Zmluva Kalná - Obec ZSE Distribúcia, a.s. Stiahnuť
2946 Nie Neupresnené ZML 31/2011 Zmluva Kalná - Obec ZSE Distribúcia, a.s. Stiahnuť
2947 Nie Neupresnené ZML 30/2011 Zmluva Kalná - Obec ZSE Distribúcia, a.s. Stiahnuť
2948 Nie Neupresnené ZML 29/2011 Zmluva Kalná - Obec ZSE ENERGIA, a.s. Stiahnuť
2949 Nie Neupresnené OBJ 85/2011 Objednávka Kalná - Obec Ing. Vladimír Holečko Stiahnuť
2950 Nie Neupresnené OBJ 84/2011 Objednávka Kalná - Obec SOFT GL, s.r.o. Stiahnuť
2951 Nie Neupresnené OBJ 83/2011 Objednávka Kalná - Obec OTTO ČANK, s.r.o. Stiahnuť
2952 Nie Neupresnené OBJ 82/2011 Objednávka Kalná - Obec PROPAG STUDIO s.r.o. Stiahnuť
2953 Nie Neupresnené OBJ 81/2011 Objednávka Kalná - Obec IURA EDITION, spol. s r.o. Stiahnuť
2954 Nie Neupresnené OBJ 80/2011 Objednávka Kalná - Obec Zsolt Hermán Stiahnuť
2955 Nie Neupresnené OBJ 79/2011 Objednávka Kalná - Obec PAVLIŠ A HARTMANN SLOVAKIA s.r.o. Stiahnuť
2956 Nie Neupresnené OBJ 78/2011 Objednávka Kalná - Obec SIETE - RYBY, s.r.o. Stiahnuť
2957 Nie Neupresnené OBJ 77/2011 Objednávka Kalná - Obec EMPORO s.r.o. Stiahnuť
2958 Nie Neupresnené OBJ 76/2011 Objednávka Kalná - Obec MAJSTER - PAPIER Stiahnuť
2959 Nie Neupresnené OBJ 75/2011 Objednávka Kalná - Obec SAND s.r.o. Stiahnuť
2960 Nie Neupresnené OBJ 74/2011 Objednávka Kalná - Obec E-PRO CONSULTING, s.r.o. Stiahnuť
2961 Nie Neupresnené OBJ 73/2011 Objednávka Kalná - Obec LEVEL, a.s. - LEVICE Stiahnuť
2962 Nie Neupresnené OBJ 72/2011 Objednávka Kalná - Obec Ing. Vladimír Valach - SIWEL Stiahnuť
2963 Nie Neupresnené OBJ 71/2011 Objednávka Kalná - Obec HAITEG, s.r.o. Stiahnuť
2964 Nie Neupresnené OBJ 70/2011 Objednávka Kalná - Obec Ing. Vladimír Valach - SIWEL Stiahnuť
2965 Nie Neupresnené OBJ 69/2011 Objednávka Kalná - Obec DOREKOL, s.r.o. Stiahnuť
2966 Nie Neupresnené FA 366 Faktúra Kalná - Obec INTERGEO, a.s. Stiahnuť
2967 Nie Neupresnené FA 356 Faktúra Kalná - Obec Františka Strákošová - S-TEAM Stiahnuť
2968 Nie Neupresnené FA 353 Faktúra Kalná - Obec Gustav Poliak - SLOVAK ENERGY Stiahnuť
2969 Nie Neupresnené FA 339 Faktúra Kalná - Obec FK Real, s.r.o. Stiahnuť
2970 Nie Neupresnené FA 324 Faktúra Kalná - Obec VIALLE Stiahnuť
2971 Nie Neupresnené FA 323 Faktúra Kalná - Obec VIALLE Stiahnuť
2972 Nie Neupresnené FA 322 Faktúra Kalná - Obec HYDROMELIORÁCIE, a.s. Stiahnuť
2973 Nie Neupresnené FA 313 Faktúra Kalná - Obec Jaroslav Kotora - SOLID Stiahnuť
2974 Nie Neupresnené zm_ktr11.pdf Zmluva Kalná - KTR Eva Lefantová - PEPOSERVIS Stiahnuť
2975 Nie Neupresnené zm_ktr10.pdf Zmluva Kalná - KTR Obec Kalná nad Hronom Stiahnuť
2976 Nie Neupresnené zm_ktr09.pdf Zmluva Kalná - KTR BDScom s.r.o. Stiahnuť
2977 Nie Neupresnené fa_7217086822.pdf Faktúra Kalná - KTR SPP, a.s. Stiahnuť
2978 Nie Neupresnené fa_7190406923.pdf Faktúra Kalná - KTR ZSE ENERGIA, a.s. Stiahnuť
2979 Nie Neupresnené fa_2011210020.pdf Faktúra Kalná - KTR Stefan Gregac Universal Center GaG Stiahnuť
2980 Nie Neupresnené fa_1104251549.pdf Faktúra Kalná - KTR Eurosport Stiahnuť
2981 Nie Neupresnené fa_1018930059.pdf Faktúra Kalná - KTR Telefonica O2 Slovakia, s.r.o. Stiahnuť
2982 Nie Neupresnené fa_1017548820.pdf Faktúra Kalná - KTR Telefonica O2 Slovakia, s.r.o. Stiahnuť
2983 Nie Neupresnené fa_31121028.pdf Faktúra Kalná - KTR PROGRES-TS, s.r.o. Stiahnuť
2984 Nie Neupresnené fa_31121022.pdf Faktúra Kalná - KTR PROGRES-TS, s.r.o. Stiahnuť
2985 Nie Neupresnené fa_31121021.pdf Faktúra Kalná - KTR PROGRES-TS, s.r.o. Stiahnuť
2986 Nie Neupresnené fa_11020845.pdf Faktúra Kalná - KTR IKO Cable, s.r.o. Stiahnuť
2987 Nie Neupresnené fa_2011516.pdf Faktúra Kalná - KTR TES - SLOVAKIA, s.r.o. Stiahnuť
2988 Nie Neupresnené fa_2011062.pdf Faktúra Kalná - KTR Bucher Jaroslav - JGV Stiahnuť
2989 Nie Neupresnené fa_111696.pdf Faktúra Kalná - KTR SYSTÉM ABC - Ivan Rešetka Stiahnuť
2990 Nie Neupresnené fa_110516.pdf Faktúra Kalná - KTR TES - SLOVAKIA, s.r.o. Stiahnuť
2991 Nie Neupresnené fa_011101.pdf Faktúra Kalná - KTR VARES s.r.o. Stiahnuť
2992 Nie Neupresnené fa_11016.pdf Faktúra Kalná - KTR BDScom s.r.o. Stiahnuť
2993 Nie Neupresnené OBJ 68/2011 Objednávka Kalná - Obec M5 TRADE s.r.o. Stiahnuť
2994 Nie Neupresnené OBJ 64/2011 Objednávka Kalná - Obec Imrich Keleman - I-MAL Stiahnuť
2995 Nie Neupresnené OBJ 59/2011 Objednávka Kalná - Obec SNAP, s.r.o. Stiahnuť
2996 Nie Neupresnené OBJ 58/2011 Objednávka Kalná - Obec ZONEX s.r.o. Stiahnuť
2997 Nie Neupresnené OBJ 57/2011 Objednávka Kalná - Obec Jaroslav Kotora - SOLID Stiahnuť
2998 Nie Neupresnené ZML 28 2011 Zmluva Kalná - Obec Slovenská inovačná a energetická agentúra Stiahnuť
2999 Nie Neupresnené ZML 27 2011 Zmluva Kalná - Obec Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku Stiahnuť
3000 Nie Neupresnené ZML 26 2011 Zmluva Kalná - Obec Ing. Eliška Svordová Stiahnuť
3001 Nie Neupresnené ZML 25 2011 Zmluva Kalná - Obec DOPRAVOPROJEKT, a.s. Stiahnuť
3002 Nie Neupresnené ZML 24/2011 Zmluva Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
3003 Nie Neupresnené ZML 23/2011 Zmluva Kalná - Obec ZSE Distribúcia, a.s. Stiahnuť
3004 Nie Neupresnené ZML 22/2011 Zmluva Kalná - Obec Telefonica O2 Slovakia, s.r.o. Stiahnuť
3005 Nie Neupresnené ZML 21/2011 Zmluva Kalná - Obec Telefonica O2 Slovakia, s.r.o. Stiahnuť
3006 Nie Neupresnené ZML 20/2011 Zmluva Kalná - Obec Telefonica O2 Slovakia, s.r.o. Stiahnuť
3007 Nie Neupresnené FA 335 Faktúra Kalná - Obec Imrich Keleman Stiahnuť
3008 Nie Neupresnené FA 334 Faktúra Kalná - Obec SNAP, s.r.o. Stiahnuť
3009 Nie Neupresnené FA 319 Faktúra Kalná - Obec LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Stiahnuť
3010 Nie Neupresnené FA 318 Faktúra Kalná - Obec Milan Bartoš MB - ELEKTRO Stiahnuť
3011 Nie Neupresnené FA 315 Faktúra Kalná - Obec Miloš Polák - MIPOL Stiahnuť
3012 Nie Neupresnené FA 311 Faktúra Kalná - Obec MOLČÍK KIPPER, a.s. Stiahnuť
3013 Nie Neupresnené FA 308 Faktúra Kalná - Obec Roman Doležal Stiahnuť
3014 Nie Neupresnené FA 307 Faktúra Kalná - Obec ZSE ENERGIA, a.s. Stiahnuť
3015 Nie Neupresnené FA 306 Faktúra Kalná - Obec ZSE ENERGIA, a.s. Stiahnuť
3016 Nie Neupresnené FA 305 Faktúra Kalná - Obec Ing. Vladimír Valach - SIWEL Stiahnuť
3017 Nie Neupresnené FA 301 Faktúra Kalná - Obec KVK - Ing. Vladimír Uhrík Stiahnuť
3018 Nie Neupresnené FA 299 Faktúra Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
3019 Nie Neupresnené FA 291 Faktúra Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
3020 Nie Neupresnené FA 290 Faktúra Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
3021 Nie Neupresnené FA 280 Faktúra Kalná - Obec Vladimír Monček Stiahnuť
3022 Nie Neupresnené FA 279 Faktúra Kalná - Obec SITA SLOVENSKO, a.s. Stiahnuť
3023 Nie Neupresnené FA 275 Faktúra Kalná - Obec SPP, a.s. Stiahnuť
3024 Nie Neupresnené ZML 19/2011 Zmluva Kalná - Obec Interaudit Levice, s.r.o. Stiahnuť
3025 Nie Neupresnené ZML 18/2011 Zmluva Kalná - Obec SOZA Stiahnuť
3026 Nie Neupresnené OBJ 45 Objednávka Kalná - Obec Ateliér Fontána, Anton Jakubík Stiahnuť
3027 Nie Neupresnené ZML 17/2011 Zmluva Kalná - Obec ZSE ENERGIA, a.s. Stiahnuť
3028 Nie Neupresnené ZML 16/2011 Zmluva Kalná - Obec ZSE ENERGIA, a.s. Stiahnuť
3029 Nie Neupresnené ZML 15/2011 Zmluva Kalná - Obec ZSE ENERGIA, a.s. Stiahnuť
3030 Nie Neupresnené ZML 14/2011 Zmluva Kalná - Obec ST-KRBY, s.r.o. Stiahnuť
3031 Nie Neupresnené ZML 13/2011 Zmluva Kalná - Obec Jozef Gonda a manž. Erika Gondová Stiahnuť
3032 Nie Neupresnené fa_1110087.pdf Faktúra Kalná - KTR MIKROKOM Slovensko , s.r.o. Stiahnuť
3033 Nie Neupresnené fa_2011001.pdf Faktúra Kalná - KTR Marek Kiss Stiahnuť
3034 Nie Neupresnené fa_225002869.pdf Faktúra Kalná - KTR ZVS, a.s. Stiahnuť
3035 Nie Neupresnené fa_11247.pdf Faktúra Kalná - KTR Aiss, s.r.o. Stiahnuť
3036 Nie Neupresnené OBJ 50 Objednávka Kalná - Obec HYDROMELIORÁCIE, a.s. Stiahnuť
3037 Nie Neupresnené OBJ 56 Objednávka Kalná - Obec Západoslovenská energetika, a.s. Stiahnuť
3038 Nie Neupresnené OBJ 55 Objednávka Kalná - Obec Jozef Garaj Stiahnuť
3039 Nie Neupresnené OBJ 54 Objednávka Kalná - Obec ASIO - SK s.r.o. Stiahnuť
3040 Nie Neupresnené OBJ 53 Objednávka Kalná - Obec ZNAK, spol. s r.o. Stiahnuť
3041 Nie Neupresnené OBJ 52 Objednávka Kalná - Obec PV MONT s.r.o. LEVICE Stiahnuť
3042 Nie Neupresnené OBJ 51 Objednávka Kalná - Obec GT - TEAM s.r.o. Stiahnuť
3043 Nie Neupresnené OBJ 49 Objednávka Kalná - Obec KEPS, s.r.o. Stiahnuť
3044 Nie Neupresnené OBJ 48 Objednávka Kalná - Obec POLYSYSTEM, spol. s r.o. Stiahnuť
3045 Nie Neupresnené OBJ 47 Objednávka Kalná - Obec Anton Belan Stiahnuť
3046 Nie Neupresnené OBJ 46 Objednávka Kalná - Obec EUROFIMA s.r.o. Stiahnuť
3047 Nie Neupresnené FA 264 Faktúra Kalná - Obec SILCOM MULTIMEDIA SK, s.r.o. Stiahnuť
3048 Nie Neupresnené FA 263 Faktúra Kalná - Obec DRAGON, s.r.o. Stiahnuť
3049 Nie Neupresnené FA 261 Faktúra Kalná - Obec Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Stiahnuť
3050 Nie Neupresnené FA 260 Faktúra Kalná - Obec Jozef Remeň - AGROPOTREBY Stiahnuť
3051 Nie Neupresnené FA 257 Faktúra Kalná - Obec ADARA SLOVAKIA, s.r.o. Stiahnuť
3052 Nie Neupresnené FA 256 Faktúra Kalná - Obec Union poistovna, a.s. Stiahnuť
3053 Nie Neupresnené FA 255 Faktúra Kalná - Obec LOGUMA, s.r.o. Stiahnuť
3054 Nie Neupresnené FA 254 Faktúra Kalná - Obec Národné informačné stredisko SR a.s. Stiahnuť
3055 Nie Neupresnené FA 253 Faktúra Kalná - Obec Telefonica O2 Slovakia, s.r.o. Stiahnuť
3056 Nie Neupresnené FA 252 Faktúra Kalná - Obec LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Stiahnuť
3057 Nie Neupresnené FA 251 Faktúra Kalná - Obec Komunálna poisťovňa, a.s. Stiahnuť
3058 Nie Neupresnené FA 250 Faktúra Kalná - Obec GIENGER, spol. s r.o. Stiahnuť
3059 Nie Neupresnené FA 249 Faktúra Kalná - Obec MATADOR Stiahnuť
3060 Nie Neupresnené FA 248 Faktúra Kalná - Obec ZVS, a.s. Stiahnuť
3061 Nie Neupresnené FA 247 Faktúra Kalná - Obec AGROZET LEVICE, s.r.o. Stiahnuť
3062 Nie Neupresnené FA 246 Faktúra Kalná - Obec HYDROMELIORÁCIE, a.s. Stiahnuť
3063 Nie Neupresnené FA 245 Faktúra Kalná - Obec Gustav Poliak - SLOVAK ENERGY Stiahnuť
3064 Nie Neupresnené FA 243 Faktúra Kalná - Obec STANIO, s.r.o. Stiahnuť
3065 Nie Neupresnené FA 242 Faktúra Kalná - Obec ALADIN, s.r.o. Stiahnuť
3066 Nie Neupresnené FA 241 Faktúra Kalná - Obec ALADIN, s.r.o. Stiahnuť
3067 Nie Neupresnené FA 240 Faktúra Kalná - Obec Petit Press, a.s. Stiahnuť
3068 Nie Neupresnené FA 239 Faktúra Kalná - Obec IURA EDITION, spol. s r.o. Stiahnuť
3069 Nie Neupresnené FA 238 Faktúra Kalná - Obec HAITEG, s.r.o. Stiahnuť
3070 Nie Neupresnené FA 237.pdf Faktúra Kalná - Obec Jozef Šmrhola - OLYMP Stiahnuť
3071 Nie Neupresnené FA 236.pdf Faktúra Kalná - Obec Ateliér Fontána, Anton Jakubík Stiahnuť
3072 Nie Neupresnené test Array Kalná - Obec AGROZET LEVICE, s.r.o. Stiahnuť
3073 Nie Neupresnené FA 235 Faktúra Kalná - Obec LOGUMA, s.r.o. Stiahnuť
3074 Nie Neupresnené FA 232 Faktúra Kalná - Obec ORANGE Stiahnuť
3075 Nie Neupresnené FA 231 Faktúra Kalná - Obec ZSE ENERGIA, a.s. Stiahnuť
3076 Nie Neupresnené FA 230 Faktúra Kalná - Obec ZSE ENERGIA, a.s. Stiahnuť
3077 Nie Neupresnené FA 229 Faktúra Kalná - Obec ZSE ENERGIA, a.s. Stiahnuť
3078 Nie Neupresnené FA 228 Faktúra Kalná - Obec Aquaplan, s.r.o. Stiahnuť
3079 Nie Neupresnené FA 227 Faktúra Kalná - Obec BJL GARDEN Stiahnuť
3080 Nie Neupresnené FA 226 Faktúra Kalná - Obec SITA SLOVENSKO, a.s. Stiahnuť
3081 Nie Neupresnené FA 225 Faktúra Kalná - Obec Aquaplan, s.r.o. Stiahnuť
3082 Nie Neupresnené FA 224 Faktúra Kalná - Obec VIALLE Stiahnuť
3083 Nie Neupresnené FA 223 Faktúra Kalná - Obec VIALLE Stiahnuť
3084 Nie Neupresnené ZML 12/2011 Zmluva Kalná - Obec ECAV Kalná nad Hronom Stiahnuť
3085 Nie Neupresnené fa_7217086822.pdf Faktúra Kalná - KTR SPP, a.s. Stiahnuť
3086 Nie Neupresnené fa_2011210020.pdf Faktúra Kalná - KTR Stefan Gregac Universal Center GaG Stiahnuť
3087 Nie Neupresnené fa_110100178.pdf Faktúra Kalná - KTR FLEXTOR, s.r.o. Stiahnuť
3088 Nie Neupresnené fa_59463525.pdf Faktúra Kalná - KTR UPC DTH S.a.r.l. Stiahnuť
3089 Nie Neupresnené fa_59463524.pdf Faktúra Kalná - KTR UPC DTH S.a.r.l. Stiahnuť
3090 Nie Neupresnené fa_31121024.pdf Faktúra Kalná - KTR PROGRES-TS, s.r.o. Stiahnuť
3091 Nie Neupresnené fa_31121021.pdf Faktúra Kalná - KTR PROGRES-TS, s.r.o. Stiahnuť
3092 Nie Neupresnené fa_2011516.pdf Faktúra Kalná - KTR Firminfo, spol. s r.o. Stiahnuť
3093 Nie Neupresnené fa_110516.pdf Faktúra Kalná - KTR TES - SLOVAKIA, s.r.o. Stiahnuť
3094 Nie Neupresnené fa_11.04.251549.pdf Faktúra Kalná - KTR Eurosport Stiahnuť
3095 Nie Neupresnené zm_ktr08.pdf Zmluva Kalná - KTR Telefonica O2 Slovakia, s.r.o. Stiahnuť
3096 Nie Neupresnené FA 222 Faktúra Kalná - Obec ZVS, a.s. Stiahnuť
3097 Nie Neupresnené FA 221 Faktúra Kalná - Obec KVK - Ing. Vladimír Uhrík Stiahnuť
3098 Nie Neupresnené FA 220 Faktúra Kalná - Obec T - COM Stiahnuť
3099 Nie Neupresnené FA 219 Faktúra Kalná - Obec BERENDSEN Stiahnuť
3100 Nie Neupresnené FA 218 Faktúra Kalná - Obec BELL STUDIO Stiahnuť
3101 Nie Neupresnené FA 217 Faktúra Kalná - Obec KEPS, s.r.o. Stiahnuť
3102 Nie Neupresnené FA 216 Faktúra Kalná - Obec KEPS, s.r.o. Stiahnuť
3103 Nie Neupresnené FA 212 Faktúra Kalná - Obec T - COM Stiahnuť
3104 Nie Neupresnené FA 211 Faktúra Kalná - Obec Ing. Jana Krnáčová - krajinný architekt Stiahnuť
3105 Nie Neupresnené FA 210 Faktúra Kalná - Obec IVES KOŠICE Stiahnuť
3106 Nie Neupresnené FA 209 Faktúra Kalná - Obec SEE TRADE, s.r.o. Stiahnuť
3107 Nie Neupresnené FA 208 Faktúra Kalná - Obec Richard Pankulič Stiahnuť
3108 Nie Neupresnené FA 207 Faktúra Kalná - Obec Messer Tatragas Stiahnuť
3109 Nie Neupresnené FA 206 Faktúra Kalná - Obec ZSE ENERGIA, a.s. Stiahnuť
3110 Nie Neupresnené FA 205 Faktúra Kalná - Obec Ing. Ladislav Kisely - REALINVEST Stiahnuť
3111 Nie Neupresnené FA 204 Faktúra Kalná - Obec Ing. Ladislav Kisely - REALINVEST Stiahnuť
3112 Nie Neupresnené FA 203 Faktúra Kalná - Obec Mesto Levice Stiahnuť
3113 Nie Neupresnené FA 202 Faktúra Kalná - Obec T - COM Stiahnuť
3114 Nie Neupresnené FA 200 Faktúra Kalná - Obec Viliam Kúcs Stiahnuť
3115 Nie Neupresnené FA 199 Faktúra Kalná - Obec Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Stiahnuť
3116 Nie Neupresnené FA 197 Faktúra Kalná - Obec SPP, a.s. Stiahnuť
3117 Nie Neupresnené FA 196 Faktúra Kalná - Obec PLYNOS - PROJEKCIA Stiahnuť
3118 Nie Neupresnené FA 195 Faktúra Kalná - Obec Michal Hajto - STAVMAT Stiahnuť
3119 Nie Neupresnené FA 194 Faktúra Kalná - Obec EKOSTAVSERVIS, s.r.o. Stiahnuť
3120 Nie Neupresnené FA 193 Faktúra Kalná - Obec AGROZET LEVICE, s.r.o. Stiahnuť
3121 Nie Neupresnené FA 192 Faktúra Kalná - Obec AGROZET LEVICE, s.r.o. Stiahnuť
3122 Nie Neupresnené FA 191 Faktúra Kalná - Obec Daniel Jantošík - CYDA Stiahnuť
3123 Nie Neupresnené FA 181 Faktúra Kalná - Obec T - MOBILE Stiahnuť
3124 Nie Neupresnené zm_ktr07.pdf Zmluva Kalná - Obec Marek Kiss Stiahnuť
3125 Nie Neupresnené zm_ktr06.pdf Zmluva Kalná - KTR Aiss, s.r.o. Stiahnuť
3126 Nie Neupresnené OBJ 44 Objednávka Kalná - Obec DRAGON, s.r.o. Stiahnuť
3127 Nie Neupresnené OBJ 43 Objednávka Kalná - Obec SITA SLOVENSKO, a.s. Stiahnuť
3128 Nie Neupresnené OBJ 42 Objednávka Kalná - Obec Jozef Remeň - AGROPOTREBY Stiahnuť
3129 Nie Neupresnené OBJ 41 Objednávka Kalná - Obec Gustav Poliak - SLOVAK ENERGY Stiahnuť
3130 Nie Neupresnené OBJ 40 Objednávka Kalná - Obec POLYSYSTEM, spol. s r.o. Stiahnuť
3131 Nie Neupresnené OBJ 39 Objednávka Kalná - Obec MATADOR Stiahnuť
3132 Nie Neupresnené OBj 38 Objednávka Kalná - Obec GIENGER, spol. s r.o. Stiahnuť
3133 Nie Neupresnené OBJ 37 Objednávka Kalná - Obec IURA EDITION, spol. s r.o. Stiahnuť
3134 Nie Neupresnené OBJ 36 Objednávka Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
3135 Nie Neupresnené OBJ 35 Objednávka Kalná - Obec Roman Štefanka - DESIGNER Stiahnuť
3136 Nie Neupresnené FA 201 Faktúra Kalná - Obec T - COM Stiahnuť
3137 Nie Neupresnené FA 186 Faktúra Kalná - Obec SOTAC Košice Stiahnuť
3138 Nie Neupresnené FA 185 Faktúra Kalná - Obec T - MOBILE Stiahnuť
3139 Nie Neupresnené FA 184 Faktúra Kalná - Obec T - MOBILE Stiahnuť
3140 Nie Neupresnené FA 183 Faktúra Kalná - Obec T MOBILE Stiahnuť
3141 Nie Neupresnené FA 182 Faktúra Kalná - Obec T - MOBILE Stiahnuť
3142 Nie Neupresnené ZML 7/2011.pdf Zmluva Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
3143 Nie Neupresnené FA 180 Faktúra Kalná - Obec T MOBILE Stiahnuť
3144 Nie Neupresnené FA 179 Faktúra Kalná - Obec LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Stiahnuť
3145 Nie Neupresnené FA 178 Faktúra Kalná - Obec S-EPI, s.r.o. Stiahnuť
3146 Nie Neupresnené FA 177 Faktúra Kalná - Obec ILLE - PAPIER-SERVICE SK, spol. s r.o. Stiahnuť
3147 Nie Neupresnené zmluva o pouzivani datoveho spoja.pdf Zmluva Kalná - KTR Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
3148 Nie Neupresnené ZML 11/2011 Zmluva Kalná - Obec Dopravoprojekt, a.s. Stiahnuť
3149 Nie Neupresnené Bez mena (nahradí sa menom dokumentu) Zmluva Kalná - KTR Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
3150 Nie Neupresnené Bez mena (nahradí sa menom dokumentu) Zmluva Kalná - KTR Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
3151 Nie Neupresnené Bez mena (nahradí sa menom dokumentu) Zmluva Kalná - KTR BDScom s.r.o. Stiahnuť
3152 Nie Neupresnené FA_146.pdf Faktúra Kalná - Obec JUDr. Zdenka Bednáriková Stiahnuť
3153 Nie Neupresnené FA_175.pdf Faktúra Kalná - Obec LOGUMA, s.r.o. Stiahnuť
3154 Nie Neupresnené FA_116.pdf Faktúra Kalná - Obec ELCHLAD, s.r.o. Stiahnuť
3155 Nie Neupresnené FA_124.pdf Faktúra Kalná - Obec Ing. Ladislav Kisely - REALINVEST Stiahnuť
3156 Nie Neupresnené FA_176.pdf Faktúra Kalná - Obec VIALLE Stiahnuť
3157 Nie Neupresnené FA_125.pdf Faktúra Kalná - Obec Ing. Ladislav Kisely - REALINVEST Stiahnuť
3158 Nie Neupresnené FA_164.pdf Faktúra Kalná - Obec ORANGE Stiahnuť
3159 Nie Neupresnené FA_160.pdf Faktúra Kalná - Obec T - COM Stiahnuť
3160 Nie Neupresnené FA_158.pdf Faktúra Kalná - Obec Telefonica O2 Slovakia, s.r.o. Stiahnuť
3161 Nie Neupresnené FA_149.pdf Faktúra Kalná - Obec ZSE ENERGIA, a.s. Stiahnuť
3162 Nie Neupresnené FA_174.pdf Faktúra Kalná - Obec KNIHY-MOLNAR-KONYV, s.r.o. Stiahnuť
3163 Nie Neupresnené FA_135.pdf Faktúra Kalná - Obec HOBLA H Slovensko, s.r.o. Stiahnuť
3164 Nie Neupresnené FA_137.pdf Faktúra Kalná - Obec Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Stiahnuť
3165 Nie Neupresnené FA_119.pdf Faktúra Kalná - Obec ZNAK, spol. s r.o. Stiahnuť
3166 Nie Neupresnené FA_159.pdf Faktúra Kalná - Obec STAVING Levice, s.r.o. Stiahnuť
3167 Nie Neupresnené FA_127.pdf Faktúra Kalná - Obec T - MOBILE Stiahnuť
3168 Nie Neupresnené FA_128.pdf Faktúra Kalná - Obec T - MOBILE Stiahnuť
3169 Nie Neupresnené FA_145.pdf Faktúra Kalná - Obec SITA SLOVENSKO, a.s. Stiahnuť
3170 Nie Neupresnené FA_121.pdf Faktúra Kalná - Obec HAITEG, s.r.o. Stiahnuť
3171 Nie Neupresnené FA_126.pdf Faktúra Kalná - Obec T - MOBILE Stiahnuť
3172 Nie Neupresnené FA_122.pdf Faktúra Kalná - Obec LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Stiahnuť
3173 Nie Neupresnené FA_142.pdf Faktúra Kalná - Obec HYDROMELIORÁCIE, a.s. Stiahnuť
3174 Nie Neupresnené FA_147.pdf Faktúra Kalná - Obec PARAGON - elektroslužby Stiahnuť
3175 Nie Neupresnené FA_131.pdf Faktúra Kalná - Obec KVK - Ing. Vladimír Uhrík Stiahnuť
3176 Nie Neupresnené FA_143.pdf Faktúra Kalná - Obec ZVS, a.s. Stiahnuť
3177 Nie Neupresnené FA_123.pdf Faktúra Kalná - Obec OTTO ČANK, s.r.o. Stiahnuť
3178 Nie Neupresnené FA_154.pdf Faktúra Kalná - Obec TV CENTRAL, s.r.o. Stiahnuť
3179 Nie Neupresnené FA_148.pdf Faktúra Kalná - Obec ELCHLAD, s.r.o. Stiahnuť
3180 Nie Neupresnené FA_173.pdf Faktúra Kalná - Obec HAITEG, s.r.o. Stiahnuť
3181 Nie Neupresnené FA_133.pdf Faktúra Kalná - Obec LOGUMA, s.r.o. Stiahnuť
3182 Nie Neupresnené FA_166.pdf Faktúra Kalná - Obec PROJEKTA - Helena Sárazová Stiahnuť
3183 Nie Neupresnené FA_129.pdf Faktúra Kalná - Obec Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Stiahnuť
3184 Nie Neupresnené FA_171.pdf Faktúra Kalná - Obec ZVS, a.s. Stiahnuť
3185 Nie Neupresnené FA_144.pdf Faktúra Kalná - Obec SITA SLOVENSKO, a.s. Stiahnuť
3186 Nie Neupresnené FA_152.pdf Faktúra Kalná - Obec VIALLE Stiahnuť
3187 Nie Neupresnené FA_139.pdf Faktúra Kalná - Obec T - COM Stiahnuť
3188 Nie Neupresnené FA_150.pdf Faktúra Kalná - Obec ZSE ENERGIA, a.s. Stiahnuť
3189 Nie Neupresnené FA_120.pdf Faktúra Kalná - Obec SPP, a.s. Stiahnuť
3190 Nie Neupresnené FA_163.pdf Faktúra Kalná - Obec ORANGE Stiahnuť
3191 Nie Neupresnené FA_172.pdf Faktúra Kalná - Obec HAITEG, s.r.o. Stiahnuť
3192 Nie Neupresnené FA_161.pdf Faktúra Kalná - Obec BERENDSEN Stiahnuť
3193 Nie Neupresnené FA_151.pdf Faktúra Kalná - Obec ZSE ENERGIA, a.s. Stiahnuť
3194 Nie Neupresnené FA_165.pdf Faktúra Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
3195 Nie Neupresnené FA_157.pdf Faktúra Kalná - Obec DEXIA banka Slovensko, a.s. Stiahnuť
3196 Nie Neupresnené FA_162.pdf Faktúra Kalná - Obec ORANGE Stiahnuť
3197 Nie Neupresnené FA_136.pdf Faktúra Kalná - Obec BERENDSEN Stiahnuť
3198 Nie Neupresnené FA_138.pdf Faktúra Kalná - Obec JUDr. Radomír Bžán Stiahnuť
3199 Nie Neupresnené FA_155.pdf Faktúra Kalná - Obec FK Real, s.r.o. Stiahnuť
3200 Nie Neupresnené FA_46.pdf Faktúra Kalná - Obec Mava Plus, s.r.o. Stiahnuť
3201 Nie Neupresnené FA_10.pdf Faktúra Kalná - Obec LYRECO Stiahnuť
3202 Nie Neupresnené FA_32.pdf Faktúra Kalná - Obec SPP, a.s. Stiahnuť
3203 Nie Neupresnené FA_37.pdf Faktúra Kalná - Obec T - MOBILE Stiahnuť
3204 Nie Neupresnené FA_35.pdf Faktúra Kalná - Obec T - MOBILE Stiahnuť
3205 Nie Neupresnené FA_9.pdf Faktúra Kalná - Obec ORANGE Stiahnuť
3206 Nie Neupresnené FA_17.pdf Faktúra Kalná - Obec LYRECO Stiahnuť
3207 Nie Neupresnené FA_6.pdf Faktúra Kalná - Obec T - COM Stiahnuť
3208 Nie Neupresnené FA_5.pdf Faktúra Kalná - Obec Ján Štepita Stiahnuť
3209 Nie Neupresnené FA_34.pdf Faktúra Kalná - Obec T - MOBILE Stiahnuť
3210 Nie Neupresnené FA_13.pdf Faktúra Kalná - Obec T - COM Stiahnuť
3211 Nie Neupresnené FA_14.pdf Faktúra Kalná - Obec Falck Academy, s.r.o. Stiahnuť
3212 Nie Neupresnené FA_45.pdf Faktúra Kalná - Obec INTERGEO, a.s. Stiahnuť
3213 Nie Neupresnené FA_1.pdf Faktúra Kalná - Obec Ing. Jozef Jurák - DOMENA Stiahnuť
3214 Nie Neupresnené FA_18.pdf Faktúra Kalná - Obec Železnice SR Stiahnuť
3215 Nie Neupresnené FA_30.pdf Faktúra Kalná - Obec ZVS, a.s. Stiahnuť
3216 Nie Neupresnené FA_29.pdf Faktúra Kalná - Obec Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Stiahnuť
3217 Nie Neupresnené FA_25.pdf Faktúra Kalná - Obec LOGUMA, s.r.o. Stiahnuť
3218 Nie Neupresnené FA_23.pdf Faktúra Kalná - Obec Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Stiahnuť
3219 Nie Neupresnené FA_44.pdf Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
3220 Nie Neupresnené FA_41.pdf Faktúra Kalná - Obec ILLE - PAPIER-SERVICE SK, spol. s r.o. Stiahnuť
3221 Nie Neupresnené FA_21.pdf Faktúra Kalná - Obec LYRECO Stiahnuť
3222 Nie Neupresnené FA_39.pdf Faktúra Kalná - Obec T - MOBILE Stiahnuť
3223 Nie Neupresnené FA_27.pdf Faktúra Kalná - Obec ZVS, a.s. Stiahnuť
3224 Nie Neupresnené FA_33.pdf Faktúra Kalná - Obec Richard Pankulič Stiahnuť
3225 Nie Neupresnené FA_36.pdf Faktúra Kalná - Obec T - MOBILE Stiahnuť
3226 Nie Neupresnené FA_8.pdf Faktúra Kalná - Obec ORANGE Stiahnuť
3227 Nie Neupresnené FA_2.pdf Faktúra Kalná - Obec AJFA AVIS, s.r.o. Stiahnuť
3228 Nie Neupresnené FA_47.pdf Faktúra Kalná - Obec ZSE ENERGIA, a.s. Stiahnuť
3229 Nie Neupresnené FA_20.pdf Faktúra Kalná - Obec Daniel Jantošík - CYDA Stiahnuť
3230 Nie Neupresnené FA_15.pdf Faktúra Kalná - Obec Falck Academy, s.r.o. Stiahnuť
3231 Nie Neupresnené FA_3.pdf Faktúra Kalná - Obec SPP, a.s. Stiahnuť
3232 Nie Neupresnené FA_7.pdf Faktúra Kalná - Obec ORANGE Stiahnuť
3233 Nie Neupresnené FA_49.pdf Faktúra Kalná - Obec ZSE ENERGIA, a.s. Stiahnuť
3234 Nie Neupresnené FA_38.pdf Faktúra Kalná - Obec T - MOBILE Stiahnuť
3235 Nie Neupresnené FA_19.pdf Faktúra Kalná - Obec VEMA Stiahnuť
3236 Nie Neupresnené FA_22.pdf Faktúra Kalná - Obec Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Stiahnuť
3237 Nie Neupresnené FA16.pdf Faktúra Kalná - Obec Gustav Poliak - SLOVAK ENERGY Stiahnuť
3238 Nie Neupresnené FA_42.pdf Faktúra Kalná - Obec LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Stiahnuť
3239 Nie Neupresnené FA_11.pdf Faktúra Kalná - Obec Petit Press, a.s. Stiahnuť
3240 Nie Neupresnené FA_4.pdf Faktúra Kalná - Obec T - COM Stiahnuť
3241 Nie Neupresnené FA_31.pdf Faktúra Kalná - Obec SPP, a.s. Stiahnuť
3242 Nie Neupresnené FA_40.pdf Faktúra Kalná - Obec Mgr. Marian Bačík Stiahnuť
3243 Nie Neupresnené FA_26.pdf Faktúra Kalná - Obec SOZA Stiahnuť
3244 Nie Neupresnené FA_12.pdf Faktúra Kalná - Obec BERENDSEN Stiahnuť
3245 Nie Neupresnené FA_28.pdf Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
3246 Nie Neupresnené FA_43.pdf Faktúra Kalná - Obec Tlačiareň MV SR Bratislava Stiahnuť
3247 Nie Neupresnené FA_48.pdf Faktúra Kalná - Obec ZSE ENERGIA, a.s. Stiahnuť
3248 Nie Neupresnené FA_24.pdf Faktúra Kalná - Obec Zváračská škola Stiahnuť
3249 Nie Neupresnené FA_103.pdf Faktúra Kalná - Obec Telefonica O2 Slovakia, s.r.o. Stiahnuť
3250 Nie Neupresnené FA_87.pdf Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
3251 Nie Neupresnené FA_115.pdf Faktúra Kalná - Obec ZSE ENERGIA, a.s. Stiahnuť
3252 Nie Neupresnené FA_91.pdf Faktúra Kalná - Obec SEE TRADE, s.r.o. Stiahnuť
3253 Nie Neupresnené FA_100.pdf Faktúra Kalná - Obec Dôvera - zdravotná poisťovňa, a.s. Stiahnuť
3254 Nie Neupresnené FA_72.pdf Faktúra Kalná - Obec Union poistovna, a.s. Stiahnuť
3255 Nie Neupresnené FA_70.pdf Faktúra Kalná - Obec Jozef Šmrhola - OLYMP Stiahnuť
3256 Nie Neupresnené FA_66.pdf Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
3257 Nie Neupresnené FA_132.pdf Faktúra Kalná - Obec AGROZET LEVICE, s.r.o. Stiahnuť
3258 Nie Neupresnené FA_58.pdf Faktúra Kalná - Obec Ing. Ladislav Kisely - REALINVEST Stiahnuť
3259 Nie Neupresnené FA_68.pdf Faktúra Kalná - Obec LOGUMA, s.r.o. Stiahnuť
3260 Nie Neupresnené FA_86.pdf Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
3261 Nie Neupresnené FA_71.pdf Faktúra Kalná - Obec Messer Tatragas Stiahnuť
3262 Nie Neupresnené FA_76.pdf Faktúra Kalná - Obec HYDROMELIORÁCIE, a.s. Stiahnuť
3263 Nie Neupresnené FA_61.pdf Faktúra Kalná - Obec Ing. Jozef Jurák - DOMENA Stiahnuť
3264 Nie Neupresnené FA_130.pdf Faktúra Kalná - Obec KVK - Ing. Vladimír Uhrík Stiahnuť
3265 Nie Neupresnené FA_92.pdf Faktúra Kalná - Obec ZSE ENERGIA, a.s. Stiahnuť
3266 Nie Neupresnené FA_80.pdf Faktúra Kalná - Obec ZVS, a.s. Stiahnuť
3267 Nie Neupresnené FA_64.pdf Faktúra Kalná - Obec Union poistovna, a.s. Stiahnuť
3268 Nie Neupresnené FA_94.pdf Faktúra Kalná - Obec ZSE ENERGIA, a.s. Stiahnuť
3269 Nie Neupresnené FA_117.pdf Faktúra Kalná - Obec EKOSTAVSERVIS, s.r.o. Stiahnuť
3270 Nie Neupresnené FA_55.pdf Faktúra Kalná - Obec AGROZET LEVICE, s.r.o. Stiahnuť
3271 Nie Neupresnené FA_77.pdf Faktúra Kalná - Obec T - COM Stiahnuť
3272 Nie Neupresnené FA_53.pdf Faktúra Kalná - Obec SPP, a.s. Stiahnuť
3273 Nie Neupresnené FA_62.pdf Faktúra Kalná - Obec HYDROMELIORÁCIE, a.s. Stiahnuť
3274 Nie Neupresnené FA_82.pdf Faktúra Kalná - Obec ORANGE Stiahnuť
3275 Nie Neupresnené FA_83.pdf Faktúra Kalná - Obec T - COM Stiahnuť
3276 Nie Neupresnené FA_59.pdf Faktúra Kalná - Obec Ing. Ladislav Kisely - REALINVEST Stiahnuť
3277 Nie Neupresnené FA_84.pdf Faktúra Kalná - Obec BERENDSEN Stiahnuť
3278 Nie Neupresnené FA_63.pdf Faktúra Kalná - Obec SAMNET Stiahnuť
3279 Nie Neupresnené FA_93.pdf Faktúra Kalná - Obec ZSE ENERGIA, a.s. Stiahnuť
3280 Nie Neupresnené FA_110.pdf Faktúra Kalná - Obec LOGUMA, s.r.o. Stiahnuť
3281 Nie Neupresnené FA_98.pdf Faktúra Kalná - Obec MUDr. Weisová Júlia Stiahnuť
3282 Nie Neupresnené FA_89.pdf Faktúra Kalná - Obec HAITEG, s.r.o. Stiahnuť
3283 Nie Neupresnené FA_69.pdf Faktúra Kalná - Obec ViOn, a.s. Stiahnuť
3284 Nie Neupresnené FA_105.pdf Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
3285 Nie Neupresnené FA_56.pdf Faktúra Kalná - Obec LEVSTAV LEVICE, s.r.o. Stiahnuť
3286 Nie Neupresnené FA_54.pdf Faktúra Kalná - Obec Jozef Šmrhola - OLYMP Stiahnuť
3287 Nie Neupresnené FA_111.pdf Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
3288 Nie Neupresnené FA_78.pdf Faktúra Kalná - Obec T - COM Stiahnuť
3289 Nie Neupresnené FA_81.pdf Faktúra Kalná - Obec ORANGE Stiahnuť
3290 Nie Neupresnené FA_73.pdf Faktúra Kalná - Obec VIALLE Stiahnuť
3291 Nie Neupresnené FA_60.pdf Faktúra Kalná - Obec Poradca, s.r.o. Stiahnuť
3292 Nie Neupresnené FA_85.pdf Faktúra Kalná - Obec ORANGE Stiahnuť
3293 Nie Neupresnené FA_109.pdf Faktúra Kalná - Obec Ing. Marek Cziria Stiahnuť
3294 Nie Neupresnené FA_107.pdf Faktúra Kalná - Obec Jiří Svoboda SVOTEL Stiahnuť
3295 Nie Neupresnené FA_90.pdf Faktúra Kalná - Obec RTVS, s.r.o. Stiahnuť
3296 Nie Neupresnené FA_57.pdf Faktúra Kalná - Obec SITA SLOVENSKO, a.s. Stiahnuť
3297 Nie Neupresnené FA_88.pdf Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
3298 Nie Neupresnené FA_106.pdf Faktúra Kalná - Obec Boris Bába Stiahnuť
3299 Nie Neupresnené FA_108.pdf Faktúra Kalná - Obec Milan Bartoš MB - ELEKTRO Stiahnuť
3300 Nie Neupresnené FA_113.pdf Faktúra Kalná - Obec T MOBILE Stiahnuť
3301 Nie Neupresnené FA_50.pdf Faktúra Kalná - Obec EKOSTASERVIS, s.r.o. Stiahnuť
3302 Nie Neupresnené FA_104.pdf Faktúra Kalná - Obec TESCO STORES, a.s. Stiahnuť
3303 Nie Neupresnené FA_75.pdf Faktúra Kalná - Obec INTERGEO, a.s. Stiahnuť
3304 Nie Neupresnené FA_79.pdf Faktúra Kalná - Obec ZSE ENERGIA, a.s. Stiahnuť
3305 Nie Neupresnené FA_65.pdf Faktúra Kalná - Obec Nezvolený Stiahnuť
3306 Nie Neupresnené FA_74.pdf Faktúra Kalná - Obec VIALLE Stiahnuť
3307 Nie Neupresnené FA_67.pdf Faktúra Kalná - Obec Telefonica O2 Slovakia, s.r.o. Stiahnuť
3308 Nie Neupresnené FA_101.pdf Faktúra Kalná - Obec VITUR, s.r.o. Stiahnuť
3309 Nie Neupresnené FA_51.pdf Faktúra Kalná - Obec TOP - PLAST Stiahnuť
3310 Nie Neupresnené FA_96.pdf Faktúra Kalná - Obec Inštitút pre verejnú správu Stiahnuť
3311 Nie Neupresnené FA_99.pdf Faktúra Kalná - Obec Komunálna poisťovňa, a.s. Stiahnuť
3312 Nie Neupresnené FA_95.pdf Faktúra Kalná - Obec VEMA Stiahnuť
3313 Nie Neupresnené FA_112.pdf Faktúra Kalná - Obec T - MOBILE Stiahnuť
3314 Nie Neupresnené FA_97.pdf Faktúra Kalná - Obec SOTAC Košice Stiahnuť
3315 Nie Neupresnené OBJ_2.pdf Objednávka Kalná - Obec JUDr. Radomír Bžán Stiahnuť
3316 Nie Neupresnené OBJ_22.pdf Objednávka Kalná - Obec Vladimír Monček Stiahnuť
3317 Nie Neupresnené OBJ_34.pdf Objednávka Kalná - Obec KEPS, s.r.o. Stiahnuť
3318 Nie Neupresnené OBJ_21.pdf Objednávka Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
3319 Nie Neupresnené OBJ_24.pdf Objednávka Kalná - Obec DOPRAVOPROJEKT, a.s. Stiahnuť
3320 Nie Neupresnené OBJ_18.pdf Objednávka Kalná - Obec HAITEG, s.r.o. Stiahnuť
3321 Nie Neupresnené OBJ_19.pdf Objednávka Kalná - Obec NOVOKLIM, s.r.o. Stiahnuť
3322 Nie Neupresnené OBJ_4.pdf Objednávka Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
3323 Nie Neupresnené OBJ_17.pdf Objednávka Kalná - Obec HAITEG, s.r.o. Stiahnuť
3324 Nie Neupresnené OBJ_9.pdf Objednávka Kalná - Obec HAITEG, s.r.o. Stiahnuť
3325 Nie Neupresnené OBJ_29.pdf Objednávka Kalná - Obec Viliam Kúcs Stiahnuť
3326 Nie Neupresnené OBJ_15.pdf Objednávka Kalná - Obec JUDr. Zdenka Bednáriková Stiahnuť
3327 Nie Neupresnené OBJ_6.pdf Objednávka Kalná - Obec KEPS, s.r.o. Stiahnuť
3328 Nie Neupresnené OBJ_14.pdf Objednávka Kalná - Obec TV CENTRAL Stiahnuť
3329 Nie Neupresnené OBJ_20.pdf Objednávka Kalná - Obec LEVSTAV LEVICE, s.r.o. Stiahnuť
3330 Nie Neupresnené OBJ_3.pdf Objednávka Kalná - Obec Gustav Poliak - SLOVAK ENERGY Stiahnuť
3331 Nie Neupresnené OBJ_11.pdf Objednávka Kalná - Obec ZNAK, spol. s r.o. Stiahnuť
3332 Nie Neupresnené OBJ_8E.pdf Objednávka Kalná - Obec ZVS, a.s. Stiahnuť
3333 Nie Neupresnené OBJ_30.pdf Objednávka Kalná - Obec MOLČÍK KIPPER, a.s. Stiahnuť
3334 Nie Neupresnené OBJ_25.pdf Objednávka Kalná - Obec Milan Bartoš MB - ELEKTRO Stiahnuť
3335 Nie Neupresnené OBJ_31.pdf Objednávka Kalná - Obec Roman Doležal Stiahnuť
3336 Nie Neupresnené OBJ_13.pdf Objednávka Kalná - Obec KEPS, s.r.o. Stiahnuť
3337 Nie Neupresnené OBJ_33.pdf Objednávka Kalná - Obec Ing. Július Plško EKOSUR Stiahnuť
3338 Nie Neupresnené OBJ_32.pdf Objednávka Kalná - Obec STANIO, s.r.o. Stiahnuť
3339 Nie Neupresnené OBJ_27.pdf Objednávka Kalná - Obec ISOLA BELLA, s.r.o. Stiahnuť
3340 Nie Neupresnené OBJ_26.pdf Objednávka Kalná - Obec Ing. Vladimír Valach - SIWEL Stiahnuť
3341 Nie Neupresnené OBJ_16.pdf Objednávka Kalná - Obec HAITEG, s.r.o. Stiahnuť
3342 Nie Neupresnené OBJ_7.pdf Objednávka Kalná - Obec Boris Bába Stiahnuť
3343 Nie Neupresnené OBJ_23.pdf Objednávka Kalná - Obec QUADRIQ, a.s. Stiahnuť
3344 Nie Neupresnené OBJ_8.pdf Objednávka Kalná - Obec Jiří Svoboda SVOTEL Stiahnuť
3345 Nie Neupresnené OBJ_28.pdf Objednávka Kalná - Obec HAITEG, s.r.o. Stiahnuť
3346 Nie Neupresnené OBJ_1.pdf Objednávka Kalná - Obec Zváračská škola Stiahnuť
3347 Nie Neupresnené OBJ_12.pdf Objednávka Kalná - Obec BJL GARDEN Stiahnuť
3348 Nie Neupresnené ZM_4.pdf Zmluva Kalná - Obec Telefonica O2 Slovakia, s.r.o. Stiahnuť
3349 Nie Neupresnené ZM_7.pdf Zmluva Kalná - Obec Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
3350 Nie Neupresnené ZM_9.pdf Zmluva Kalná - Obec JUDr. Zdenka Bednáriková Stiahnuť
3351 Nie Neupresnené ZM_8.pdf Zmluva Kalná - Obec AllRisk, s.r.o. Stiahnuť
3352 Nie Neupresnené ZM_5.pdf Zmluva Kalná - Obec FK Real, s.r.o. Stiahnuť
3353 Nie Neupresnené ZM_3.pdf Zmluva Kalná - Obec VÚB, a.s. Stiahnuť
3354 Nie Neupresnené ZM_2.pdf Zmluva Kalná - Obec ČSOB, a.s. Stiahnuť
3355 Nie Neupresnené ZML 1/2011.pdf Zmluva Kalná - Obec ČSOB, a.s. Stiahnuť
3356 Nie Neupresnené ZML 10/2011.pdf Zmluva Kalná - Obec VÚB, a.s. Stiahnuť
3357 Nie Neupresnené ZML 6/2011.pdf Zmluva Kalná - Obec Union poistovna, a.s. Stiahnuť
3358 Nie Neupresnené ZM_ktr02.pdf Zmluva Kalná - KTR Marek Kiss Stiahnuť
3359 Nie Neupresnené ZM_ktr03.pdf Zmluva Kalná - KTR Obec Kalná nad Hronom Stiahnuť
3360 Nie Neupresnené ZM_ktr04.pdf Zmluva Kalná - KTR VG Media GmbH Stiahnuť
3361 Nie Neupresnené ZM_ktr01.pdf Zmluva Kalná - KTR Ing. Marianna Belušová Stiahnuť
3362 Nie Neupresnené ZM_ktr05.pdf Zmluva Kalná - KTR Telefonica O2 Slovakia, s.r.o. Stiahnuť
3363 Nie Neupresnené FA_59414475.pdf Faktúra Kalná - KTR UPC DTH S.a.r.l. Stiahnuť
3364 Nie Neupresnené FA_0072011.pdf Faktúra Kalná - KTR Obec Kalná nad Hronom Stiahnuť
3365 Nie Neupresnené FA_0062011.pdf Faktúra Kalná - KTR Obec Kalná nad Hronom Stiahnuť
3366 Nie Neupresnené FA_59414474.pdf Faktúra Kalná - KTR UPC DTH S.a.r.l. Stiahnuť
3367 Nie Neupresnené FA_VF2011002.pdf Faktúra Kalná - KTR Ing. Marianna Belušová Stiahnuť
3368 Nie Neupresnené FA_FAZ1103693.pdf Faktúra Kalná - KTR SHARK Online, a.s. Stiahnuť
3369 Nie Neupresnené FA_2011210010.pdf Faktúra Kalná - KTR Stefan Gregac Universal Center GaG Stiahnuť
3370 Nie Neupresnené FA_9102295972.pdf Faktúra Kalná - KTR Telefonica O2 Slovakia, s.r.o. Stiahnuť
3371 Nie Neupresnené FA_FAZ1103318.pdf Faktúra Kalná - KTR SHARK Online, a.s. Stiahnuť
3372 Nie Neupresnené FA_7170417864.pdf Faktúra Kalná - KTR ZSE ENERGIA, a.s. Stiahnuť
3373 Nie Neupresnené FA_5100967203.pdf Faktúra Kalná - KTR Telefonica O2 Slovakia, s.r.o. Stiahnuť
3374 Nie Neupresnené FA_7101848400.pdf Faktúra Kalná - KTR ZSE ENERGIA, a.s. Stiahnuť
3375 Nie Neupresnené FA_VF11004.pdf Faktúra Kalná - KTR BDScom s.r.o. Stiahnuť
3376 Nie Neupresnené FA_11020429.pdf Faktúra Kalná - KTR IKO Cable, s.r.o. Stiahnuť
3377 Nie Neupresnené FA_21103539.pdf Faktúra Kalná - KTR MRP-COMPANY, spol. s r.o. Stiahnuť
3378 Nie Neupresnené FA_201103.pdf Faktúra Kalná - KTR JUDr. Zdenka Bednáriková Stiahnuť
3379 Nie Neupresnené FA_6300025732_mar.pdf Faktúra Kalná - KTR SPP, a.s. Stiahnuť
3380 Nie Neupresnené FA_2011001.pdf Faktúra Kalná - KTR BDScom s.r.o. Stiahnuť
3381 Nie Neupresnené FA_VF11001.pdf Faktúra Kalná - KTR BDScom s.r.o. Stiahnuť
3382 Nie Neupresnené FA_2112100186.pdf Faktúra Kalná - KTR SOZA Stiahnuť
3383 Nie Neupresnené FA_6669797_mar.pdf Faktúra Kalná - KTR UPC DTH S.a.r.l. Stiahnuť
3384 Nie Neupresnené FA_225000234.pdf Faktúra Kalná - KTR ZVS, a.s. Stiahnuť
3385 Nie Neupresnené FA_FV91101084.pdf Faktúra Kalná - KTR i4wifi, a.s. Stiahnuť
3386 Nie Neupresnené FA_11007.pdf Faktúra Kalná - KTR BDScom s.r.o. Stiahnuť
3387 Nie Neupresnené FA_6669839_feb.pdf Faktúra Kalná - KTR UPC DTH S.a.r.l. Stiahnuť
3388 Nie Neupresnené FA_FV21101284.pdf Faktúra Kalná - KTR Jozef Ferko AV-EL mak. Stiahnuť
3389 Nie Neupresnené FA_6669797_jan.pdf Faktúra Kalná - KTR UPC DTH S.a.r.l. Stiahnuť
3390 Nie Neupresnené FA_21110001.pdf Faktúra Kalná - KTR SLOVGRAM, n.o. Stiahnuť
3391 Nie Neupresnené FA_5100967204.pdf Faktúra Kalná - KTR Telefonica O2 Slovakia, s.r.o. Stiahnuť
3392 Nie Neupresnené FA_B2M21600.pdf Faktúra Kalná - KTR OTTO Office (SK), s.r.o. Stiahnuť
3393 Nie Neupresnené FA_1110062.pdf Faktúra Kalná - KTR MIKROKOM Slovensko , s.r.o. Stiahnuť
3394 Nie Neupresnené FA_5100973067.pdf Faktúra Kalná - KTR Telefonica O2 Slovakia, s.r.o. Stiahnuť
3395 Nie Neupresnené FA_2011029.pdf Faktúra Kalná - KTR Bucher Jaroslav - JGV Stiahnuť
3396 Nie Neupresnené FA_0111836.pdf Faktúra Kalná - KTR Datacom, s.r.o. Stiahnuť
3397 Nie Neupresnené FA_FV91100773.pdf Faktúra Kalná - KTR i4wifi, a.s. Stiahnuť
3398 Nie Neupresnené FA_JGV.pdf Faktúra Kalná - KTR Bucher Jaroslav - JGV Stiahnuť
3399 Nie Neupresnené FA_5111025226.pdf Faktúra Kalná - KTR Alza.cz, a.s. Stiahnuť
3400 Nie Neupresnené FA_225001857.pdf Faktúra Kalná - KTR ZVS, a.s. Stiahnuť
3401 Nie Neupresnené FA_15672011.pdf Faktúra Kalná - KTR Atlantis Systems, s.r.o. Stiahnuť
3402 Nie Neupresnené FA_7207050101.pdf Faktúra Kalná - KTR SPP, a.s. Stiahnuť
3403 Nie Neupresnené FA_6300025732_feb.pdf Faktúra Kalná - KTR SPP, a.s. Stiahnuť
3404 Nie Neupresnené FA_6669839_jan.pdf Faktúra Kalná - KTR UPC DTH S.a.r.l. Stiahnuť
3405 Nie Neupresnené FA_6669797_feb.pdf Faktúra Kalná - KTR UPC DTH S.a.r.l. Stiahnuť
3406 Nie Neupresnené FA_1101240078.pdf Faktúra Kalná - KTR Eurosport Stiahnuť
3407 Nie Neupresnené FA_11020174.pdf Faktúra Kalná - KTR IKO Cable, s.r.o. Stiahnuť
3408 Nie Neupresnené FA_12110009.pdf Faktúra Kalná - KTR NET Service Solution, s.r.o. Stiahnuť
3409 Nie Neupresnené FA_110134.pdf Faktúra Kalná - KTR TES - SLOVAKIA, s.r.o. Stiahnuť
3410 Nie Neupresnené FA_6300025732_jan.pdf Faktúra Kalná - KTR SPP, a.s. Stiahnuť
3411 Nie Neupresnené FA_FAZ1101273.pdf Faktúra Kalná - KTR SHARK Online, a.s. Stiahnuť
3412 Nie Neupresnené FA_SK2011260240.pdf Faktúra Kalná - KTR TOWERCOM, a.s. Stiahnuť
3413 Nie Neupresnené FA_19062011.pdf Faktúra Kalná - KTR Atlantis Systems, s.r.o. Stiahnuť
3414 Nie Neupresnené FA_1015913181.pdf Faktúra Kalná - KTR Telefonica O2 Slovakia, s.r.o. Stiahnuť
3415 Nie Neupresnené FA_042011.pdf Faktúra Kalná - KTR Takko Fashion, s.r.o. Stiahnuť
3416 Nie Neupresnené FA_21110016.pdf Faktúra Kalná - KTR SLOVGRAM, n.o. Stiahnuť
3417 Nie Neupresnené FA_11229.pdf Faktúra Kalná - KTR Aiss, s.r.o. Stiahnuť
3418 Nie Neupresnené FA_6669839_mar.pdf Faktúra Kalná - KTR UPC DTH S.a.r.l. Stiahnuť
3419 Nie Neupresnené FA_10002905.pdf Faktúra Kalná - KTR IKO Cable, s.r.o. Stiahnuť
3420 Nie Neupresnené FA_FV91100856.pdf Faktúra Kalná - KTR i4wifi, a.s. Stiahnuť
3421 Nie Neupresnené FA_2011022.pdf Faktúra Kalná - KTR Bucher Jaroslav - JGV Stiahnuť
3422 Nie Neupresnené FA_5100966306.pdf Faktúra Kalná - KTR Telefonica O2 Slovakia, s.r.o. Stiahnuť
3423 Nie Neupresnené FA_972011.pdf Faktúra Kalná - KTR SAKT Stiahnuť
3424 Nie Neupresnené OBJ_ktr05.pdf Objednávka Kalná - KTR PROGRES-TS, s.r.o. Stiahnuť
3425 Nie Neupresnené OBJ_ktr01.pdf Objednávka Kalná - KTR JUDr. Zdenka Bednáriková Stiahnuť
3426 Nie Neupresnené OBJ_ktr04.pdf Objednávka Kalná - KTR HVH MIKRO, s.r.o. Stiahnuť
3427 Nie Neupresnené OBJ_ktr03.pdf Objednávka Kalná - KTR Peter Dudák Stiahnuť
3428 Nie Neupresnené OBJ_ktr02.pdf Objednávka Kalná - KTR MIKROKOM Slovensko , s.r.o. Stiahnuť
ID Skontrolované Schválené Názov dokumentu Typ dokumentu Subjekt Partner Checksum Akcia